Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Förhandsbesked avseende beskattning av gåva av aktier

Förhandsbesked avseende beskattning av gåva av aktierSkatterättsnämnden har i ett förhandsbesked bedömt, mot bakgrund av omständigheterna, att gåva av alla aktier i ett aktiebolag till en anställd inte medför någon inkomstbeskattning.

Omständigheterna var i huvudsak följande: Personen som sökte förhandsbeskedet arbetar på ett företag vars ägare under flera år försökt sälja bolaget för att kunna pensionera sig. Med anledning av att verksamheten var svårsåld funderade ägaren, för att säkra den fortsatta driften av bolaget, på att ge alla aktier i aktiebolaget i gåva till en anställd. Den anställde ville med anledning av detta veta om gåvan medför någon inkomstbeskattning för denne.

Skatterättsnämnden gjorde bedömningen att det vid denna överlåtelse fanns omständigheter som innebär att gåvan inte skulle beskattas. Detta med anledning av att överlåtelsen kunde ses som ett led i ett generationsskifte för att säkra den fortsatta driften av bolaget och inte den anställdes fortsatta arbete i bolaget. Att den anställde hade marknadsmässig lön och en förhållandevis kort anställningstid talar dessutom för att värdet av de överlåtna aktierna inte skulle ses som ersättning för redan utfört arbete.

Kommentar

Inkomster som en anställd erhåller på grund av tjänst skall som huvudregel tas upp som en intäkt och beskattas i inkomstslaget tjänst. Förvärv till förmånliga villkor som har koppling till anställningsförhållanden skall också som huvudregel beskattas i inkomstslaget tjänst. Förhandsbeskedet visar dock på att det kan finns en viss möjlighet att i speciella situationer i samband med generationsskifte ge aktier i gåva till en anställd. Men som nämnden anger i förhandsbeskedet så löper en anställd som tar emot aktier utan vederlag i de allra flesta fallen en hög risk att förmånsbeskattas.

Skatteverket anser att överlåtelsen ska beskattas i inkomstslaget tjänst och vi väntar oss därför ett överklagande.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Henrik Melin och Nathalie Hellström

Henrik Melin och Nathalie Hellström
Henrik Melin och Nathalie Hellström arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Borås.
Henrik: 010-212 55 74, henrik.melin@pwc.com
Nathalie: 010-212 75 66, nathalie.hellstrom@pwc.com
Henrik Melin and Nathalie Hellström works at PwC’s office in Borås and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Henrik: +46 10 212 55 74, henrik.melin@pwc.com
Nathalie: +46 10 212 75 66, nathalie.hellstrom@pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.