Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Brexit och immigration – vad bör arbetsgivare tänka på?

Av Patrik Nyström, 1 februari 2019

Brexit och immigrationJustitiedepartementet har lagt fram promemorian ”Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit” med förslag på en förordning över brittiska medborgares rätt att kvarvara i Sverige vid en så kallad hård brexit. Åtgärderna som presenterats består till huvudsak i att brittiska medborgare, under en övergångsperiod om ett år, tillåts att fortsätta leva, bo och arbeta i Sverige på samma sätt som övriga EU-medborgare.

Idag finns omkring 20 000 brittiska medborgare i Sverige som skulle påverkas av ett avtalslöst utträde för Storbritannien. Utan ett formellt utträdesavtal kommer brittiska medborgare per den 30 mars 2019 att anses som tredjelandsmedborgare. Brittiska medborgare behöver då arbetstillstånd för att arbeta i Sverige och uppehållstillstånd för att leva och bo i Sverige.

Det utträdesavtal som förhandlats fram mellan EU och Storbritannien innebär att brittiska medborgare under en övergångsperiod ska behålla sina rättigheter och ha möjlighet att fortsätta använda den fria rörligheten som tidigare. Det svenska förslaget gäller inte brittiska medborgare som vid Storbritanniens utträde saknar uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige.

Promemorian ger även förslag på lagändringar som föreslås träda i kraft den 1 juli 2019 om förändringar i utlänningslagen (2005:716) med anledning av brexit.

Kommentar

Utifrån den osäkerhet som finns rörande brexit kan det vara ett bra tillfälle att du som arbetsgivare initialt ställer dig tre frågor. 1) Hur många anställda med brittiskt medborgarskap har vi? 2) Vad för sorts tillstånd har dessa personer idag för att leva, bo och arbeta i Sverige? 3) Har dessa personer medborgarskap i något annat EU-land som gör att de har rätt att fortsätta leva, bo och arbeta i Sverige som EU-medborgare? Kontakta gärna oss om du har några frågor eller funderingar.

Mer information om brexit hittar du här.

Har du frågor om personbeskattning?

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Patrik Nyström

Patrik Nyström
Patrik Nyström arbetar på PwC:s skatteavdelning i Stockholm med rådgivning inom migrationslagstiftning.
010-212 41 65
Patrik Nyström works
+46 10 212 41 65

patrik.nystroem@pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.