<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Internprissättning och coronakrisen - några riskområden

Coronakrisen har stor inverkan på den globala handeln. För internationella koncerner får det följdeffekter på transaktionsflöden och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Spelmarknaden i Sverige regleras och en spelskatt införs

Regeringen begärde 2015 att en utredning skulle tillsättas gällande hur en ny reglering av den svenska spelmarknaden skulle kunna utformas ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Konsekvenser av ändrad definition av fast driftställe

En kommande ändring av definitionen fast driftställe i dubbelbeskattningsavtal kan innebära att verksamhet som tidigare inte utgjort ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Innovativ teknik och utmaningar inom skatteområdet

Den nya ekonomin, ofta baserad på och driven av ny innovativ teknik, utvecklas i en rasande fart. De företag som ligger i framkant växer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterevision inom internprissättning – börja med slutet i åtanke

Vi ser ett ökat antal revisioner där skattemyndigheter i olika länder ställer ett allt högre krav på underlag för bevisning att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

BEPS – Åtgärder för att lösa tvister vid dubbelbeskattning

OECD publicerade nyligen sina slutrapporter inom BEPS-projektet som inom ramen för action 14 behandlar åtgärder för att lösa ...

Läs artikeln
Dela