Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Dessa branscher kontrollerar Skatteverket 2017

Av Nadja Lindberg, 3 mars 2017

PwC-skatteradgivning-Clipboard-solid_0002_burgundy.pngVarje år meddelar Skatteverket vilka branscher de kommer lägga fokus på för att motverka fel och fusk. Genom att utföra extra kontroller och göra fler revisioner vill man minska risken att skattskyldiga gör fel. Berörs du av Skatteverkets riktade granskningar?

Skatteverket menar att viljan att göra rätt finns, men att det även finns en stor okunskap. Flera av frågorna man valt att fokusera på i år är områden där erfarenhet visar att det kan bli fel. Man kommer även att jobba för att motverka svartarbete och illojal konkurrens mellan företag.

Under 2017 kommer Skatteverket framförallt att granska:

  • Rotavdrag vid bostadsspekulationer och även vid vanliga bostadsförsäljningar där man som säljare begärt avdrag för förbättringskostnader trots att man fått rotavdrag. Företag som erbjuder flyttjänster och taktjänster granskas extra i år för att bland annat minska risken att materialkostnader omvandlas till arbetskostnad.
  • Personalliggare i byggbranschen och kassaregister. Skatteverket skriver att det tillämpades en mjuk linje under kontrollerna 2016, men att man under 2017 kommer skärpa kontrollerna för de icke-anmälda byggarbetsplatserna.
  • Digital ekonomi och delningsekonomi. I kontrollerna 2016 upptäckte Skatteverket att det finns en stor okunskap när det gäller hur man ska redovisa hyresintäkter vid uthyrning av bostad, och kontrollerna kommer att fortsätta även i år. Skatteverket kommer även granska e-handel och andra företeelser på de dolda delarna av internet samt virtuella valutor.
  • Grov ekonomisk brottslighet. Granskningarna kommer framför allt syfta till att motverka organiserat svartarbete, fakturabedrägerier och falska kontrolluppgifter. De branscher som granskas är bland annat bygg-, transport- och städbranscherna.
  • Internationella skatteupplägg. Skatteverkets utlandskontroll utreder fortsättningsvis dessa upplägg tillsammans med andra länder.

Så kan Skatteverkets kontroller gå till

Skatteverket har olika sätt att gå tillväga för att hitta vart det blir fel och hur fusk begås. För dig som är privatperson går det framför allt till så att Skatteverket väljer ut ett antal inkomstdeklarationer där de kan ställa ytterligare frågor.

För företag kan de extra kontrollerna vara en djupare granskning av bolagets deklaration, men det kan också ske genom så kallade skatterevisioner där Skatteverket gör en mer ingående kontroll av företagets bokföring och underlag.

Kommentar

Vi kan hjälpa dig att minska risken för att fel begås i verksamheten eller i din privata deklaration. Har du frågor eller funderingar kring exempelvis personalliggare, rot- och rutavdrag, uthyrning av bostad eller hur du ska deklarera försäljningen av din fastighet – kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Får du som företagare frågor från Skatteverket eller blir föremål för en skatterevision – kontakta oss tidigt i processen så har vi större möjlighet att hjälpa dig.

Har du frågor om skatt?

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Nadja Lindberg

Nadja Lindberg
Nadja Lindberg är verksam vid PwC:s kontor i Jönköping och arbetar primärt med bolagsbeskattning och deklarationer. Nadja arbetar även med internationell beskattning och etablering av verksamhet i utlandet.
010-212 55 54
Nadja Lindberg works at PwC's office in Jönköping, where she specialises in corporate taxation and tax compliance. Nadja also works with international taxation and with setting up business operations abroad.
+46 10-212 55 54

nadja.lindberg@pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.