<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Säkra företagets kompetens för att växa

Händer i kontakt ‹ Tillbaka till artiklarna

Humankapitalet är en stor investering i tid och pengar. För att kunna växa stabilt är det avgörande hur du hanterar frågor som rör din personal. Vi tar nu upp tre aspekter att ha stenkoll på om du vill skala upp ditt företagande och anställa inom en snart framtid. En viktig del för att attrahera nya medarbetare är att lära dig vad som är viktigast för dem, är det lön, arbetsmiljö eller olika förmåner?

Säkra rätt kompetens i rätt tid

Nutiden är snabbrörlig. Inte minst har vi på senare tid fått uppleva många disruptiva händelser som påverkar den globala spelplanen. Och i grunden har vi fått ett nytt medielandskap i vilket vi ska nå ut. Allt medan den digitala tekniken förändrar sättet vi gör affärer på. Information förmedlas snabbare än någonsin och blir snabbare inaktuell på köpet.

Vill du läsa mer om hur du får ditt företag att växa?
Ladda ned vår trendrapport kostnadsfritt

Allt detta ställer helt nya krav på företagsledaren med anställda. Du behöver förstå vilka förmågor som ditt företag behöver nu och i framtiden. Vilka kompetenser behöver du för att säkra din verksamhet förblir aktuell? Sen har du frågan hur du ska skala upp din organisation tillräckligt snabbt. Du behöver både ha en strategi för rekrytering och en för utveckling av din befintliga personal. Dina medarbetare behöver kontinuerligt lära om, lära nytt och lära sig att trivas i en miljö av konstant förändring. Som ledare behöver du bygga en stark företagskultur som både ger trygghet och skapar rätt förutsättningar för kontinuerligt lärande. Läs mer om vår tjänst strategisk kompetensförsörjning.

En personalhandbok kan spara både tid och pengar. Den ger en känsla av konsekvens och tydliggör praktikaliteter som vad man blir ersatt för när man varit på tjänsteresa, semesterfrågor och bonusprogram. Framför allt vid expansion blir behovet av en personalhandbok särskilt tydligt.

Idag hämmas många bolags tillväxt av att få in rätt kompetens i rätt tid. Genom att ligga steget före och tänka ut vilken kompetens som kommer att behövas på sikt kan man få ett övertag mot konkurrenterna och vara bättre rustad för framtiden.
Alexandra Fürst, specialist inom kompetensförsörjning på PwC

Motivera och attrahera personalen

Att motivera personalen är inget nytt. Tvärtom började man systematiskt belöna arbete genom prestationsbaserad bonus redan för hundra år sedan. Detta är vad som i modern tid växt till ett komplext system av bonusprogram, personaloptioner och incitamentsprogram. Men det är inte självklart att det är det som lockar nya medarbetare mest eller får de befintliga att stanna. 

För att veta hur du ska attrahera nya medarbetare behöver du lära känna din rekryteringsbas. När vi i december 2022 ställde frågor* till svenska folket om vad som är viktigt när man väljer arbetsgivare hamnade bra arbetsmiljö högst upp på listan, följt av konkurrensmässig lön och att det finns rätt förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Men när svaren sorteras utifrån kön och ålder ser det lite annorlunda ut. För kvinnor var bra arbetsmiljö viktigast medan män satte en konkurrenskraftig lön överst. Oavsett ålder så hamnade bra arbetsmiljö högst upp men anställda upp till 55 år rankar lönen högre än de som är över 55 år, som istället värdesätter en coachande chef högre än andra åldersgrupper. 

Överlag är medarbetare i Sverige nöjda med sin arbetsplats. I PwC:s Global Workforce Hopes and Fears Survey som PwC genomförde våren 2022 svarade nämligen 67 procent av de svenska deltagarna att de är nöjda med det nuvarande arbetet. Men bland de som byter arbetsgivare är den främsta orsaken att arbetet inte är tillräckligt utvecklande eller meningsfullt. 

Självklart kan ni inte tillgodose alla behov och förväntningar men genom att få insikter och ha en dialog om vad som är viktigt för olika personer exempelvis kring förmåner och arbetsmiljö skapar ni en medvetenhet i organisationen om varför vissa medarbetare är mer nöjda med er som arbetsgivare. Dessa insikter kan också användas för att rikta er kommunikation eller rekryteringsinsatser till specifika målgrupper som är intressanta för er verksamhet. Så att ta reda på vad som är viktigast för vilken målgrupp är väl investerad tid i ert HR- och rekryteringsarbete

*Undersökningen gjorde PwC med stöd av Kantar/Sifo under november och december 2022. 1 137 personer i åldrarna 16-79 år deltog.

Testa coaching

För att slippa känna att du behöver göra precis allt själv kan det vara skönt att växa tillsammans med någon erfaren som kan hjälpa dig framåt. Här kommer verksamhetskonsulten in i bilden. En person som kan vara ett bollplank och hjälpa dig i rätt riktning. Du kan spara mängder med tid och pengar som hade gått åt att lära sig “the do’s and dont’s”. Det kan handla om att du behöver få ett grepp om hur du ska expandera rent ekonomiskt eller att du behöver en orientering i hur styrelsearbete fungerar på bästa sätt.

Se hur vi hjälper entreprenörer

Alexandra Fürst

Alexandra Fürst

Alexandra Fürst arbetar på PwC i Malmö. Alexandra är ansvarig för People & Organisation på Consulting och arbetar med rådgivning kopplat till transformation av HR-funktionen och medarbetarupplevelsen. People & Organisation stöttar även våra kunder med förändringsledning och organisationsutveckling.

Kontakt: 072-584 92 55, alexandra.furst@pwc.com

Lämna en kommentar