Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Modern filantropi: Nya vägar att finansiera välfärden

Modern Filantropi: Nya vägar att finansiera välfärdenKan entreprenörer som även ägnar sig åt filantropi bidra till att avlasta den offentliga välfärden? Det var en av huvudfrågorna vid årets Swedish Philanthropy Summit 2018. Svaret var ja! Om skatter ska kunna sänkas för att stärka svensk konkurrenskraft så måste offentlig verksamhet drivas effektivare och andra krafter bidra i högre grad.

Många entreprenörer känner att de kan och vill bidra med lösningar på de stora samhällsutmaningarna. På typiskt amerikanskt manér vill de ge tillbaka något till samhället.

Det är en tydlig trend att allt fler entreprenörer vill verka genom affärsidéer som ligger mellan det rent kommersiella och det ideella. Finansieringsmöjligheterna för dessa entreprenörer ökar nu snabbt.

Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson i KD, som länge drivit det avdrag för privatpersoners gåvor till ideell verksamhet som nuvarande regering slopat, pekade på att näringslivet nu leder över politiken. Han nämnde Norrsken Foundation som exempel på privat finansiering och stöttning för företag med sociala idéer.

Vad kan då politiken göra för att underlätta finansiering?

  • Återinföra privatpersoners avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet.
  • Ge företag ett visst utrymme för att lämna bidrag till sociala ändamål.
  • Vidga företags avdragsutrymme för sponsring.

På dessa sätt kan civilsamhället avlasta statens och kommunernas budgetar.

I debatten efterlystes även en ny företagsform för verksamheter i detta gränssnitt. Aktiebolag signalerar vinstintresse och ska som huvudprincip drivas med sådant som syfte. Stiftelser kräver stadgar som kan vara svåra att få flexibla för att passa verksamheten. Vidare är frågan om stiftelsen ska drivas så att den skattebefrias eller inte?

En tanke som framfördes är att söka utveckla den form av aktiebolag som idag tillåter endast ett begränsat vinstintresse? Reglerna för denna skulle då kunna förenklas och namnet ändras.

Företagsformerna i Sverige har inte utvecklats på närmare 20 år, förutom att skattefriheten för stiftelser och ideella föreningar utvidgades för några år sedan. Detta samtidigt som näringslivet utvecklats och blivit mer internationellt och lättrörligt.

För att understryka och visa på styrkan i denna nya internationella filantropitrend så har OECD sedan några år avsatt en person som följer och redovisar så kallad ”social impact investments” inom OECD. Bill & Melinda Gates Foundation är givetvis förebilden som leder utvecklingen. Det har även växt fram intresseorganisationer för givare.

Även i Sverige ser vi inom PwC ett ökat intresse från entreprenörer att adressera denna fråga och sätta upp stiftelser. Idéburen och kommersiell verksamhet kopplas alltmer samman.

Seminariet ordnades av Stiftelsen Entreprenörskapsforum som sedan flera år uppmärksammar frågor kring kopplingen entreprenörskap och filantropi.

Kommentar

Dessa frågor lär med all sannolikhet återkomma i årets valrörelse och i Almedalen. Under Almedalsveckan, tisdag den 3 juli klockan 09.00-11.00, håller vi en utfrågning kring företagsskattefrågor i valet. KD är inbjudna.

Frågan hur civilsamhället kan bidra mer blir också mer intressant när regeringen nu säger att man varken ser ett behov av höjda eller sänkta skatter.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Hans Peter Larsson och Peter Hellqvist

Hans Peter Larsson och Peter Hellqvist
Hans Peter Larsson och Peter Hellqvist arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm.
Hans Peter: 010-213 31 01, hans.peter.larsson@pwc.com
Peter: 010-212 52 91, peter.hellqvist@pwc.com
Hans Peter Larsson and Peter Hellqvist works at PwC’s office in Stockholm and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Hans Peter: +46 10 213 31 01, hans.peter.larsson@se.pwc.com
Peter: +46 10 212 52 91, peter.hellqvist@se.pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.