<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skatt för julgåvor och julbord 2021

Man kvinna jultröjor tomtebloss ‹ Tillbaka till artiklarna

Juletider närmar sig och många företag vill visa sin tacksamhet genom att ge julgåvor till anställda och kunder samt bjuda på julbord. Inför planeringen kan det vara bra att veta vad som gäller skattemässigt.

Julgåvor

Julgåvor till anställda

Gåvor från arbetsgivare till anställda är normalt en skattepliktig förmån för den anställde, men det finns vissa gåvor från arbetsgivaren till anställda som kan vara icke skattepliktiga. Julgåvor av mindre värde är en sådan gåva.

Under 2021 är julgåvor till anställda skattefria om gåvans marknadsvärde inte överstiger 500 kronor inklusive moms. Det krävs även att gåvan ges till alla anställda eller åtminstone en större grupp av anställda. Om gåvans marknadsvärde överstiger gränsvärdet 500 kronor ska den anställde förmånsbeskattas för gåvans fulla värde från första kronan – och arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter på hela värdet. Viktigt att tänka på är att med gåvans marknadsvärde menas värdet för den anställde. Om gåvan i handeln kostar mer än 500 kronor har gåvan ett för högt värde för att vara en skattefri gåva även om arbetsgivaren av någon anledning kunnat köpa in gåvan billigare. Kostnaden är då visserligen avdragsgill som en lönekostnad, men arbetsgivaren får inte göra avdrag för ingående moms på inköpet av gåvan.

Tillfällig skattefri gåva ger möjlighet till julgåva upp till 2 500 kronor

I likhet med föregående år, med anledning av coronapandemin, gäller under 2021 en tillfällig skattefrihet för gåvor upp till maximalt 2 000 kronor per anställd. Beloppet kan kombineras med ordinarie julgåva för 500 kronor. Om arbetsgivaren inte har använt någon del av beloppet tidigare under året innebär det att det är möjligt att ge anställda en skattefri julgåva till ett värde av 2 500 kronor.

Kontanter eller presentkort

En julgåva i form av pengar eller presentkort/check som kan bytas mot pengar är inte skattefri, medan presentkort som endast får lösas in mot en bestämd vara eller tjänst normalt omfattas av skattefriheten.

Välgörenhet

Julgåvor i form av bidrag till välgörande ändamål blir allt vanligare. Om en anställd istället för att få en julgåva önskar att arbetsgivaren skänker pengarna till välgörenhet är gåvan att likställa med kontanter och den anställde ska förmånsbeskattas för värdet. Om arbetsgivaren däremot själv väljer att skänka pengar till välgörenhet istället för att ge de anställda en julgåva är det inte fråga om en skattepliktig gåva till den anställde. Arbetsgivaren får dock inte göra avdrag för en sådan donation, då den inte anses ha någon affärsmässighet.

Julgåvor till kunder

Det är även vanligt förekommande att företag köper julgåvor till sina kunder. Det finns inte några särskilda möjligheter till skattemässigt avdrag för just julgåvor till kunder, då det räknas som personlig generositet. Gåvor till kunder följer de vanliga avdragsreglerna, vilket innebär att det ska vara fråga om en representations- eller reklamgåva och avdrag medges med högst 300 kronor inklusive moms.

Läs även Momsavdrag för julgåvor och julbord till anställda och kunder - detta gäller 2021

Julbord

Julbord med anställda

Julbord och julfest för anställda är som regel att likställa med intern representation och är i så fall skattefria för de anställda. Representationsreglerna innebär att företaget får göra avdrag endast för enklare förtäring till ett värde av högst 60 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Utöver det medges avdrag inte alls och därför får företaget inte gör avdrag för måltider och dryck. För kringkostnader som lokalhyra, musikunderhållning och liknande medges avdrag med högst 180 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Kostnader i samband med personalfest är avdragsgilla för max två tillfällen per år. Om anställdas familjemedlemmar är bjudna på julfesten kan företaget få göra avdrag även för dem. Vid rätt förutsättningar är också kostnader för resa och övernattning (endast en natt) i samband med julfest på annan ort avdragsgilla.

Alltför påkostade julfester som kan räknas som lyxrepresentation är inte avdragsgilla för företaget och kan även komma att förmånsbeskattas hos de anställda. Hela kostnaden blir i så fall visserligen avdragsgill som en lönekostnad, men företaget måste samtidigt betala arbetsgivaravgifter på värdet av förmånen. Det går inte att säga var gränsen för lyxbetonat går, varför det är bra att hålla julbordet/julfesten på en rimlig nivå.

Värt att notera är att en jullunch normalt inte ses som intern representation och utgör därför en skattepliktig förmån för de anställda. Det gäller även om de anställda får maten hemskickad till sig, istället för ett julbord.

Julbord med kunder

Om ett företag bjuder kunder på julbord måste förutsättningarna för extern representation vara uppfyllda för att företaget ska få göra ett skattemässigt avdrag. Avdrag för måltider medges inte överhuvudtaget, men däremot kan avdrag medges för kringkostnader med max 180 kronor exklusive moms per person.

För att det ska vara fråga om extern representation krävs det att företaget bjuder kunden på julbord i samband med en affärsförhandling eller på annan affärsmässig grund. Om företaget bjuder en större grupp kunder på julbord samtidigt är det sannolikt inte fråga om en affärsförhandling och i så fall är det inte heller extern representation.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss så hjälper vi dig >>

John Styrström & Lina Gardlow

John Styrström & Lina Gardlow

John Styrström och Lina Gardlow arbetar på PwC:s kontor i Linköping och Norrköping respektive Umeå med skatterådgivning till i huvudsak ägarledda företag och deras ägare.

John: 072-246 52 16, john.styrstroem@pwc.com
Lina: 010-212 53 66, lina.gardlow@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Snart bokslut: Har du förberett årets nedskrivningstest?

Bokslutet närmar sig och årets nedskrivningsprövning står för dörren. Många företag betraktar detta som en administrativ formalitet. Andra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tips inför årsskiftet för dig som företagare

Vi närmar oss slutet av 2023. Med ett bra avslut kan du enklare planera och välkomna ett nytt år med nya möjligheter. Cybersäkerhet, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny visselblåsarlag - det här gäller för företagare

En visselblåsarfunktion underlättar för organisationer att upptäcka missförhållanden och den är avgörande för att förebygga och bekämpa ...

Läs artikeln