<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Den digitala ekonomin och svensk handel i fokus vid våra skatteseminarier

‹ Tillbaka till artiklarna

Den digitala ekonomin och svensk handel i fokus vid våra skatteseminarier i AlmedalenBeskattning av aktiebolagsvinster i en mer digital ekonomi, hur svenska företag kan komma att påverkas av såväl Brexit som det bistra frihandelsklimatet, och osäkerheten kring en skattereform i USA, är frågor som PwC kommer att adressera i Almedalen i år.

I årets Almedalen håller vi två skatteseminarier under onsdagen den 5 juli. Vi har valt ämnen som vi under året märkt engagerar våra kunder och marknaden.

En framtidsspaning – beskattning i en digitaliserad värld, när, var och hur? - onsdagen den 5 juli kl 09.00-10.00

Det första seminariet rör frågorna när, var och hur bolagsvinster kommer att beskattas i en digitaliserad värld. I det land varor och tjänster produceras, där forskning och utveckling sker eller där kunderna finns? Eller kanske där den digitala plattformen finns?

Går vi mot ett mer samordnat skattesystem/regelverk i linje med OECD:s BEPS-projekt eller kan vi redan nu se tendenser till att länder skapar lokala skatter för att bredda sin skattebas i konkurrens med andra länder? Den digitala ekonomins framfart skapar möjligheter och utmaningar.

Hur står Sverige rustat för att möta dessa utmaningar men även för att behålla och attrahera den digitala ekonomins företag? Pontus Braunerhjelm, professor Entreprenörskapsforum, intervjuades i Dagens industri igår kring ämnet där han pekar på att företagandet i Sverige är på rätt väg, men vinstdebatt, svagt skyddsnät och skatter bromsar. Braunerhjelm kommer medverka i vårt seminarium i Visby.

Seminariet blir en hearing med olika intressenter från Skatteverket, Svenskt Näringsliv, erfarna bolagsskattechefer och Entreprenörskapsforum. Kommenterar seminariet gör som tidigare år Dagens industris ledarskribent Tobias Wikström och moderator är tidigare ministern och journalisten Jens Orback.

Hur påverkas svenska företag av en amerikansk skattereform, Brexit och nya internationella skattetrender? - onsdagen den 5 juli kl 10.30-11.30

Det andra seminariet rör svensk handel och de effekter som väntas i kölvattnet av till exempel Brexit och den utveckling vi ser i USA med ökade handelshinder och en eventuell skattereform. Osäkerheten är stor och våra svenska företag har därför svårt att räkna på kostnader för bland annat tull och andra skatter och avgifter för att handla med länder som UK och USA. Den röda tråden i den utveckling vi ser är att inhemska företag gynnas framför utländska - detta i en alltmer globaliserad värld. Vad innebär det för vår svenska exportindustri?

Den frågan ställer vi till bland annat Ann Linde, EU- och handelsminister och Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom Stockholms Handelskammare. Tobias Wikström kommenterar även här och Jens Orback modererar.

Välkomna till vår skatteförmiddag onsdag den 5 juli med start klockan 09.00 på Hästgatan 9, några kvarter uppför backen från Donners Plats.

Kommentar

Tax matters kommer under nästa vecka att presentera seminarierna och deltagarna i sin helhet. Tillsammans med Svenska Riskkapitalföreningen håller vi även ett seminarium om familjeföretag och extern finansiering inför utveckling och generationsskiften på onsdagen kl 12.30-13.30. Även detta på Hästgatan 9.

Varmt välkomna!

Läs mer om våra seminarier på "PwC i Almedalen"

Kajsa Boqvist & Jörgen Haglund

Kajsa Boqvist & Jörgen Haglund

Kajsa Boqvist och Jörgen Haglund arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa arbetar med moms- och tullrådgivning och arbetar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel. Jörgen arbetar med internationell företagsbeskattning.
Kajsa: 010-213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com
Jörgen: 010-213 31 51, jorgen.haglund@pwc.com

Lämna en kommentar