<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Almedalen 2022 - ta del av spännande samtal och insikter!

Rosa rosor ‹ Tillbaka till artiklarna

Nu är Almedalsveckan slut för den här gången. Hållbarhet, cybersäkerhet, försvarsfrågor, digitalisering och skattefrågor var några av ämnena som diskuterades hos oss på PwC. Här kan du ta del av seminarierna digitalt i efterhand.

Det har varit välbesökta och insiktsfulla dagar i vår trädgård på Hästgatan 9 i Almedalen. Många namnkunniga specialister och andra som engagerar sig i frågor som berör vårt samhälle och näringsliv samlades för att utbyta erfarenheter och driva på utvecklingen.

Titta på PwC:s seminarier i Almedalen!

Summering av flera av våra seminarier

Hur blir man som organisation redo för olika typer av cyberattacker?

PwC:s cybersäkerhetsspecialister Magnus Lindkvist, Ulrika Fejne och Anna Djup berättade om hur man som organisation blir redo för olika cyberattacker. Seminariedeltagarna fick ta del av hur olika cyberattacker kan gå till genom det digitala spelet Game of Threats, utvecklat av PwC. Spelet går ut på att simulera och skapa bästa möjliga upplevelse av effekten av cyberrelaterade incidenter, kriser eller attacker – ett enkelt och effektivt sätt att ge till exempel en styrelse eller ledning en ökad förståelse för riskerna och vilka verktyg som krävs för att hantera cyberrelaterade hot. Under simuleringen gavs direkt feedback på val av strategi och beslutsfattande.

– Att försvara sig är inte helt enkelt, det handlar om prioriteringar och att man ska göra olika vägval. Kunskapsnivån höjs under utbildningens gång när man förstår olika typer av attacker, säger Anna Djup.

Läs också: Cyberattacker under sommaren - det här bör du som företagare tänka på

Näringslivets omställning för ett starkare totalförsvar?

Det var fullsatt när våra rådgivare Nicolas Berglund och Markus Ekström samtalade med Micael Bydén, överbefälhavare Försvarsmakten, Charlotte Gornitzka, generaldirektör MSB, Anna Breman, vice vd Riksbanken samt Pål Jonsson, ordförande Försvarsutskottet. Temat var “Näringslivets omställning för ett starkare totalförsvar” och medskicket kan sammanfattas med ett citat från Charlotte Gornitzka: “Vi behöver gå från just-in-time to just-in-case” när det gäller krisberedskap.

– Vi kommer ifrån en situation där det militära försvaret har varit neddraget och det civila försvaret helt nedmonterat, och vi är beroende av båda. Det är också få länder i vår storlek som har samma förutsättningar i form av humankapital, högteknologi och industri, och nu när vi är på väg in i en ny allians är det upp till oss hur vi ska vara och upplevas. Mitt medskick är: vänta inte, fråga inte, utan gör! Och det finns massor att göra, säger Micael Bydén.

Framtidens finansbransch = grön omställning

Seminariet handlade om hur finansiella aktörer och kapitalmarknaden kan accelerera omställningen till ett grönare samhälle. Panelen började med att diskutera vikten av ledarskap och långsiktighet för att hålla uppe hastigheten i investeringsklimatet, och här kan incitamentsmodeller vara en väg att gå. En av panelisterna berättade att de hade infört att man på vd och executive-nivån inte fick någon bonus om de inte bidrog till ESG-agendan, och sedan utökade de det till att omfatta alla med bonus. ESG måste integreras i produktutvecklingen och allt man gör; då får man med både hjärta och plånbok.

Taxonomiförordningen togs också upp. En av panelisterna menade att det är ett stort regelverk som handlar om att minska utsläppen och öka biologisk mångfald, men det visar inte själva resan. Investerare och Finansinspektionen har en roll här i att lugna och lyfta att det finns andra sätt att vara hållbar.

Skatterna och valet 2022

PwC:s intervjuserie “Skatterna och valet 2022” och årliga undersökning Skattebarometern var grunden för seminariet där panelen diskuterade hur våra riksdagspartier vill forma framtidens skattesystem och vilka skattefrågor som är de viktigaste för näringslivet. Viktiga delmoment var behovet av en skattereform, förenkling av skatteadministrationen och förändring av 3:12-reglerna.

Läs: Panel om skatterna och valet 2022 - vilken är den viktigaste frågan?

Framtidssäkras företag genom hållbarhet på agendan?

