<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så kan du hantera företagets finansiella utmaningar

Kvinna på kontor med surfplatta ‹ Tillbaka till artiklarna

Med hög inflation och en turbulent omvärld följer bland annat ökande kostnader och leveransstörningar som gör att många företag ställs inför finansiella utmaningar som behöver hanteras både på kort och lång sikt. En del kommer hamna i en finansiellt ansträngd situation med likviditetsproblem, vikande försäljning och på sikt kraftig resultatpåverkan. Vi listar sex områden som är viktiga att se över för att hantera de ekonomiska konsekvenserna.

Affärskonsekvenserna av dagens ekonomiska läge, inte minst som en effekt av hög inflation och kundernas känslighet för prishöjningar, blir sannolikt stora och svårbedömda. Företagsledningar behöver nu identifiera kortsiktiga lösningar och hitta långsiktiga realistiska alternativ, specifika för sin industri och den rådande situationen. En rekommendation är att börja med att stämma av företagets status inom nedan områden.

Sex områden företagare bör se över för att kunna hantera finansiella utmaningar

1. Gör en kostnadsöversyn

Få kontroll på kostnaderna och gör en detaljerad översyn av vilka kostnader som går att skära utan att den långsiktiga verksamheten påverkas. Vissa kostnader är bundna i långa avtal medan andra är lättare att omförhandla eller avsluta.

2. Uppdatera likviditetsplanen

Säkerställ god likviditetskontroll och gör en detaljerad likviditetsplan för de kommande månaderna samt uppdatera den löpande.

Detta inkluderar bland annat att ha ett balanserat kassaflöde och göra en översyn av rörelsekapitalet för att se vilka åtgärder som kan vidtas. 

Läs också: Behöver du stärka ditt företags likviditet?

3. Uppdatera marknadsplanen

Har företagets befintliga kunder minskat sina inköp från er kan det vara läge att se över marknadsstrategin och hur ni kan öka försäljningen. Går det att hitta nya marknader, andra distributionssätt eller göra pris- och avtalsjusteringar för att möta upp det rådande läget?

4. Se över leverantörsavtalen

Att följa upp sina leverantörer är alltid klokt, till exempel för att minska risker och förbättra rutinerna i bolaget. I tider av ekonomisk osäkerhet är det extra viktigt att se över bland annat om era leverantörer har tillförlitliga leveranstider eller om det går att förhandla om priset? Det kan också vara läge att se om det finns andra leverantörer som du kan byta till eller komplettera med för vissa varor/tjänster. Tänk dock på att det inte enbart är priset som bör styra ditt val av leverantör.

5. Förbered för olika scenarion

Som en del i en scenarioplanering och för att lägga grunden för olika tänkbara alternativ kan företag göra såväl operationella som strategiska översyner för att förbereda för olika scenarion. I en sådan situation kan det vara viktigt för företag att ha tillgång till djup branschkunskap. Avyttring av icke-kärnverksamheter och/eller förlustbringande verksamheter kan också ingå i en sådan analys.

Läs också: Så analyserar du scenarier i en osäker tid

6. Aktualisera ansvarsfrågor

När företaget befinner sig i en finansiellt ansträngd situation kan frågor om ansvar för styrelsen, VD och andra ledande befattningshavare aktualiseras. Det kan till exempel handla om möjligheten att prioritera betalning av vissa leverantörer framför andra eller att ingå nya åtaganden när bolagets betalningsförmåga är oklar. Styrelsen bör också löpande bevaka bolagets egna kapital och följa upp en eventuell skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning.

Läs också: Kontrollbalansräkning - när behövs den?

Se hur vi hjälper entreprenörer

Du kanske också är intresserad av

  • Riskhantering - Ett nytt sätt att se på risk
  • Just nu brottas många företag med utmaningar när det gäller leveranskedjor. Inflation, geopolitisk osäkerhet, kvardröjande pandemieffekter och ökade klimatrisker, är några av de faktorer som behöver hanteras. I den här artikeln ges vägledning till hur företag kan skapa förberedelse för omvärldshändelser och samtidigt fokusera på tillväxt: The smart moves your supply chain needs now
Erik Wall

Erik Wall

Erik Wall arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Erik hjälper företag och entreprenörer med strategisk rådgivning.
Kontakt: +46 (0)10 213 31 25, erik.wall@pwc.com

Lämna en kommentar