Konkurrenskraftiga bolagsskatter!

av Jörgen Haglund, 20 maj 2014

Hur tillvaratar vi två intressen - att betala rätt skatt men samtidigt vara ett attraktivt land för utländska investeringar på en global marknad i en global skattekonkurrens? Hur kan svensk bolagbeskattning se ut som underlättar för företagen att ”göra rätt” och ger en konkurrenskraftig hemmamiljö?

Tid Tisdag 1 juli kl 10:15 - 11:15
Plats Hästgatan 9
Arrangör PwC
Ingen anmälan behövs

Trycket på svenska företag att på moralisk grund betala mer i skatt i olika länder ökar. Företagen förväntas följa regler och vad som anses vara god moral i olika sammanhang. Skatteregler och olika former av incitament är medel i detta spel. G 20-länderna har tillsammans med OECD och EU initierat ett åtgärdsprogram. Syftet är att motverka urholkning av skattebaser, skatteundandragande och skatteflykt. I juni i år presenterade Företagsskattekommittén ett förslag som skall medföra en konkurrenskraftigare beskattning av företag, där begränsningar av avdragsrätten för räntor och sänkt bolagsskatt föreslås. Räcker detta för att tillvarata två ibland motstående intressen, dvs att betala rätt skatt men samtidigt vara ett attraktivt land för utländska investeringar på en global marknad och i en global skattekonkurrens? Hur ska svenska företag men även politiker agera och navigera i denna konkurrensutsatta skattemiljö? Hur kan en svensk bolagbeskattning se ut som underlättar?

Moderator: Jens Orback

Panel: Henrik von Sydow, ordförande skatteutskottet, Leif Jakobsson, vice ordförande skatteutskottet, Johan Bygge, COO EQT, Krister Andersson, skatteansvarig Svenskt Näringsliv, Magnus Johnsson, chef för skatteavdelningen på PwC.

Jörgen Haglund, skatterådgivare till internationella bolag på PwC inleder.

Innehålls- och seminarieansvarig
Jörgen Haglund, PwC
Hans Peter Larsson, PwC

 

Missa inte Sveriges skatteblogg Tax matters

Dela artikeln:

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund
Jörgen Haglund arbetar med internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm.
010-213 31 51
Jörgen Haglund works with international corporate taxation at PwC in Stockholm.
+46 10 213 31 51

jorgen.haglund@pwc.com
Hitta mig på:

Kommentarer