<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skatt vid företagsförsäljning - hur ska jag tänka?

Kvinna blickar ut genom fönstret ‹ Tillbaka till artiklarna

Om du funderar på att sälja ditt företag är det klokt att tänka igenom hur du vill att din skattesituation ska se ut. Beroende på vad du planerar att göra efter försäljningen och hur du vill använda det kapital du får ut så kan nämligen olika skattekonsekvenser uppstå. Här går Tobias Lundstedt, skatterådgivare på PwC, igenom transaktionsprocessen ur ett skatteperspektiv.

Vill du sälja ditt bolag privat eller genom ett bolag?

Fundera vad du vill uppnå med försäljningen och om den ska ske privat eller genom bolag och ta sedan reda på vilka skattekonsekvenser som kan uppstå.

Vid en privat försäljning kommer kapitalvinsten att beskattas direkt hos säljaren medan en försäljning via bolag kan ske utan några omedelbara skattekonsekvenser. Om du säljer genom ett bolag beskattas du först när du i framtiden väljer att tillgodogöra dig kapital privat via försäljning eller utdelning. Hur stor den totala skattekostnaden för försäljningen blir beror därför på faktorer som till exempel aktiernas karaktär och försäljningsstruktur. Försäljningen bör därför anpassas efter din livssituation och framtidsplaner. Faktorer som får betydelse är bland annat om du

  • planerar att investera i onoterade aktier
  • har planer på att starta ny verksamhet
  • har behov av kapital för privat konsumtion.

Om du vill investera inom bolagssektorn

Om du planerar att investera kapital i onoterade bolag är det vanligtvis fördelaktigt att viss del av försäljningen sker skattefritt via bolag. Det för att du inte ska behöva skatta på kapitalvinsten och sedan återinvestera de skattade pengarna inom bolagssektorn.

Läs även: Därför ska du starta ett holdingbolag!
Läs även: Sälja företag - så går det till

Behöver du hjälp med ägarskiftet? Kontakta oss!

Planera för att kunna nyttja det lågbeskattade utdelningsutrymmet

Om säljaren har så kallade kvalificerade aktier kan det finnas ett lågbeskattat utdelningsutrymme som bör beaktas då det annars kan går förlorat vid en införsäljning till ett bolag. Om du planerar införsäljningen och strukturerar den på rätt sätt är det möjligt att nyttja hela eller delar av det lågbeskattade utdelningsutrymmet i samband med försäljningen.

Om du vill få ut kapital privat

Om du vill få ut hela eller delar av försäljningsintäkten privat kan en privat försäljning vara att föredra. Om delägaren har kvalificerade aktier får det lågbeskattade utdelningsutrymmet betydelse för den totala skattekostnaden då kapitalvinsten beskattas enligt 3:12-regelverket (upp till ca 52 procent beskattning). Vid en försäljning av onoterade aktier som inte är kvalificerade beskattas kapitalvinsten med 25 procent.

Läs även: K10 och K12 – din guide till deklarationsblanketterna
Läs även: 3:12-reglerna – den ultimata guiden för företagare

Om du vill få ut ditt kapital successivt under en längre tid

Om du har kvalificerade aktier och planerar att tillgodogöra dig försäljningsintäkten successivt under en längre tid kan en försäljning via bolag vara fördelaktig då säljaren, enligt dagens regler, har möjlighet att lägga sitt bolag i träda. Det innebär att utdelning från bolaget fem hela beskattningsår efter försäljningen beskattas med 25 procent och inte enligt 3:12-reglerna (upp till ca 52 procent). Det finns vissa begränsningar i ägarens och närståendes aktivitet som måste beaktas.

Bra begrepp att känna till

  • Tilläggsköpeskilling - vid en försäljning är det även viktigt att se över hur köpeskillingen formuleras då en tilläggsköpeskilling i vissa fall kan resultera i tjänstebeskattning.
  • Skalbolagsdeklaration - det bör även ses över om det säljande bolaget bör upprätta en skalbolagsdeklaration i samband med försäljningen. Det för att inte riskera att en skattefri försäljningsintäkt blir skattepliktig alternativt att kapitalvinsten beskattas såsom inkomst av passiv näringsverksamhet.
  • Avdragsrätt för transaktionskostnader - Utöver de privata skattekonsekvenserna finns det även skatteeffekter inom bolagssektorn som bör beaktas såsom avdragsrätt för transaktionskostnader. 
  • Skattemässig due diligence - Ibland genomförs även en skattemässig due diligence vilken kan få betydelse för det slutliga priset på bolaget.

Det finns alltså en hel del skattekonsekvenser att beakta vid försäljning av ett bolag. Genom att involvera en skatterådgivare i ett tidigt skede kan ni från början sätta upp en fördelaktig försäljningsstruktur som kan presenteras för eventuella köpare. Har du fler frågor kring processen är du välkommen att kontakta din lokala rådgivare inom företagstransaktioner.

Behöver du hjälp med ägarskiftet? Kontakta oss!

 

Tobias Lundstedt

Tobias Lundstedt

Tobias Lundstedt jobbar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Han är specialiserad på skattefrågor som rör fåmansföretag och försäljning av den typen av företag.
Kontakt: 010 212 54 62, tobias.lundststedt@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Hur går man från idé till verklighet i sin AI-transformation?

Med AI förväntas en revolution inom branscher och arbetsmetoder över hela världen, vilket i sin tur skapar en ökad efterfrågan på nya ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sju tips för att lyckas som ny CFO

Att vara ny i rollen som CFO är ett prestigefyllt och spännande uppdrag. Som CFO har du en central roll i företagets ledningsgrupp och i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regelverk ökar kraven på företagens arbete med mänskliga rättigheter

Ny internationell hållbarhetslagstiftning med fokus på mänskliga rättigheter ställer rigorösa krav på svenska bolag. Här redogör vi för ...

Läs artikeln