Skattekartan 2019 – Sverigedemokraterna sist ut i samtalen om skatt

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC:s utfrågning av riksdagspartierna om skatter går nu i mål. Som sista parti berättar Bo Broman och Eric Westroth från Sverigedemokraterna om hur de ser på olika typer av skattefrågor. De vill bland annat fokusera på en sänkning av den allmänna löneavgiften och vill även se en harmonisering av olika momssatser för att skapa liknande förutsättningar för olika branscher.

Sverigedemokraterna vill även arbeta för en minskad administrativ börda för företag och menar att Skatteverket är på rätt väg i sin digitaliseringsprocess och där de även vill se en vidareutveckling av satsningen på verksamt.se.

Bo Broman och Eric Westroth tror däremot inte på idén med ett snabbskattespår, utan vill se ett helhetsgrepp på skatteförändringar.

Se hela intervjun med Bo Broman och Eric Westroth nedan.


Vi fortsätter nu diskussionen kring skatter i Almedalen. Under veckan återkommer vi med mer detaljerad information kring våra skatteseminarier så håll utkik!

Har du frågor om skatt?

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist är ansvarig utgivare för Tax matters och arbetar med moms- och tullrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel. Kajsa är även marknadsansvarig partner för PwC:s skatteverksamhet.
010- 213 38 24
Kajsa Boqvist works as a VAT and customs advisor at indirect taxes department at PwC’s office in Stockholm. Kajsa mainly acts as an advisor to internationally active companies undergoing restructuring processes and trading internationally. Kajsa is also responsible marketing partner for PwC's Tax department.
+46 10 213 38 24

Lämna en kommentar