Budgetmotionerna – oppositionen visar korten

Budgetmotionerna – oppositionen visar korten ‹ Tillbaka till artiklarna

Oppositionspartierna presenterade tidigare idag sina motioner i anslutning till övergångsregeringens ekonomiska budgetproposition för 2019. Socialdemokraterna lägger ingen egen motion. Detsamma gäller Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Röstning i riksdagen kommer att ske 12 december och vinnande budgetförslag kommer att sätta ramarna för den politik som en ny regering kommer att få föra. Detta gäller i vart fall initialt innan en eventuell kompletteringsbudget lagts. Några förändringar på inkomstskatteområdet för 2019 kan inte komma med i en sådan då ändringar måste beslutas under 2018 för att kunna bli gällande från årsskiftet.

Har Sverige en regering den 12 december antas de partier som då utgör underlag för en sådan att rösta för det budgetalternativ som bäst speglar den politik man kommit överens om att föra.

Först ut att presentera sina budgetar var Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Störst fokus var dock på Moderaternas budget.

Kristdemokraterna satsar på skattesänkningar

 • Om Kristdemokraterna får bestämma så är skattesänkningar att vänta för låginkomsttagare och för personer som behöver komma in på arbetsmarknaden, yngre och nyanlända. Det sker genom en kombination av sänkta arbetsgivaravgifter och höjda jobbskatteavdrag. Även pensionärer ska stimuleras att arbeta mer på motsvarande sätt. Sammanlagt lägger partiet cirka 15 miljarder kronor på sådana åtgärder.
 • Genom att höja den nedre brytpunkten för statlig inkomstskatt får även medelinkomsttagare en viss skattelindring. I den delen lägger man cirka tre miljarder kronor.
 • Jobbskatteavdraget för dem som tjänar mer än 50 000 kronor i månaden återställs till en kostnad på cirka två miljarder kronor.
 • RUT-avdragen ska tredubblas och även breddas.
 • För företag vill partiet förbättra reglerna för personaloptioner med 600 miljoner kronor och partiet vill ta bort diskrimineringen av generationsskiften inom familjen i 3:12-reglerna.
 • I övrigt föreslås slopad flygskatt och höjning av skatt på investeringssparkonton.

Sverigedemokraternas linje är också skattesänkningar

 • Sverigedemokraterna föreslår sänkta skatter med 27 miljarder kronor genom satsningar på låginkomsttagare, arbetslösa och pensionärer.
 • Avgiften till a-kassa slopas så att denna blir helt gratis.

Moderaternas huvudnummer – Successiv avveckling av värnskatten

 • Moderaterna vill påbörja en successiv avveckling av värnskatten under mandatperioden. Partiet redovisar tre alternativ för detta.
 • Ett ytterligare jobbskatteavdrag på tio miljarder kronor föreslås tillsammans med höjd brytpunkt.
 • Även pensionärer får sänkt skatt med nästan sex miljarder kronor.
 • Moderaterna föreslår på samma sätt som Kristdemokraterna att skattereglerna vid generationsväxling i fåmansföretag ska förbättras liksom inom RUT. Därtill även förslag om slopad flygskatt.

Både Centerpartiet och Liberalerna har deklarerat att de inte kommer att rösta ja till Moderaternas budget. Istället kommer partierna att lägga ner sina röster. Då förhandlingar pågår med Socialdemokraterna har inte dessa partier gått ut i media med sina budgetar.

Notera att möjlighet finns för partierna att i finansutskottet skriva ihop en gemensam budgetmotion inför omröstningen i riksdagen.

Kommentar

Både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna satsar i första hand på åtgärder som riktas mot sina väljare. Båda partierna visar en mycket stark tro på kopplingen mellan sänkta skatter och ökade arbetsinsatser. Detta är intressant i sig.

Moderaterna har omfattande förslag att sänka skatter och fortsätter på den väg man slog in på i regeringsställning. Moderaterna vill nu även slopa värnskatten, om än successivt. Tyngdpunkten i motionen är dock på olika ”reparerande” åtgärder i det svenska samhällsbygget. Man hoppas därmed åter kunna samla Alliansen. Sannolikt har därmed en god grund lagts för en gemensam budgetmotion om inte Centerpartiet och Liberalerna kommer överens med Socialdemokraterna. Eller i vart fall en budget som kan tolereras. Vi noterar särskilt att det löfte om ett snabbspår avseende förbättrade 3:12-regler vid generationsskiften inom familjen nu ligger på riksdagens bord i dessa budgetförslag.

Har du frågor om skatt?

Anders Månsson & Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson & Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson och Ulrika Lundh Eriksson arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad respektive Göteborg. Anders arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag samt med skatteprocesser. Ulrika arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping.

Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com

Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com

Lämna en kommentar