<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så behåller företag sin konkurrenskraft

Dis över bilväg och åkrar ‹ Tillbaka till artiklarna

En ny undersökning bland företagare som PwC tagit fram med stöd av Kantar/Sifo visar att med nuvarande inriktning kommer hälften av företagen att ha tappat sin konkurrenskraft inom de närmaste tio åren. Samtidigt uppger var fjärde företagare att lönsamheten kommer försämras det närmaste året.


Bland företag med en till nio anställda tror drygt hälften att om de behåller nuvarande inriktning kommer de vara konkurrenskraftiga i max tio år till, medan fyra av tio bland större företag ger samma svar. Lika många av dem uppger att de har konkurrenskraft i mer än tio år till. 

My Lidén, revisor och rådgivare på PwC Sverige, ser resultatet som en väckarklocka och menar att samarbeten över branscher och en affärsstrategi som integrerar innovation är två viktiga nycklar för att lyckas behålla konkurrenskraften på sikt.

Se hur vi hjälper entreprenörer

Inflation, hälsan och kompetensbrist hotar företagens tillväxt

I undersökningen ombads även deltagarna att uppskatta hur lönsamheten och tillväxten i deras företag kommer att utvecklas det närmaste året.

Drygt var fjärde företagare svarade att lönsamheten kommer försämras det närmaste året. Samtidigt uppgav 25 procent av de med tio eller fler anställda att lönsamheten kommer att förbättras. Bland de mindre företagen gav 19 procent samma svar.

Av företag med tio eller fler anställda tror en tredjedel att deras tillväxt förbättras det kommande året. Motsvarande andel hos de mindre företagen är det betydligt färre, bara en femtedel.

Enligt en knapp femtedel av alla företagare i undersökningen kommer däremot tillväxten försämras under det kommande året. Det som främst upplevs som hot mot företagets tillväxt är inflation, minskad köpkraft och makroekonomisk instabilitet. Samtidigt upplever hela 43 procent av företag med tio eller fler anställda kompetensbrist som ett stort tillväxthot.

Att se hälsorisker som ett tillväxthot är vanligast bland mindre företag och kvinnor, 16 procent av respektive grupp uppgav det svaret. Undersökningen visar även att något fler kvinnor än män vill att socialförsäkringssystemet anpassas bättre till företagare. Men även yngre företagare och de med mindre företag efterfrågar detta i högre utsträckning.

– Vi känner igen de här signalerna och hos mindre företag är personberoendet stort, vilket gör dem sårbara för sjukdom och olycksfall. Varje företagare behöver såklart se över sitt försäkringsskydd, men de vill också att de allmänna socialförsäkringarna kan ge dem ekonomisk trygghet vid olika livshändelser, säger My Lidén. 

Om undersökningen Näringslivets omställning

Undersökningen genomförde PwC med hjälp av Kantar/Sifo under januari och februari 2023, och 1050 företagare har medverkat. Undersökningen ingår i en serie som relaterar till omställning och utveckling inom näringslivet. Bakgrunden är PwC:s ambition att bidra till att lösa komplexa utmaningar både inom näringslivet och det svenska samhället.

My Lidén

My Lidén

My Lidén arbetar på PwC:s kontor i Malmö med revision och rådgivning till entreprenörs-, familje- och ägarledda bolag.
Kontakt: 070-929 28 92, my.liden@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Arbetsgivaravgifter för dina anställda – detta gäller

Utöver lön till dina anställda betalar du som arbetsgivare även arbetsgivaravgifter. Men vad går pengarna till och hur mycket ska du ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Delägare i fåmansföretag - så deklarerar du

Som delägare i fåmansföretag har du en del att tänka på inför inlämning av den privata deklarationen. Förutom att blanketten K10 ska följa ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ökad global trend: ESG i incitamentsprogram

Med en stigande global medvetenhet kring ESG och hållbarhetsfrågor ser vi hur företag världen över i allt större utsträckning implementerar ...

Läs artikeln