Skatteverkets prioriterade kontroller 2020

‹ Tillbaka till artiklarna

Privata kostnader, förmåner som inte redovisats och städ- och transportbranschen. Här är områdena som Skatteverket kontrollerar extra noga under 2020.

Varje år väljer Skatteverket ut vissa branscher och områden som ska prioriteras under året. Syftet med de extra kontrollerna är att minska fel och fusk som har en negativ påverkan på samhället. Den 11 februari 2020 presenterade Skatteverket att årets prioriterade kontroller kommer omfatta

  • privata kostnader och oredovisade förmåner
  • städ- och transportbranschen
  • identitetsrelaterat fusk
  • internationell kontroll och penningtvätt.

Privata kostnader och oredovisade förmåner i företag

Skatteverket kommer att lägga fokus på att granska privata kostnader och oredovisade förmåner i företag. Enligt Skatteverket är den vanligaste orsaken till höjd skatt för små och medelstora företag att företagen gör fel gällande privata kostnader och oredovisade förmåner. 39 procent av företagen gör fel och skattefelet uppskattas till cirka 8 miljarder kronor om året. Felen kan bestå av att företagen drar av privata kostnader som inte avser verksamheten eller att personer inte tar upp förmåner till beskattning.

Det kommer därför i år att läggas extra fokus på att granska företagsägda bilar och fastigheter med höga förmåns- och taxeringsvärden. Privata kostnader kommer också att granskas, till exempel resor, båtar och renoveringar.

Har du frågor om personbeskattning?

Svartarbete och andra brott i arbetslivet i städ- och transportbranschen

Städ- och transportbranschen kommer att granskas särskilt i år. Inom städbranschen kommer fokus att ligga på de företag som städar stora företagslokaler och offentliga lokaler. Granskningarna syftar till att motverka svartarbete, illegal arbetskraft, osanna fakturor och falska löneuppgifter.

Identitetsrelaterat fusk

Identitetsrelaterat fusk är något Skatteverket även i fortsättningen kommer att prioritera i syfte att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet. Identitetsrelaterat fusk kan vara felaktig folkbokföring, falska anställningsintyg eller id-fusk. Skatteverket samverkar med flera andra myndigheter för att förebygga brottsligheten.

Internationell kontroll och penningtvätt

I fjol infördes nya begränsningar gällande ränteavdrag i syfte att motverka omfattande gränsöverskridande skatteplanering med räntor. Regelefterlevnaden kommer därför först i år att kontrolleras. Skatteverket menar att om det fortfarande sker omfattande skatteplanering kommer detta att upptäckas tidigt mot bakgrund av den information som kommer vara tillgänglig till följd av den nya rapporteringsskyldigheten för rådgivare som införs under 2020.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Skenutvandring kommer att granskas i syfte att fånga upp personer som uppger sig vara utvandrande men som har kvar bostad i Sverige eller har företagskoppling till Sverige, och som genom skenbosättningen minskar eller undgår beskattning i Sverige. Kapitalförsäkringar kommer att fortsätta att granskas mot bakgrund av att de används för skatteundandragande.

Skatteverket arbetar aktivt mot penningtvätt och har genom ny lagstiftning från 2019 fått fler verktyg för att utreda och kartlägga misstänkta transaktioner, beteenden och aktiviteter.

Kommentarer

Skatteverkets kontroller sker bland annat genom att de väljer ut vissa deklarationer för särskild granskning och ställer frågor om deklarationen och underlagen. För företag kan även Skatteverkets kontroller ske genom skatterevisioner, som innebär att Skatteverket gör mer ingående granskningar av bolagets bokföring och underlag.

Om du har frågor eller funderingar kring hur du kan minska riskerna för fel i både din privata och din verksamhets deklaration är du välkommen att kontakta oss.

Maria Jancic

Maria Jancic

Maria Jancic arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping. Maria jobbar inom olika områden, bland annat inom internationell personbeskattning.
073-860 17 29
maria.s.jancic@pwc.com
Maria Jancic works with international personal income taxation at PwC’s Jönköping office.
+46 738 601 72 maria.s.jancic@pwc.com

Lämna en kommentar