Kunskap, förändring och inspiration på Kunskapsdagarna i Göteborg

‹ Tillbaka till artiklarna


Det var inte bara inspirationsföreläsaren Stefan Hyttfors som pratade om förändring för de som besökte seminarierna på Kunskapsdagarna i Göteborg i slutet av november. Det diskuterades även en hel del förändringar inom skatteområdet som kan vara värt att bevaka för företagaren.

Skatterna efter valet och det förändrade skattelandskapet var ett av årets centrala samtalsämnen. Mirja Hjelmberg och Hans Peter Larssons medskick till företagare var att se över sin verksamhet och ha en skattestrategi för att vara rustad för eventuella förändringar.

Även Karin Ekman och Henrik Antonsson pratade om beskattning för fåmansföretagare där tyngdpunkten låg på 3:12-reglernas förändring sedan årsskiftet. De delade även med sig av tips på hur fåmansföretagaren ska agera inför årsskiftet för att hamna i en skattemässigt fördelaktig position.

För de större företagen belyste Maria Nyström och Rebecka Fröjd skatteförslagen i budgetpropositionen och de utredningar som kan vara relevanta för storföretag. Ränteavdragsbegränsningsreglerna och företagsskattekommitténs utredning var andra punkter på bevakningslistan för storföretagen. Det finns också skäl att följa det arbete som sker inom ramen för BEPS-projektet.

De momsnyheter som Lena Josefsson och Gustav Weidenstolpe ville uppmärksamma företagarna på inför årsskiftet var den förändrade hanteringen av importmoms och den nya lagstiftningen gällande elektroniska tjänster som träder i kraft 1 januari 2015. Därutöver uppmärksammades aktuella rättsfall från året som varit med fokus på praktiska konsekvenser och lärdomar för företagarna.

Moms fanns även med på listan över de aktuella nyheter för fastighetsbolag som Marcus Lindqvist och Anders Carlbom summerade i sin dragning, då i form av frivillig skattskyldighet. I fokus för fastighetsbolagen fanns också inkomstskatt; företagsskattekommitténs förslag, utredningar om paketering och stämpelskatt i budgetpropositionen.

På temat ersättning eller belöning konstaterade Malin Andersson och Maria Terrvik att trenden pekar mot betydligt mer rörliga medarbetare idag än bara för ett par år sedan. Utformningen av belöningsmodeller kan vara avgörande för att företag ska kunna behålla och attrahera kompetens. En viktig poäng från föreläsningen är att fundera på vad företaget vill uppnå med sina belöningsmodeller och se över helheten i ersättningspaketet.

Kunskapsdagarna är en femtonårig tradition i Göteborg och är ett av våra största kundevent under året. För inbjudan till Kunskapsdagarna i Göteborg 2015 kontakta Catarina Holmebäck.

Morgan Furby

Morgan Furby

Morgan Furby arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med skattefrågor för mindre noterade och större ägarledda företag och är specialiserad inom fastighets- och byggbranschen.
010-213 14 27
Morgan Furby works with tax-related issues for small listed and larger owner-managed companies at PwC’s office in Gothenburg and specialises in the property and construction industry.
+46 10 213 14 27

Lämna en kommentar