Förhandsbesked avseende beskattning av gåva av aktier

TM_handslag ‹ Tillbaka till artiklarna

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked bedömt, mot bakgrund av omständigheterna, att gåva av alla aktier i ett aktiebolag till en anställd inte medför någon inkomstbeskattning.

Omständigheterna var i huvudsak följande: Personen som sökte förhandsbeskedet arbetar på ett företag vars ägare under flera år försökt sälja bolaget för att kunna pensionera sig. Med anledning av att verksamheten var svårsåld funderade ägaren, för att säkra den fortsatta driften av bolaget, på att ge alla aktier i aktiebolaget i gåva till en anställd. Den anställde ville med anledning av detta veta om gåvan medför någon inkomstbeskattning för denne.

Skatterättsnämnden gjorde bedömningen att det vid denna överlåtelse fanns omständigheter som innebär att gåvan inte skulle beskattas. Detta med anledning av att överlåtelsen kunde ses som ett led i ett generationsskifte för att säkra den fortsatta driften av bolaget och inte den anställdes fortsatta arbete i bolaget. Att den anställde hade marknadsmässig lön och en förhållandevis kort anställningstid talar dessutom för att värdet av de överlåtna aktierna inte skulle ses som ersättning för redan utfört arbete.

Kommentar

Inkomster som en anställd erhåller på grund av tjänst skall som huvudregel tas upp som en intäkt och beskattas i inkomstslaget tjänst. Förvärv till förmånliga villkor som har koppling till anställningsförhållanden skall också som huvudregel beskattas i inkomstslaget tjänst. Förhandsbeskedet visar dock på att det kan finns en viss möjlighet att i speciella situationer i samband med generationsskifte ge aktier i gåva till en anställd. Men som nämnden anger i förhandsbeskedet så löper en anställd som tar emot aktier utan vederlag i de allra flesta fallen en hög risk att förmånsbeskattas.

Skatteverket anser att överlåtelsen ska beskattas i inkomstslaget tjänst och vi väntar oss därför ett överklagande.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Henrik Melin och Nathalie Hellström

Henrik Melin och Nathalie Hellström

Henrik Melin och Nathalie Hellström arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Borås.
Henrik: 010-212 55 74, henrik.melin@pwc.com
Nathalie: 010-212 75 66, nathalie.hellstrom@pwc.com
Henrik Melin and Nathalie Hellström works at PwC’s office in Borås and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Henrik: +46 10 212 55 74, henrik.melin@pwc.com
Nathalie: +46 10 212 75 66, nathalie.hellstrom@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattekartan 2019 – Vänsterpartiet näst på tur i skattediskussionen

När Tony Haddou från Vänsterpartiet besökte oss handlade samtalet bland annat om skatt som grund för en ökad jämlikhet i samhället. Tony ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekartan 2019 – Socialdemokraterna ger sin syn

Socialdemokraternas Jörgen Hellman är för att se över skattesystemet och hänvisar till Januariavtalet. En översyn ska ske utifrån att både ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekartan 2019 – vad säger Moderaterna?

Moderaterna tycker att skattesystemet är för krångligt och att skatterna är för höga. Bolagsskatten är den viktigaste skatten att sänka, då ...

Läs artikeln