Brexit och immigration – vad bör arbetsgivare tänka på?

TM_samtal-kring-skiss ‹ Tillbaka till artiklarna

Justitiedepartementet har lagt fram promemorian ”Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit” med förslag på en förordning över brittiska medborgares rätt att kvarvara i Sverige vid en så kallad hård brexit. Åtgärderna som presenterats består till huvudsak i att brittiska medborgare, under en övergångsperiod om ett år, tillåts att fortsätta leva, bo och arbeta i Sverige på samma sätt som övriga EU-medborgare.

Idag finns omkring 20 000 brittiska medborgare i Sverige som skulle påverkas av ett avtalslöst utträde för Storbritannien. Utan ett formellt utträdesavtal kommer brittiska medborgare per den 30 mars 2019 att anses som tredjelandsmedborgare. Brittiska medborgare behöver då arbetstillstånd för att arbeta i Sverige och uppehållstillstånd för att leva och bo i Sverige.

Det utträdesavtal som förhandlats fram mellan EU och Storbritannien innebär att brittiska medborgare under en övergångsperiod ska behålla sina rättigheter och ha möjlighet att fortsätta använda den fria rörligheten som tidigare. Det svenska förslaget gäller inte brittiska medborgare som vid Storbritanniens utträde saknar uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige.

Promemorian ger även förslag på lagändringar som föreslås träda i kraft den 1 juli 2019 om förändringar i utlänningslagen (2005:716) med anledning av brexit.

Kommentar

Utifrån den osäkerhet som finns rörande brexit kan det vara ett bra tillfälle att du som arbetsgivare initialt ställer dig tre frågor. 1) Hur många anställda med brittiskt medborgarskap har vi? 2) Vad för sorts tillstånd har dessa personer idag för att leva, bo och arbeta i Sverige? 3) Har dessa personer medborgarskap i något annat EU-land som gör att de har rätt att fortsätta leva, bo och arbeta i Sverige som EU-medborgare? Kontakta gärna oss om du har några frågor eller funderingar.

Mer information om brexit hittar du här.

Har du frågor om personbeskattning?

Patrik Nyström

Patrik Nyström

Patrik Nyström arbetar på PwC:s skatteavdelning i Stockholm med rådgivning inom migrationslagstiftning.
010-212 41 65
Patrik Nyström works
+46 10 212 41 65

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Slopad värnskatt kan påverka löneväxling till tjänstepension

Möjligheten för anställda att avstå en del av sin bruttolön i utbyte mot en förmån, exempelvis extra pensionsavsättning, kallas för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Portugal inför beskattning med tio procent på svenska tjänstepensioner

Portugal har föreslagit att börja beskatta de pensionsinkomster som från 2009 varit skattebefriade för inflyttade pensionärer. En sådan ...

Läs artikeln