<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skatterna och valet - Miljöpartiet blickar mot Danmark för enklare skattehantering

‹ Tillbaka till artiklarna

Nu tar Miljöpartiet över stafettpinnen i vår intervjuserie om skatt inför valet. När partiets skattepolitiska talesperson Lorentz Tovatt frågas ut av PwC:s Ulrika Lundh Eriksson så riktas blickarna bland annat mot Danmark. Miljöpartiet vill införa ett implementeringsråd enligt dansk förebild, för att bidra till minskat regelkrångel för företagare.

I intervjun lyfter Lorentz Tovatt även fram den gröna skatteväxlingen med en kombination av ökade miljöskatter och en minskning av skatter som hämmar entreprenörskap eller jobb. Partiet vill fokusera på ökade kapitalskatter, till exempel ett återinförande av förmögenhetsskatten.

Miljöpartiet ställer sig bakom ett genomförande av en bredare skattereform. Här berättar Lorentz Tovatt att en viktig del i en sådan reform är förändringar av 3:12-reglerna, så att de blir mer gynnsamma för entreprenörer och småföretagare.

Intervju med Miljöpartiet om skatterna och valet 2022

Se intervjun med Lorentz Tovatt, skattepolitisk talesperson från Miljöpartiet och Ulrika Lundh Eriksson, skatterådgivare på PwC i sin helhet här:

 

Vill du veta mer?

Ta del av övriga genomförda intervjuer med riksdagspartierna här.

Vi fortsätter även diskussionen om skatter i Almedalen. Läs om våra seminarier på pwc.se/almedalen.
Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Ulrika Lundh Eriksson och Oscar Warglo

Ulrika Lundh Eriksson och Oscar Warglo

Ulrika Lundh Eriksson och Oscar Warglo är skatterådgivare på PwC:s kontor i Göteborg respektive Stockholm. Ulrika fokuserar på området nationell och internationell företagsbeskattning för mindre och medelstora företag och Oscar fokuserar på skattefrågor för bland annat familje- och entreprenörsledda bolag.
Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com
Oscar: 010-213 32 40, oscar.warglo@pwc.com

Lämna en kommentar