<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sommarlyssning från Almedalen

Seminarium i trädgård i Visby ‹ Tillbaka till artiklarna

Förra veckan hade vi fullt med besökare på våra totalt 18 seminarier under Almedalsveckan. Tillsammans med inbjudna talare diskuterade PwC:s specialister allt från AI och totalförsvar till hållbarhet och företagandets villkor i tuffare tider. Här har vi samlat alla programpunkter så nu kan du ta del av det som är intressant för dig.

Seminarier tisdag 27 juni

 • Ta del av AI-revolutionen: Hur skapar vi en bättre framtid genom ansvarsfull användning? PwC har släppt rapporten Svenskarna och AI och konstaterar att en avgörande faktor är att skapa förtroende. Se seminarium >>

 • Omdiskuterade skattereglerna för utdelning och kapitalvinst – ett område i behov av förändring. Under seminariet benades utvecklingen inom 3:12-området ut och den pågående utredningen kommenterades. Se seminarium >>

 • Mätning av social hållbarhet som är kvantifierbar, jämförbar och värdeskapande – går det? Paneldeltagarna lyfte bland annat behovet av en gemensam standard för mätverktyg och långsiktighet i arbetet. Se seminarium >>

 • Samhällets omställning för ett starkare totalförsvar. Endast 19 procent av svenskarna anser att vi har ett starkt totalförsvar. Så hur kan vi öka förtroendet, och vad behöver vi göra? Det samtalade seminariets panelister om. ​​​​​​​Se seminarium >>

 • CSRD – mer än hållbarhetsrapportering? I Sverige träffas 4 100 företag direkt av CSRD, många fler indirekt. Hur man som företag ska tänka och agera diskuterades av panelen. Se seminarium >>

 • ​​​​​​​Har den digitala mognaden ändrats inom offentlig sektor de senaste fem åren? Det gjorde PwC en undersökning om som presenterades på seminariet. En AI-robot deltog och lyfte vikten av benchmarking och samarbete för att driva digitaliseringen. Se seminarium >>

Seminarier och intervjuer onsdag 28 juni

 • Regional och kommunal styrning mot hållbar utveckling med ansvarsfull AI som verktyg? Spännande diskussioner om potentialen i att använda AI i kommuner och regioner. Se seminarium >>

 • En hållbar omställning mot framtiden – står vården inför en omöjlig ekvation? Utgångspunkten för seminariet var rapporten “Vägen till en hållbar vård 2030”. Se seminarium >>

 • Ett år efter visselblåsarlagen, hur har det gått och hur påverkar det små & medelstora företag i år? Panelen diskuterade utifrån syftet med lagen, att det ska vara enklare och säkrare att rapportera. Se seminarium >>

 • Samarbete krävs för att bromsa den nya svenska energifattigdomen. Många känner oro för stigande elpriser och efterfrågar en utbyggd energiproduktion. Detta diskuterades av panelen. Se seminarium >>

 • Greenwashing eller en viktig insats? Klimatkompensation i resan mot Net Zero. 6 av 10 privatpersoner är osäkra på vad det egentligen innebär. Panelen diskuterar för- och nackdelar med klimatkompensation. Se seminarium >>

 • Social hållbarhet i fastighetsbranschen – går det att kombinera lönsamhet och samhällsnytta? I höst kommer PwC:s andra rapport på temat. Panelen diskuterade hur samarbete och partnerskap kan bidra till inkluderande, säkra och trygga områden. Se seminarium >>

Seminarier och intervjuer torsdag 29 juni

 • Hur balanseras långsiktig framgång och välmående medarbetare i tider av ekonomisk instabilitet? Hur hanterar vi att 1 av 4 funderar på att byta arbetsgivare inom ett år och att bland annat stress påverkar företags produktivitet? Se seminarium >>

 • ​​Företagen vässar sin hållbarhetsstyrning – men vad händer i kommunerna? Panelen diskuterade insikter från rapporten “Kommunal hållbarhetsstyrning - för kommuninvånarnas bästa”. Se seminarium >>

 • Omställning, hållbarhet och lönsam tillväxt – går den ekvationen ihop? Sverige är attraktivt för företag att verka i men det finns samtidigt många utmaningar för dem. Det var utgångspunkten för panelsamtalet. Se seminarium >>

 • Stöd och stimulans i skolan – kan staten bättre än kommunerna? Med utgångspunkt från en ny skolrapport från PwC diskuterades hur vi gör för att få en likvärdig skola för alla elever. Se seminarium >>

 • Narkotika, gängkriminalitet och våld – ett kommunalt ansvar. Den 1 juli trädde en ny lag i kraft som ger kommunerna ett brottsförebyggande ansvar. Panelen diskuterade vad detta innebär. ​​​​​​​Se seminarium >>

 • ​​​​​Mot hållbar kommunal investeringsplanering. Nästan 50 procent av kommunerna planerar inte långsiktigt, en orsak uppger de är osäkerhet framåt. Hur löser vi det? Lyssna på panelens tankar. Se seminarium >>

Nu tar Företagarbloggen ledigt till augusti. Under tiden är du välkommen att botanisera bland våra tidigare artiklar.

Trevlig sommar!

Läs mer om PwC i Almedalen!

My Lidén & Andreas Stranne

My Lidén & Andreas Stranne

My Lidén och Andreas Stranne arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Göteborg. My arbetar med revision och rådgivning till entreprenörs-, familje- och ägarledda bolag. Andreas är skatterådgivare för entreprenörsledda och privatägda bolag.
My: 070-929 28 92, my.liden@pwc.com
Andreas: 070-929 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar