<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Stödåtgärder med anledning av coronakrisen förlängs

‹ Tillbaka till artiklarna

På grund av pandemins fortsatta skadeverkningar på företag föreslår regeringen att omställningsstödet förlängs till månaderna maj, juni och juli 2020. Vidare förlängs vissa åtgärder inom socialförsäkringen året ut. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. 

Det är positivt och mycket välkommet att perioden för omställningsstödet nu föreslås att förlängas ytterligare tre månader då många företag såg effekterna av pandemin först under senare delen av våren och sommaren. Fler företag får nu möjlighet till stöd och de företag som fick det stora omsättningstappet senare, exempelvis inom besöksnäringen, får chans att söka. 

Förlängt omställningsstöd

Omställningsstödet som trädde i kraft i juni i år gällde ursprungligen mars och april 2020 för företag vars omsättningstapp uppgick till mer än 30 procent. Enligt Skatteverkets uppgifter har totalt ca 23 000 företag ansökt om stödet, främst inom branscherna hotell, restaurang, transport och magasinering. Skatteverket hade den 2 september betalat ut ca 1,3 miljarder i stöd. Siffran kommer öka då många ansökningar kom in i slutet av ansökningsperioden som stängde den 31 augusti 2020. 

Kraven för att få omställningsstöd skärps

För att ytterligare stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 40 procent jämfört med maj 2019. För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 50 procent jämfört med juni och juli 2019.

På samma sätt som tidigare ges omställningsstöd med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för maj-juli 2020. För stödperioden maj 2020 ges omställningsstöd med högst 75 miljoner kronor per stödberättigat företag och för stödperioden juni och juli 2020 ges omställningsstöd med högst 150 miljoner kronor per stödberättigat företag.

Har du frågor om regeringens stödpaket?

Från när gäller de nya reglerna?

Regeringen arbetar för att ändringarna ska kunna träda i kraft så snart som möjligt. Eftersom omställningsstödet anses vara ett statsstöd måste det godkännas av EU-kommissionen innan det får  tillämpas.

Åtgärder inom socialförsäkringen

Utöver nyheten om det förlängda omställningsstödet meddelade regeringen under helgen att man även förlänger vissa åtgärder inom socialförsäkringen. Förslaget innebär att följande åtgärder förlängs till 31 december 2020: 

  • ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 804 kr
  • ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 804 kr per dag
  • kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala
  • uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall
  • möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning.

Kommer villkoren för stöd förbättras?

Man har ännu inte publicerat detaljerna i förslaget om förlängt omställningsstöd varför vi inte vet om villkoren kommer att vara desamma som de som gällde för tidigare stöd. Vi hoppas att regeringen passar på att justera de delar av lagstiftningen som ledde till olyckliga konsekvenser för vissa företag, exempelvis hanteringen av koncerninterna kostnader vid beräkningen av de fasta kostnaderna.

Läs även: Omställningsstöd - det här gäller för de företag som vill ansöka

Har du frågor om regeringens stödpaket?

 

Annika Svanfeldt & Andreas Stranne

Annika Svanfeldt & Andreas Stranne

Annika Svanfeldt och Andreas Stranne arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.

Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com

Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar