<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skattekartan 2019 – Sverigedemokraterna sist ut i samtalen om skatt

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC:s utfrågning av riksdagspartierna om skatter går nu i mål. Som sista parti berättar Bo Broman och Eric Westroth från Sverigedemokraterna om hur de ser på olika typer av skattefrågor. De vill bland annat fokusera på en sänkning av den allmänna löneavgiften och vill även se en harmonisering av olika momssatser för att skapa liknande förutsättningar för olika branscher.

Sverigedemokraterna vill även arbeta för en minskad administrativ börda för företag och menar att Skatteverket är på rätt väg i sin digitaliseringsprocess och där de även vill se en vidareutveckling av satsningen på verksamt.se.

Bo Broman och Eric Westroth tror däremot inte på idén med ett snabbskattespår, utan vill se ett helhetsgrepp på skatteförändringar.

Se hela intervjun med Bo Broman och Eric Westroth nedan.


Vi fortsätter nu diskussionen kring skatter i Almedalen. Under veckan återkommer vi med mer detaljerad information kring våra skatteseminarier så håll utkik!

Har du frågor om skatt?

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist är ansvarig för Tax på PwC Sverige och arbetar med moms- och tullrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel.
Kontakt: 010- 213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com

Lämna en kommentar