Förenklad Fastighetstaxering 2016

‹ Tillbaka till artiklarna

I höst är det återigen dags för fastighetstaxering av hyreshus. Fastighetstaxeringen är viktig då den är grunden för en rad olika skatter, inte minst fastighetsskatt och fastighetsavgift.

Den 2 november 2015 ska deklarationerna vara inlämnade. Då deklarationerna skickas ut i början av oktober är det för många fastighetsägare ett omfattande extraarbete som ska utföras under kort tid. Det kan därför vara lämpligt att begära anstånd.

Fastighetstaxering är en speciell fastighetsvärderingsmodell för hantering av ett stort antal fastigheter. För att säkerställa en korrekt taxering behövs kunskaper om fastighetsvärdering, värderingsmodellen och egenskaper hos de aktuella fastigheterna. Vår erfarenhet är att det ofta är mycket lönsamt att arbeta med fastighetstaxeringen.

Vid fastighetstaxering är det viktigt att förstå vad Skatteverket vill ha för uppgifter och hur de påverkar beräkningen av taxeringsvärdet. En vanlig orsak till onödigt höga taxeringsvärden är att fastighetsinformationen i den löpande förvaltningen inte alltid är samlad och strukturerad för att kunna användas rakt av i deklarationen. Det är också viktigt att säkerställa att förtryckta uppgifter fortfarande är aktuella.

Fastighetstaxeringen syftar till att beräkna taxeringsvärden som motsvarar 75 procent av marknadsvärdet två år före taxeringsåret. Även om Skatteverkets fastställda riktvärden är baserade på omfattande analyser förekommer det att taxeringsvärden kan skilja från marknadsvärdet. I dessa fall är det särskilt viktigt att analysera orsakerna och i förekommande fall begära justeringar för säregna förhållanden. Med säregna förhållanden menas sådana omständigheter för en fastighet som inte är normalt inom det aktuella värdeområdet och inte beaktats vid fastställande av riktvärde. Den fysiska utformningen av byggnader och disposition av bostäder och lokaler kan påverka taxeringen, exempelvis sluttningsvåningar.

PwC har auktoriserade fastighetsvärderare med gedigen kunskap om fastighetstaxering som gärna guidar dig rätt.

Seminarium i Stockholm den 24 september

Är du intresserad av att höra mer om fastighetstaxering och andra frågor som rör finansiella och skattemässiga frågor under innehavstiden av en fastighet är du välkommen att anmäla dig till vårt seminarium den 24 september.

Läs mer och anmäl dig här

Har du frågor om företagsbeskattning?

Per-Erik Waller

Per-Erik Waller

Per-Erik Waller arbetar på PwC i Stockholm med fastighetsekonomisk rådgivning. Per-Erik är civilingenjör med fastighetsekonomisk inriktning från sektionen för Lantmäteri vid KTH i Stockholm och är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare.
010-213 30 85

Lämna en kommentar