Skattelättnader för begränsat skattskyldiga – en möjlighet?

Skattelättnader för begränsat skattskyldiga – en möjlighet? ‹ Tillbaka till artiklarna

Skattelättnader för begränsat skattskyldiga – en möjlighet?Den som är begränsat skattskyldig men som begär att bli beskattad enligt Inkomstskattelagen kan omfattas av bestämmelserna om skattelättnader för utländska experter, forskare och nyckelpersoner.

En tysk medborgare var anställd av ett tyskt bolag och bolaget hade ansökt om skattelättnader för honom i Sverige. Av ansökan framgick att anställningsperioden skulle var kortare än sex månader men att den sannolikt skulle förlängas. Forskarskattenämnden biföll ansökan under förutsättning att den tyske medborgaren var skattskyldig enligt Inkomstskattelagen (IL).

Skatteverket överklagade och anförde att då vistelsen understeg sex månader skulle arbetstagaren inte vara obegränsat skattskyldig i Sverige och därmed inte uppfylla den grundläggande förutsättningen för att kunna omfattas av reglerna om skattelättnader. Förvaltningsrätten avslog överklagandet medan kammarrätten biföll.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) konstaterade att det i lagtexten inte uppställs något krav på att en arbetstagare ska vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Istället fastslog rätten att även den som är begränsat skattskyldig men som begär att bli beskattad enligt IL ska kunna omfattas av bestämmelserna om skattelättnader.

Kommentar

I enlighet med HFD:s dom är det klarlagt att en person som vistas i Sverige under ett fåtal månader eller som dagpendlar till Sverige och är begränsat skattskyldig i Sverige kan beviljas skattelättnader om personen väljer att bli beskattad enligt IL.

Enligt vår bedömning är det ett fåtal individer som får lägre svensk skatt genom att välja att bli beskattade med progressiv skatt enligt IL tillsammans med skattelättnader istället för att bli beskattad med särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) om 25 procent.

De individer som kan överväga att bli beskattade enligt IL tillsammans med skattelättnader är de som har höga kostnader som de eventuellt kan göra avdrag för i sin svenska deklaration. Det kan till exempel vara avdrag för hemresor, utländska sociala avgifter eller räntekostnader. Vidare kan till exempel de individer som påbörjar arbetet i slutet av året och därmed får en låg inkomst att redovisa i Sverige få lägre svensk skatt genom att bli beskattade enligt IL tillsammans med skattelättnader.

Det är möjligt för en individ att välja att bli beskattad enligt IL tillsammans med skattelättnader för ett inkomstår samt året efter välja att bli beskattad enligt SINK till exempel en individ som är här under perioden november till mars kan välja att bli beskattad enligt IL tillsammans med skattelättnader för november och december samt bli beskattad enligt SINK för perioden januari till mars året efter.

En skatteberäkning behöver göras i varje enskilt fall för att se vilket alternativ som är mest förmånligt. Det är även viktigt att säkerställa att ansökan om skattelättnad lämnas in till Forskarskattenämnden inom tre månader efter att individen påbörjat sitt arbete i Sverige för att ansökan ska behandlas av nämnden.

Behöver ni rådgivning i samband med expertskatteansökningar eller önskar hjälp med skatteberäkningar är ni välkomna att kontakta oss på PwC.

Har du frågor om personbeskattning?

Jonas Prevander

Jonas Prevander

Jonas Prevander arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg.
010-212 64 12
Jonas Prevander works with national and international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office.
+46 10-212 64 12

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Slopad värnskatt kan påverka löneväxling till tjänstepension

Möjligheten för anställda att avstå en del av sin bruttolön i utbyte mot en förmån, exempelvis extra pensionsavsättning, kallas för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Portugal inför beskattning med tio procent på svenska tjänstepensioner

Portugal har föreslagit att börja beskatta de pensionsinkomster som från 2009 varit skattebefriade för inflyttade pensionärer. En sådan ...

Läs artikeln