PwC – skattefrågor inför valet: Alliansen föreslår skattehöjningar för kommersiella fastigheter samt inom bank- och försäkringssektorn

‹ Tillbaka till artiklarna

Vid en pressträff den 23 augusti presenterade finansminister Anders Borg tre nya skattefinansieringar som regeringen avser att införa om den får fortsatt förtroende i valet.

Regeringen avser att höja skatterna på bank- och försäkringssektorerna genom höjda sociala avgifter enligt en dansk modell. På kommersiella fastigheter vill alliansen höja skatten genom att ”minska utrymmet för skatteplanering i sektorn”. En utredning om att slopa möjligheten till så kallad paketering av fastigheter, det vill säga möjligheten att sälja dessa skattefritt genom bolag, ska därför tillsättas. Borg nämnde slutligen att ytterligare miljöskatter, såsom kemikalieskatt och skatt på fluorerande växtgaser, bör införas.

”Skatterna ska inte läggas på jobb och företagande ”, förklarade Anders Borg. Han upprepade även att eventuella reformer ska finansieras krona för krona. Tidigare har regeringen aviserat höjda skatter på bilar och fordon med stora utsläpp, alkohol och tobak.

Sammantaget behövs det enligt den nu liggande prognosen budgetförstärkningar på sammanlagt cirka 25 miljarder kronor under den kommande mandatperioden, enligt pressmeddelandet. Tidigare har regeringen föreslagit 10 miljarder kronor i skattehöjningar.

Kommentar

En särskild skatt på bankerna har av Företagsskattekommittén föreslagits som delfinansiering för att kunna sänka bolagsskatten samtidigt som ränteavdragen i aktiebolagen i så fall begränsas. Införs en särskild skatt riktad mot banksektorn i form av höjda sociala avgifter för att finansiera en förstärkning av budgeten, påverkas sannolikt Företagsskattekommitténs förslag i någon form. Hur vet vi först när skarpa förslag läggs.

Ett höjt skatteuttag på kommersiella fastigheter riskerar att i slutändan överföras på de företag som hyr lokalen, beroende på innehållet i hyresavtalet och i form av höjda hyror i framtiden. Den skatteplanering som finansministern nämnde berördes även av Företagsskattekommittén, som dock inte lade något förslag. Möjligheten infördes 2003 efter olika överväganden.

Indirekt påverkar således båda de nu förslagna skatterna företagandet.

När det gäller flera direkta skatter ”på företagande” så utreds dessa för närvarande av ett par tre olika utredningar. Det gäller bland annat delar av de så kallade 3:12-reglerna. Inget hindrar att dessa utredningar föreslår justeringar av skatter på företagande som sedan, enligt direktiven, måste finansieras inom samma sektor och då krona för krona.

Hans Peter Larsson 

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson har tidigare arbetat på PwC med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-213 31 01
Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-213 31 01

Lämna en kommentar