Läs artikeln

Sänkt krav på holdingbolags momsavdrag för allmän omkostnad

Kammarrätten har gått emot Skatteverket och ansett att ett holdingbolag har rätt till momsavdrag för allmänna omkostnader, trots att ...

Läs artikeln