PwC bevakar skattefrågorna efter valet: Hur blir skattepolitiken? Kort uppsummering

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundyI skrivande stund ser Sverige ut att få en regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet som primärt regeringsunderlag. Socialdemokraterna har sagt nej till Vänsterpartiets medverkan i en regering. Detta öppnar för att istället söka stöd hos några av övriga partier i riksdagen.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har gått till val på följande skattefrågor som är av direkt eller indirekt betydelse för näringslivet.

  • En höjning av skatten för höginkomsttagare. Socialdemokraterna vill se avtrappade jobbskatteavdrag på månadsinkomster över 60 000 kronor. Miljöpartiet har uttalat detsamma, dock utan att ange någon inkomstgräns. Miljöpartiet vill dessutom höja inkomstskatten på tjänste- och näringsinkomster över 40 000 kronor per månad.
  • En höjning av arbetsgivaravgifterna för unga. Båda partierna.
  • Höjd restaurangmoms. Socialdemokraterna.
  • Höjd skatt på bank- och finanssektorn. Socialdemokraterna.
  • Halverade avdrag för rut- och rotarbeten. Socialdemokraterna.
  • Höjd skatt på alkohol och tobak. Båda partierna.
  • Ny slitage-/lastbilsskatt. Båda partierna.
  • Höjda/nya miljöskatter på fordon, flyg och diesel. Miljöpartiet.
  • Slopad avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer. Båda partierna.

Sammantaget har Socialdemokraterna föreslagit skattehöjningar för cirka 40 miljarder kronor. Hur mycket Miljöpartiets föreslagna höjningar beräknas ge i ökade skatteintäkter är svårt att närmare uppskatta.

Socialdemokraternas närstående LO har förespråkat bland annat återinförd fastighetsskatt, förmögenhetsskatt och arvs- och gåvoskatt. Den sannolika blivande finansministern Magdalena Andersson har sagt nej till att återinföra den tidigare fastighetsskatten liksom övriga nyss nämnda skatter.

I det utredningsförslag om sänkt bolagsskatt och slopade ränteavdrag för aktiebolag, som nu är ute på remiss, har både Socialdemokraterna och Miljöpartiet sagt att man avvaktar de synpunkter som kommer från remissinstanserna. I denna utredning ligger även frågan om så kallad paketering av fastigheter. Här föreslog Anders Borg en skatteskärpning. Det är inte osannolikt att en ny regering har samma uppfattning.

När det gäller 3:12–reglerna så uttalade både Socialdemokraterna och Miljöpartiet, i anslutning till de senaste ändringarna som infördes 1 januari 2014, att de då föreslagna ändringarna borde utredas vidare. Tax matters återkommer med en analys i denna fråga.

Kommentar

Den röda tråden och minsta gemensamma nämnaren mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet är höjd skatt på arbetsinkomster över en viss nivå. Miljöpartiets fokus på höjda miljöskatter är därtill påtagligt. De av Socialdemokraternas i övrigt föreslagna höjningar kommer sannolikt att accepteras av Miljöpartiet liksom att Socialdemokraterna accepterar en del miljöskattehöjningar som inte negativt påverkar industrins konkurrenskraft.

Båda partierna vill även avskaffa den nyligen införda avdragsrätten för gåvor till vissa ideella organisationer. Miljöpartiet har dock uttalat att man kan tänka sig att reformera avdragsrätten.

Det ska inte hållas för uteslutet att ytterligare skattehöjningar kan komma att föreslås för att finansiera den förändring av politiken som man vill genomföra. Vilka de förändringarna kan bli avgörs av hos vilka övriga partier minoriteten kommer att söka stöd.

Det kan i detta sammanhang noteras att såväl några av Allianspartiernas skatteförslag som vad Sverigedemokraterna föreslagit torde hamna på förhandlingsbordet.

Senast 15 november ska en budgetproposition läggas fram för att hinna antas av riksdagen under året.

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson har tidigare arbetat på PwC med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-213 31 01
Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-213 31 01

Lämna en kommentar