<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Säkra företagets kompetens för att växa

Händer i kontakt ‹ Tillbaka till artiklarna

Humankapitalet är en stor investering i tid och pengar. För att kunna växa stabilt är det avgörande hur du hanterar frågor som rör din personal. Vi tar nu upp tre aspekter att ha stenkoll på om du vill skala upp ditt företagande och anställa inom en snart framtid.

Säkra rätt kompetens i rätt tid

Nutiden är snabbrörlig. Inte minst har vi på senare tid fått uppleva många disruptiva händelser som påverkar den globala spelplanen. Och i grunden har vi fått ett nytt medielandskap i vilket vi ska nå ut. Allt medan den digitala tekniken förändrar sättet vi gör affärer på. Information förmedlas snabbare än någonsin och blir snabbare inaktuell på köpet.

Vill du läsa mer om hur du får ditt företag att växa?
Ladda ned vår trendrapport kostnadsfritt

Allt detta ställer helt nya krav på företagsledaren med anställda. Du behöver förstå vilka förmågor som ditt företag behöver nu och i framtiden. Vilka kompetenser behöver du för att säkra din verksamhet förblir aktuell? Sen har du frågan hur du ska skala upp din organisation tillräckligt snabbt. Du behöver både ha en strategi för rekrytering och en för utveckling av din befintliga personal. Dina medarbetare behöver kontinuerligt lära om, lära nytt och lära sig att trivas i en miljö av konstant förändring. Som ledare behöver du bygga en stark företagskultur som både ger trygghet och skapar rätt förutsättningar för kontinuerligt lärande. Läs mer om vår tjänst strategisk kompetensförsörjning.

En personalhandbok kan spara både tid och pengar. Den ger en känsla av konsekvens och tydliggör praktikaliteter som vad man blir ersatt för när man varit på tjänsteresa, semesterfrågor och bonusprogram. Framför allt vid expansion blir behovet av en personalhandbok särskilt tydligt.

Idag hämmas många bolags tillväxt av att få in rätt kompetens i rätt tid. Genom att ligga steget före och tänka ut vilken kompetens som kommer att behövas på sikt kan man få ett övertag mot konkurrenterna och vara bättre rustad för framtiden.
Alexandra Fürst, specialist inom kompetensförsörjning på PwC

Motivera personalen

Att motivera personalen är inget nytt. Tvärtom började man systematiskt belöna arbete genom prestationsbaserad bonus redan på tjugotalet. Detta är vad som i modern tid växt till ett komplext system av bonusprogram, personaloptioner och incitamentsprogram.

Idag ser man dock bredare på motivation än pengabaserade incitamentsprogram. Det handlar mer om personliga incitament, så som att kunna erbjuda mer semester eller flexibilitet i vardagen. Undersökningar har visat att man hellre ger upp en del av lönen för att uppnå en bättre work-life-balance. Saker som välmående, hälsa och ett högre syfte tar större plats på önskelistan hos arbetsstyrkan 2022. ESG är ett område som efterfrågas alltmer inom HR och rekryteringssammanhang.

Testa coaching

För att slippa känna att du behöver göra precis allt själv kan det vara skönt att växa tillsammans med någon erfaren som kan hjälpa dig framåt. Här kommer verksamhetskonsulten in i bilden. En person som kan vara ett bollplank och hjälpa dig i rätt riktning. Du kan spara mängder med tid och pengar som hade gått åt att lära sig “the do’s and dont’s”. Det kan handla om att du behöver få ett grepp om hur du ska expandera rent ekonomiskt eller att du behöver en orientering i hur styrelsearbete fungerar på bästa sätt.

Se hur vi hjälper entreprenörer

Alexandra Fürst

Alexandra Fürst

Alexandra Fürst arbetar på PwC i Stockholm. Alexandra är ansvarig för People & Organisation på Consulting och arbetar med rådgivning kopplat till transformation av HR-funktionen och medarbetarupplevelsen. People & Organisation stöttar även våra kunder med förändringsledning och organisationsutveckling.

Kontakt: 072-584 92 55, alexandra.furst@pwc.com

Lämna en kommentar