Läs artikeln

Regeringen föreslår en sänkning av sjöfartsstödet från och med 2017

Ett förslag om sänkning av sjöfartsstödet har lämnats till EU-kommissionen för deras godkännande. Om ändringen går igenom kommer rederier ...

Läs artikeln