På seminariet diskuterade en panel hur företag arbetar med hållbarhet och hur de rustar sig för framtiden. En av panelisterna berättade att de har integrerat hållbarhet i varje del och att de inte har någon särskild hållbarhetsprocess, utan varje affärsområdeschef är ansvarig för hållbarhet. Samtliga i panelen var eniga om att ledning och styrelse har en avgörande roll. Områden som behöver arbetas mer med framåt är social hållbarhet och kompetensförsörjning, där den sistnämnda frågan kommer att vara avgörande även för den framtida accelerationen av hållbarhetsområdet.

– Under pandemin var det många företag som skar ner på bland annat hållbarhetsavdelningen, men med de nya EU-regelverken så kommer hållbarhet att behöva prioriteras mycket högre framåt, påpekar Sophie Nachemson-Ekwall, Social Sustainability Expert PwC.

Inkludering & mångfald – en affärskritisk fråga

Seminariet handlade om att företag främst har arbetat med att motverka diskriminering och minimera riskerna för att göra fel. Nu ser vi ett skifte till att företag istället börjar fokusera på att främja inkludering och mångfald som ett steg mot att våga göra rätt, men framförallt för att stärka sin affär och attraktionskraft. Varför bör företag arbeta med inkludering och mångfald som en affärskritisk fråga? Vad är receptet för ett lyckat inkluderings- och mångfaldsarbete? Och vilka är fallgroparna?
Panelen var överens om att stora delar av svenskt näringsliv idag består av en homogen grupp vilket gör det svårt att förändra. Man fortsätter i gamla hjulspår vilket bromsar innovationskraft, och det krävs att vi vågar umgås mindre homogent. Även om alla vet att detta är affärskritiskt tar det tid.

Tove Dahlgren, Allbright, lyfte fram att mycket handlar om en feghet i näringslivet som gör att det inte sker någon förändring.
– Vi tror att vi gör skillnad, att vi inte har någon diskriminering, men vi vet att så inte är fallet. Vi ser att ledningsgrupper har en tydlig idé om sin kultur, men i enkäterna säger medarbetarna att det ser helt annorlunda ut.

Är partiernas klimatmål i linje med Parisavtalet?

Hur står sig partiernas klimatmål jämfört med Parisavtalet? På ett fullsatt seminarium presenterades den första delen av Klimatkollens analys av partipolitiken i samarbete med Researchers Desk, ClimateView, Världsnaturfonden WWF, Våra barns klimat och PwC. Här diskuterades hur man ska minska glappet mellan de åtgärder som görs och vad som behöver göras. Företagen har också en viktig roll.

– Kraven är låga på hur företag måste redovisa sitt klimatarbete, men det är samtidigt många som väljer en mer gedigen hållbarhetsredovisning. Med nya ramverk kommer en ny standard för redovisning mot Parisavtalet, och det här kommer att öka transparensen och jämförbarheten, säger Thea Brorson, ESG-rådgivare PwC.

Slaget om framtidens arbetskraft – hur företag kan säkra sin kompetensförsörjning i en komplex värld?

På ett fullsatt panelsamtal på temat “Slaget om framtidens arbetskraft” bjöd våra moderatorer Victoria Beica och Zakarias Challis in till ett panelsamtal om hur företag kan säkra sin kompetensförsörjning i en komplex värld som påverkats av pandemin, krig i Europa, och generation X, Y, Z - som alla har olika förväntningar på en arbetsgivare. Seminariet inleddes med insikterna från PwC:s globala undersökning “Hopes and fears” där 52 000 arbetstagare har gett viktiga insikter om drömmar och farhågor kring sina förväntningar på framtidens arbete.

Social hållbarhet på allas agenda

Sverige ligger i framkant när det gäller grön omställning, men hur är det egentligen ställt med den sociala dimensionen av hållbarhet? I en panel med representanter för både näringslivet och civilsamhället diskuterades nya krav på bolagens ansvar att ha processer på plats för att tydligt visa vad som görs och vilken ambition som finns i relationen till anställda, anställda i leverantörskedjan, mot kunder och slutanvändare samt relationen till lokalsamhället och civilsamhället.

Läs också: Social hållbarhet på allas agenda

Titta på PwC:s seminarier i Almedalen!

Företagarbloggen önskar glad sommar!

Företagarbloggen tar tar nu en liten paus och är tillbaka igen i augusti. Självklart fortsätter vi då att lyfta viktiga frågor som hjälper dig att driva och äga företag. Tills dess, ha en riktigt skön sommar önskar vi på PwC.

P.S. Följ oss gärna på sociala medier.

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund är Markets Leader och vice vd på PwC i Sverige.
Kontakt: 070-929 31 51, jorgen.haglund@pwc.com

Lämna en kommentar