<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sälja företag - så går det till

Man springer med portfölj ‹ Tillbaka till artiklarna

Att sälja sitt företag är inget litet beslut och när du väl har bestämt dig är det många frågor i luften. Vad är företaget värt? Hur hittar jag rätt köpare? Och vad händer med personalen och bolaget när jag väl säljer? Vi bad Johan Rosenberg, finansiell rådgivare och specialist på företagsförsäljningar på PwC, att gå igenom hela säljprocessen från början till slut.

Enligt en undersökning som Kantar/Sifo tagit fram på uppdrag av PwC planerar en tredjedel att avyttra sitt företag inom tio år. Bland företagare över 50 år uppger en femtedel att de planerar att sälja redan inom de närmaste tre åren.

Att sälja företag är en strukturerad process som vanligtvis tar 6-8 månader. Det är dessutom mycket vanligt att köparen har som villkor att ägaren stannar kvar två till tre år i företaget efter en försäljning. Så om du har planer på att gå i pension eller starta ett nytt företag är det alltså bra att planera i god tid.

Behöver du hjälp med ägarskiftet? Kontakta oss!

Förberedelser är första steget när du vill sälja ditt företag

Den vanligaste anledningen till att en företagsförsäljning inte blir av är att man inte gjort ett ordentligt förarbete. Det är helt enkelt viktigt att ha ordning och reda i bolaget så att köparen känner sig trygg med förutsättningarna. Inled processen med en ordentlig företagsanalys där en expert går igenom företagets avtal och ekonomi. Om man tar hjälp av en finansiell rådgivare vid sin försäljning så värderar man nu företaget och tittar på marknaden och konkurrenter för att bedöma hur företaget ska positionera sig för att attrahera rätt köpare. Exempel på förberedelser är

  • Hur ska ägare och vd fortsätta vara aktiv i företaget? Fundera över din målbild.
  • Hur påverkas personal och leverantörer vid en försäljning? Se över avtal.
  • Finns det klausuler i avtalen med stora kunder som påverkas vid försäljning?
  • Vilka skatteaspekter ska tas hänsyn till?
  • Hamna inte i underläge! Ta hjälp av en affärsjurist och en finansiell rådgivare.

Vad är företaget värt?

Alla säljare är nyfikna på vad bolaget är värt. PwC:s undersökning visar att 28 procent upplever just värdering av företaget som ett hinder för att sälja. Så hur gör man då en värdering? Det finns många parametrar att beakta när man värderar ett företag. Bland annat tittar man på intjäningsförmåga och framtida potential att utveckla bolaget samt hur stort behov av finansiering eller rörelsekapital bolaget har. Andra saker som påverkar är vilken bransch företaget verkar inom och var i livscykeln man tror att företaget befinner sig. Det är däremot inte förrän du får igång en budgivning som du verkligen får svar på vad företaget är värt.

Dags att hitta rätt köpare

Även att hitta köpare upplevs av många som ett hinder. Men med en öppen dialog och god framförhållning brukar den knuten gå att lösa. För att hitta rätt köpare och få rätt pris vid en företagsförsäljning är det även viktigt att ha flera budgivare. En finansiell rådgivare kontaktar i det här läget lämpliga köpare och presenterar säljprospektet efter att sekretessavtal skrivs. Nu har du en bruttolista på potentiella köpare som kan vara allt ifrån finansiella investerare till konkurrenter i branschen. Budgivningen påbörjas och ett eller flera bud tas vidare till nästa steg. I det här läget är det viktigt att även analysera köparna: vilka på bolaget har fattat beslut om förvärvet? Är det rätt beslutsnivå, har de finansiering, kräver de exklusivitet, vad är deras plan med förvärvet och så vidare. Genom att besvara frågorna säkerställer man att köparen verkligen kan genomföra köpet.

Avtal är sista steget i en företagsförsäljning

Nu är det dags för slutförhandling och alla förberedelser ska mynna ut i en försäljning. Det viktigaste är förstås att få fram ett köpeavtal men ofta måste även ett aktieägaravtal till. Förhoppningsvis har du nu ett bud, en köpare och ett avtal som känns rätt för ditt företag och din framtida målbild.

Paneldiskussion om att sälja företag

Titta på en paneldiskussion där entreprenörer delade med sig av sina erfarenheter av att sälja företag. Bland annat berättade de hur de upplevde sin försäljningsprocess och vad de skulle kunna gjort annorlunda. Även en expert på företagsförsäljning deltog och svarade på frågor utifrån olika branscher och sin erfarenhet på området.

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg är finansiell rådgivare och specialist på företagsförsäljningar på PwC.
Kontakt: +46 (0)10 213 35 52, johan.rosenberg@pwc.com

Lämna en kommentar