<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fakturering av konsulttjänster via eget bolag till en tidigare arbetsgivare

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundyEn person som övergått från att vara anställd till att via eget nybildat bolag bli underentreprenör till den tidigare arbetsgivaren, ska via bolaget anses bedriva självständig näringsverksamhet. Ersättningarna ska därför inte beskattas som lön.

Förhandsbeskedet gällde två tidigare anställda som hade för avsikt att via var sitt nybildat bolag fakturera sin tidigare arbetsgivare för produkter och tjänster. Den tidigare arbetsgivaren hade förbundit sig att köpa produkter och tjänster från de nya bolagen under en period av tre år. Produkterna och tjänsterna skulle också erbjudas till andra kunder.

Frågan som ställdes var om ersättningarna från den tidigare arbetsgivaren skulle beskattas som inkomst av näringsverksamhet i de nya bolagen eller om ersättningarna ansågs utgöra lön.

Skatterättsnämnden ansåg att de nybildade bolagen ansågs bedriva självständig näringsverksamhet. Ersättningarna från den tidigare arbetsgivaren skulle därför beskattas i bolagen som inkomst av näringsverksamhet och inte som lön hos de tidigare anställda. Skatterättsnämnden pekade särskilt på att avtalen var marknadsmässiga och att de nya bolagen från start även skulle erbjuda sina produkter och tjänster på den öppna marknaden, det vill säga även till andra företag än den tidigare arbetsgivaren.

Kommentar

Det kan vara en intressant och flexibel lösning att fakturera till exempel konsulttjänster från eget bolag till en tidigare arbetsgivare.

Från och med den 1 januari 2009 infördes också nya regler som gjorde det lättare att starta näringsverksamhet. Vid bedömningen ska numera särskilt beaktas bland annat vad som avtalats med uppdragsgivaren. Det innebär att nystartad näringsverksamhet med den tidigare arbetsgivaren som första uppdragsgivare i många fall kan bedömas som självständig och att ersättningen inte bedöms som lön.

Se dock upp med verksamheter som bygger på att man hyr ut sig själv för längre uppdrag i syfte att ersätta ordinarie anställda. En helhetsbedömning måste alltid göras i varje enskilt fall.

Christina Aronson

Christina Aronson

Christina Aronson arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med skattefrågor rörande bolagsbeskattning, internationell beskattning och ägarbeskattning.

Kontakt: 010-212 52 08, christina.aronson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sänkt energiskatt på bensin och diesel från den första maj 2022

Riksdagen har tillkännagivit för regeringen att regeringen ska återkomma med ett lagförslag om sänkt energiskatt på bensin och diesel. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förenklade skatteregler vid tillfälliga anställningar

Regeringen har beslutat att skattereglerna vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort ska förenklas för att undvika att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Adventskalendern 2021: Vad händer egentligen i skattepolitiken 2022?

Nu börjar året närma sig sitt slut. Hösten 2021 har varit minst sagt turbulent på regeringsfronten. Till sist stod det klart att Magdalena ...

Läs artikeln