Läs artikeln

Avskrivning av goodwill ska beaktas vid internprissättning

Kammarrätten anger i en ny dom att avskrivning av goodwill ska ingå i beräkningsunderlaget för internprissättning. Företag bör se över sina ...

Läs artikeln
Läs artikeln

EU föreslår införande av obligatoriskt informationsutbyte gällande skatterelaterade förhandsbesked

EU-kommissionen presenterade den 18:e mars ett förslag på ”Tax Transparency Package” som framförallt berör obligatoriskt informationsutbyte ...

Läs artikeln