Läs artikeln

Finansiella verksamhetsskatten på remiss

Betänkandet om skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76) som presenterades i förra veckan har nu skickats ut på remiss av regeringen. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

5 snabba frågor om föreslagen skatt på finansiell verksamhet

Idag presenterades utredningen som tagit fram förslag till en skatt på finanssektorn. Lyssna på Daniel Glückman, skatterådgivare på PwC, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränta på kupongskatt som tagits ut i strid med EU-rätten

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att ränta ska utgå på återbetald kupongskatt när skatten har tagits ut i strid med EU-rätten. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket fortsatt restriktiva med att utfärda hemvistintyg till svenska fonder

Som vi skrivit om tidigare på Tax matters meddelade Högsta Förvaltningsdomstolen den 15 april 2016 att en svensk värdepappersfond har rätt ...

Läs artikeln
Dela