Högre arbetsgivaravgifter för utsända till USA och Kanada

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0001_maroonEnligt ett nytt ställningstagande från Skatteverket ska arbetsgivare som sänder ut anställda alltid betala den allmänna löneavgiften oavsett om den anställde tillhör hela eller bara delar av den svenska socialförsäkringen. För arbetsgivare med utsända till USA, Kanada eller Quebec innebär detta att avgifterna blir högre för utbetalningar som görs efter den 31 december 2014.

Utsänd enligt socialförsäkringsavtal

Sverige har ett antal socialförsäkringsavtal med olika länder utanför EU/EES. Dessa avtal innebär normalt att en anställd kan stå kvar i hela den svenska socialförsäkringen under utsändningstiden enligt respektive avtal. När det gäller socialförsäkringsavtalen med USA, Kanada, Quebec och Indien omfattas den anställde av svensk socialförsäkring endast vad gäller pensionsdelarna.

Arbetsgivaravgifter

När den anställde kvarstår i det svenska socialförsäkringssystemet bara i pensionsdelarna ska arbetsgivaren betala reducerade arbetsgivaravgifter under utsändningsperioden. 

Hittills har arbetsgivarna bara betalt de avgifter som avser ålderspension, efterlevandepension och den del av sjukförsäkringsavgiften som avser sjuk- och aktivitetsersättning (för utsändningar till Quebec även arbetsskadeavgiften). Enligt Skatteverkets broschyr ”Fakta för arbetsgivare och företag om datum, belopp och procentsatser” (SKV 463) uppgår avgifterna under 2014 till 13,48 procent (för personer födda 1949-1987: för utsända till Quebec 13,78 procent). Arbetsgivarna har alltså inte betalt den allmänna löneavgiften för de personer som varit utsända.

Enligt ett ställningstagande från Skatteverket den 10 september 2014 är detta felaktigt. Den allmänna löneavgiften ska alltid betalas då en arbetsgivare i Sverige sänder ut en anställd till ett land som Sverige har ett socialförsäkringsavtal med, oavsett om den anställde omfattas av hela eller endast delar av det svenska socialförsäkringssystemet under utsändningen.

Den allmänna löneavgiften är 9,88 procent för 2014 och ingår i de normala arbetsgivaravgifterna om 31,42 procent (för personer födda 1949-1987).

Arbetsgivaravgifterna under 2014 för utsända medarbetare som står kvar i den svenska socialförsäkringen endast i pensionsdelarna uppgår därmed till 23,36 procent (för personer födda 1949-1987: 23,66 procent för utsända till Quebec) om utsändningen överstiger ett år. Om utsändningen är högst ett år ska fulla arbetsgivaravgifter betalas.

Från när ska de högre avgifterna betalas?

För svenska arbetsgivare som har utsända med utsändningsintyg till USA, Kanada och Quebec gäller att den allmänna löneavgiften ska betalas på lön och förmåner som utbetalas efter den 31 december 2014.

Arbetsgivare med utsända till Indien ska betala den allmänna löneavgiften på utbetalningar från och med den 1 augusti 2014, då avtalet med Indien trädde i kraft.

Enligt uppgift från Skatteverket kommer man inte att göra några retroaktiva rättelser.

Utländska företag som inte har något fast driftsställe i Sverige och som sänder personer till Sverige för arbete behöver inte heller i fortsättningen betala allmän löneavgift för sådana anställda.

/Cecilia Arrhenius och Kristian Gustavson

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö med internationell personbeskattning och socialförsäkring.
010-212 67 46
Cecilia Arrhenius works with international personal taxation and social insurance at PwC’s tax department in Malmö.
+46 10 212 67 46

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Slopad värnskatt kan påverka löneväxling till tjänstepension

Möjligheten för anställda att avstå en del av sin bruttolön i utbyte mot en förmån, exempelvis extra pensionsavsättning, kallas för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Portugal inför beskattning med tio procent på svenska tjänstepensioner

Portugal har föreslagit att börja beskatta de pensionsinkomster som från 2009 varit skattebefriade för inflyttade pensionärer. En sådan ...

Läs artikeln