<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Holdingbolag - när behövs det?

Kvinnor på kontor ‹ Tillbaka till artiklarna

Att ha ett holdingbolag låter proffsigt, men vad är det egentligen och varför ska man starta ett? En anledning kan vara för att skydda sitt kapital, en annan att man funderar på att sälja sin verksamhet. Här får du veta mer!

Vad är ett holdingbolag?

Ett holdingbolag, eller moderbolag, är ett bolag som äger aktier eller andelar i andra företag. Holdingbolaget bedriver sällan någon egen verksamhet utan detta görs via rörelsedrivande dotterbolag. I många fall innehåller holdingbolagets namn just ordet ”Holding”, men det är helt frivilligt. Annars är det som vilket aktiebolag som helst. När man startar ett aktiebolag ska man i bolagsordningen ange vad bolaget ska bedriva för verksamhet. I ett holdingbolag anger man därför att bolaget ska äga aktier och andelar i andra företag.

5 anledningar att starta ett holdingbolag

 • Skydda tidigare års upparbetade vinster
  Genom att dela ut de vinster som upparbetas i dotterföretaget kan man avskilja detta kapital från den risk som det annars hade inneburit att ha kapitalet kvar i det rörelsedrivande bolaget. Viktigt att tänka på här är att det endast är det fria egna kapitalet i dotterföretaget som kan delas ut.

  Läs också:
  Lön eller utdelning - hur ska man tänka?


  Dotterföretagets resultat och ställning samt likviditet får heller inte äventyras genom en utdelning. För att på riktigt avskilja risken är det viktigt att det finns likviditet i dotterbolaget så att utdelningen ganska omgående kan regleras även likvidmässigt, eftersom i princip hela risken kvarstår så länge holdingbolaget har kvar en fordran avseende utdelningen på dotterföretaget.

  Medarbetare på PwC deltog nyligen på ett webbinarium hos Danske Bank där Henrik Moberg, Senior Investment Advisor, påpekade vikten av att tänka till på att inflationen eroderar köpkraften på likvida medel om man inte gör något. Dagligen stöter de på kunder som undrar hur de kan skydda sina likvida medel från inflation till låg risk. Vi på PwC menar då att ett sätt kan just vara att starta ett holdingbolag och på så sätt skydda tidigare års upparbetade vinster.


 • Få mer pengar över om du ska sälja ett företag
  Inför en stundande försäljning av ett rörelsedrivande företag kan det vara klokt att se över hur ägandet ser ut. Ägs företaget som ska säljas direkt av fysiska personer? Då kan beskattningen bli väldigt hög om köpeskillingen överstiger ägarnas möjlighet till kapitalbeskattad utdelning. Om istället ett holdingbolag äger aktierna i det rörelsedrivande företaget så är försäljningen av dotterföretaget under vissa förutsättningar skattefri för holdingbolaget. Inför en försäljning är därför mitt råd att i god tid se över just din situation så du kan optimera ditt utfall.

  Läs också: Hur vet man vad ett företag är värt?

 • Resultatutjämna mellan olika bolag i samma koncern
  Har du verksamhet som bedrivs i flera aktiebolag idag som inte ägs av ett holdingbolag och därmed inte ingår i en koncern, så kan det också finnas anledning att se över strukturen. Genom att bilda ett holdingbolag som äger alla dina aktiebolag kan du lämna koncernbidrag mellan de olika företagen (måste vara ägt under hela räkenskapsåret). Om ett företag tillfälligt går med förlust och ett annat med vinst finns möjlighet att resultatutjämna mellan bolagen med skattemässig effekt om de ingår i en koncern (ägs av ett gemensamt holdingbolag).

 • Låna pengar mellan olika bolag i samma koncern
  I Aktiebolagslagen finns regler om låneförbud från aktiebolag till dess ägare (direkt och indirekt). Bildar du en koncern med ett holdingbolag som äger samtliga aktiebolag kan du under vissa förutsättningar låna pengar mellan bolagen, genom det så kallade koncernundantaget. Koncernundantaget för lån i kombination med möjligheterna att lämna koncernbidrag gör att du enklare kan allokera resurser och kapital mellan bolagen i din koncern.

  Läs också: Låna pengar av ditt företag - går det?

 • Utöka ditt pensionssparande
  De pengar du sparat i ditt holdingbolag kan du förvalta under tiden som du bedriver verksamhet i ditt/dina dotterföretag. Överskottet samt eventuella vinster vid avyttringar av dotterföretag samlas upp i holdingbolaget och kan utgöra ett komplement till andra besparingar, pensionsförsäkringar och annat när det är dags att gå i pension. Utifrån gällande skatteregler finns olika möjligheter att över tid ta ut kapitalet. Mitt råd är att planera din pension i god tid och gärna i samråd med din revisor eller med en skatterådgivare.

  Läs också: Så påverkas företagare av höjd skatt på sparande

Vad behöver man göra för att starta ett holdingbolag?

I princip är det enkelt att starta ett holdingbolag. Det som behövs är en del formalia som du antingen kan ordna själv eller få hjälp med av din revisor, redovisningskonsult eller rådgivare. Du behöver också 25 000 kronor som ska utgöra aktiekapital i holdingbolaget. Dessa pengar kan inte komma direkt från något av dina befintliga företag, utan måste vara dina privata beskattade pengar.

När holdingbolaget är registrerat och klart så måste det äga aktier i ett eller flera dotterföretag för att det ska vara ett holdingbolag. Det kan ske genom att ett nytt dotterföretag startas med en ny verksamhet och/eller att dina befintliga verksamheter säljs in till ditt nybildade holdingbolag. I detta skede är det viktigt att ha all formalia på plats såsom aktieöverlåtelseavtal och eventuella reverser.

Det är också av yttersta vikt att ha analyserat och räknat på skattesituationen så att du som tidigare direkt ägare till de aktiebolag som ska överlåtas inte förlorar några upparbetade skattemässiga fördelar. Detta hanteras genom att beräkna och sätta en optimal köpeskilling. Även här kan du få hjälp av din revisor eller rådgivare.

Att bilda ett holdingbolag kan ha fördelar. Men varje situation är unik och att administrera fler bolag innebär också merarbete och tillkommande kostnader. Därför är mitt slutliga råd att ta hjälp med att analysera just dina förutsättningar för att få till en optimal situation och bolagsstruktur för dig och ditt företagande.

Funderar du på holdingbolag? Ta hjälp av en rådgivare!

Ajdin Hadzic

Ajdin Hadzic

Ajdin Hadzic jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Kontakt: 010-212 57 45, ajdin.hadzic@pwc.com

Lämna en kommentar