Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkt krav på holdingbolags momsavdrag för allmän omkostnad

Kammarrätten har gått emot Skatteverket och ansett att ett holdingbolag har rätt till momsavdrag för allmänna omkostnader, trots att ...

Läs artikeln
Dela