Förhandsbesked avseende beskattning av gåva av aktier

TM_handslag ‹ Tillbaka till artiklarna

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked bedömt, mot bakgrund av omständigheterna, att gåva av alla aktier i ett aktiebolag till en anställd inte medför någon inkomstbeskattning.

Omständigheterna var i huvudsak följande: Personen som sökte förhandsbeskedet arbetar på ett företag vars ägare under flera år försökt sälja bolaget för att kunna pensionera sig. Med anledning av att verksamheten var svårsåld funderade ägaren, för att säkra den fortsatta driften av bolaget, på att ge alla aktier i aktiebolaget i gåva till en anställd. Den anställde ville med anledning av detta veta om gåvan medför någon inkomstbeskattning för denne.

Skatterättsnämnden gjorde bedömningen att det vid denna överlåtelse fanns omständigheter som innebär att gåvan inte skulle beskattas. Detta med anledning av att överlåtelsen kunde ses som ett led i ett generationsskifte för att säkra den fortsatta driften av bolaget och inte den anställdes fortsatta arbete i bolaget. Att den anställde hade marknadsmässig lön och en förhållandevis kort anställningstid talar dessutom för att värdet av de överlåtna aktierna inte skulle ses som ersättning för redan utfört arbete.

Kommentar

Inkomster som en anställd erhåller på grund av tjänst skall som huvudregel tas upp som en intäkt och beskattas i inkomstslaget tjänst. Förvärv till förmånliga villkor som har koppling till anställningsförhållanden skall också som huvudregel beskattas i inkomstslaget tjänst. Förhandsbeskedet visar dock på att det kan finns en viss möjlighet att i speciella situationer i samband med generationsskifte ge aktier i gåva till en anställd. Men som nämnden anger i förhandsbeskedet så löper en anställd som tar emot aktier utan vederlag i de allra flesta fallen en hög risk att förmånsbeskattas.

Skatteverket anser att överlåtelsen ska beskattas i inkomstslaget tjänst och vi väntar oss därför ett överklagande.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Henrik Melin och Nathalie Hellström

Henrik Melin och Nathalie Hellström

Henrik Melin och Nathalie Hellström arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Borås.
Henrik: 010-212 55 74, henrik.melin@pwc.com
Nathalie: 010-212 75 66, nathalie.hellstrom@pwc.com
Henrik Melin and Nathalie Hellström works at PwC’s office in Borås and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Henrik: +46 10 212 55 74, henrik.melin@pwc.com
Nathalie: +46 10 212 75 66, nathalie.hellstrom@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln