Förmånsbeskattning av fri telefon och annan elektronisk utrustning

‹ Tillbaka till artiklarna

Förmånsbeskattning av fri telefon och annan elektronisk utrustningSkatteverkets nya ställningstagande avseende förmånsbeskattning av elektronisk utrustning/abonnemang mot fast avgift ger arbetsgivare anledning av se över vad som gäller för deras anställda.

Det finns anledning för arbetsgivare som tillhandahåller anställda mobiltelefon, dator, läsplatta eller router och som tillåter privat användning av denna utrustning att se över om denna förmån är skattepliktig eller inte för de anställda. Tidigare uppkom det ingen förmånsbeskattning när abonnemanget var mot en fast avgift. Med det nya ställningstagandet ska förmånsbeskattning ske i vissa fall, dvs. även om det är abonnemang med fast avgift.

Det nya ställningstagandet

Enligt Skatteverkets nya ställningstagande, som kom den 9 juli 2014, gäller numera följande för privat användning av elektronisk utrustning med abonnemang mot fast avgift. Privat användning av utrustningen på den anställdes ordinarie arbetsplats utlöser inte någon skattepliktig förmån. Om privat användning däremot sker utanför den ordinarie arbetsplatsen är förmånen skattefri endast om det är av väsentlig betydelse för att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter att denne har tillgång till den elektroniska utrustningen utanför ordinarie arbetsplats. Vidare ska det vara svårt att särskilja förmånen från nyttan i anställningen och förmånen ska vara av begränsat värde för den anställde.

I det fall en anställd tar med sig utrustningen utanför ordinarie arbetsplats utan att det är nödvändigt för arbetets utförande så måste det av avtal eller liknande framgå att utrustningen inte får användas för privat bruk för att den anställde ska undgå förmånsbeskattning.

Om det uppstår en skattepliktig förmån ska den anställde beskattas för marknadsvärdet avseende den privata användningen och möjligheten att använda utrustningen privat.

Det gamla ställningstagandet

Tidigare gällde att om arbetsgivaren tillhandahöll en anställd mobiltelefon enligt abonnemang med fast avgift för att användas i arbetet, skulle den anställde inte förmånsbeskattas för privata samtal. Detta gällde under förutsättning att arbetsgivaren i varje enskilt fall bedömde att det var av väsentlig betydelse för att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter att ha tillgång till mobiltelefon. Förmånen att kunna ringa privata samtal bedömdes vara av begränsat värde och svår att särskilja från nyttan i anställningen.

Andra privata tjänster via mobiltelefonen omfattades inte av skattefriheten om de låg utanför den fasta avgiften och fakturerades särskilt.

Sammanfattning

Det har således skett en skärpning när det gäller förmånsbeskattningen av privat användning utanför ordinarie arbetsplats av elektronisk utrustning och abonnemang mot fast avgift. Det nya ställningstagandet ersätter det gamla med omedelbar verkan. Det är därför viktigt att man som arbetsgivare för varje anställd omgående ser över om det är av väsentlig betydelse för arbetets utförande att den anställde har tillgång till utrustningen/tjänsten utanför ordinarie arbetsplats. Enligt Skatteverket ska denna bedömning göras för varje del av den elektroniska utrustningen (mobiltelefon, dator, läsplatta, router) och för varje tjänst i abonnemanget (mobil telefoni, sms, mms, surf, datatrafik).

När det gäller andra privata tjänster via elektronisk utrustning omfattas de nu, precis som tidigare, inte av skattefriheten om de ligger utanför den fasta avgiften och faktureras särskilt. Detta gäller oavsett om det privata användandet sker på eller utanför den ordinarie arbetsplatsen.

Även i fortsättningsvis gäller att om en anställd i andra fall fritt får disponera en mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning för privat bruk uppkommer en skattepliktig förmån. Detta gäller också för arbetstelefoner med möjlighet att särskilja privatsamtalen genom förvalda prefix, om arbetsgivaren betalar privatsamtalen.

Cecilia Arrhenius och Kristian Gustavson

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö sedan mer än tio år tillbaka inom området internationell personbeskattning och socialförsäkring. Cecilia har arbetat i över 25 års med dessa frågor och har gedigen erfarenhet inom dessa områden. Ett av Cecilias speciella fokusområden är skatte- och socialförsäkringsregler i Öresundsregionen.
Kontakt: 010-212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen vill stoppa lågbeskattade tjänstepensioner vid flytt till Portugal och Grekland

Regeringen gick den 22 mars ut med att de avser säga upp skatteavtalen som Sverige har med Portugal och Grekland. Grunden för uppsägningen ...

Läs artikeln