Julklappar till anställda och den tillfälliga utökade skattefriheten för gåvor - att tänka på som arbetsgivare

‹ Tillbaka till artiklarna

För många har 2020 varit ett ansträngande år. Många arbetsgivare vill därför belöna sina anställda när julbord och andra inplanerade aktiviteter ställs in. Inför planeringen av årets julklappar är det bra att veta att det i år är möjligt att ge sina anställda en extra skattefri gåva utöver den sedvanliga julgåvan.

Julgåvor till anställda är skattefria om gåvans värde inte överstiger 450 kronor inklusive moms. Om värdet överstiger det gränsvärdet är hela beloppet skattepliktigt för mottagaren som inkomst av tjänst och dessutom utgår sociala avgifter för arbetsgivaren. Innehållet i julgåvan får vara i princip vad som helst utom pengar eller presentkort som kan lösas in mot pengar.

Läs även: Julklapp till anställda – här är skatteavdragen du får göra!

Speciellt för i år är att en arbetsgivare kan lämna både en julgåva och ytterligare en gåva skattefritt till sin personal. Det är möjligt tack vare en tillfällig skattefrihet för vissa gåvor till anställda. Skattefriheten avser gåvor för ett värde om upp till 1000 kr inklusive moms per anställd och gäller under perioden 1 juni till 31 december 2020. Om gåvans värde överstiger 1000 kronor blir mottagaren beskattad för den del som överstiger 1000 kronor. Inte heller denna typ av gåva får lämnas i form av pengar eller presentkort som kan lösas in mot pengar.

I likhet med vad som gäller vid julgåvor är det en förutsättning att gåvan ges till alla anställda eller i vart fall en större grupp av anställda. Om någon anställd skulle få en mer värdefull gåva borde det överskjutande värdet ses som en skattepliktig inkomst av tjänst.

Kommentar

I år har arbetsgivare möjlighet att kombinera julgåvan med den tillfälliga gåvan och därmed ge sina anställda en skattefri gåva värd 1450 kronor inklusive moms. Att ta med sig är skillnaden i beskattningen om gåvorna överstiger sina respektive gränsvärden. För julgåvan blir hela gåvans värde skattepliktigt om gränsvärdet om 450 kronor inklusive moms överskrids, medan endast det belopp som överskrider gränsvärdet om 1000 kronor inklusive moms blir skattepliktigt för den tillfälliga gåvan.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Jan Schütz & Sophie Ekberg

Jan Schütz & Sophie Ekberg

Jan Schütz har arbetat på PwC sedan 2004 och är verksam som jurist på PwC:s kontor i Jönköping. Han är specialiserad på bolagsrätt och civilrätt och har långvarig erfarenhet av rådgivning till ägarledda företag och dess ägare i samband med omstruktureringar, ägarförändringar, generationsskiften och andra transaktioner. Jan ansvarar också för utbildningar och är en van föredragshållare och skribent.
Jan: +46 (0)10-212 52 30, jan.schuetz@pwc.com

Sophie Ekberg arbetar på PwC:s kontor i Linköping och Norrköping med inkomstskatt, med särskilt fokus på företag.
Sophie: +46 (0)738 602137, sophie.a.ekberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln