Hälften av svenska familjeföretag saknar successionsplan

Kvinna-pa-cykel ‹ Tillbaka till artiklarna

En robust och kommunicerad successionsplan inför ett generationsskifte saknas hos fler än hälften av svenska familjeföretag. Det visar svaren från PwC:s undersökning Family Business Survey.

Startskottet för ett väl planerat generationsskifte


Att bygga upp ett familjeföretag är ofta ett imponerande livsverk. Ägarnas satsningar på företaget har många gånger inneburit personliga uppoffringar och risktagningar. Inte sällan finns stora delar av ägarfamiljens förmögenhet bunden i företaget. Förr eller senare kommer man som ägare till insikt om att företaget så småningom måste överlåtas till någon annan. Ibland handlar det om att låta nästa generation ta över och ibland handlar det om ett externt ägarskifte. Insikten om en framtida ägarväxling bör utgöra startskottet för ett noggrant planerat generationsskifte.

Läs även: Förslag om förbättrade skatteregler vid generationsskifte

54 procent saknar helt successionsplan

Rapporten Family Business Survey från PwC visar dock att knappt 20 procent av familjeföretagen i Sverige har en robust och kommunicerad successionsplan. Det är visserligen en ökning från den senaste undersökningen 2016 då siffran låg på 8 procent. Globalt är siffran 15 procent och oförändrad sedan 2016. En annan intressant iakttagelse är att mer än hälften (54 procent) svarade att de inte har någon successionsplan alls. Det framgår även att 71 procent av familjeföretagen har medlemmar från nästa generation som arbetar i företaget (65 procent 2016) och 68 procent planerar att lämna över ledning och eller ägande. Globalt ligger siffrorna något lägre (44 procent har ingen plan, 65 procent av nästa generation arbetar i företaget och 57 procent planerar lämna över till nästa generation).

Successionsplanering omfattar många frågeställningar

Planeringen inför ett generationsskifte är en komplicerad beslutsprocess med många ekonomiska, skattemässiga och juridiska frågeställningar. Processen innebär också många personliga och stundtals känsliga ställningstaganden och rättvisefrågor, till exempel i de fall där det inte är alla i nästa generation ska ta över företaget. Planeringen är därför även en mental mognadsprocess, där känslor och personliga synpunkter måste beaktas.

Läs även: Ägarförändring i företaget? Anmäl ny verklig huvudman

Undvik fallgropar med ett välplanerat generationsskifte

Ett välplanerat generationsskifte skapar trygghet och hjälper familjeföretagen att parera de fallgropar som kan uppstå vid företagsöverlåtelser.

Med vår samlade kompetens och långa erfarenhet kan vi erbjuda stöd i hela processen som förbereder såväl bolaget som ägarna inför ett generationsskifte oavsett om det rör sig om ett skifte inom familjen eller en extern försäljning. Varmt välkommen att kontakta oss!

Ta del av fler insikter från Family Business Survey
Angelica Persson Ewö & Andreas Stranne

Angelica Persson Ewö & Andreas Stranne

Angelica Persson Ewö är jurist och ansvarig för PwC Legal i Sverige och har många års erfarenhet av civilrättslig rådgivning mot ägarledda företag inklusive deras ägare. Andreas Stranne är jurist och ansvarig för PwC Entrepreneur Tax Services i Sverige. Andreas har många års erfarenhet av skatterättslig rådgivning mot ägarledda företag inklusive deras ägare.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Presentkort – så gör du med momsen!

Momsreglerna för presentkort eller vouchers är beroende av vilka rättigheter som presentkortet/vouchern ger innehavaren. Här förklarar vi ...

Läs artikeln
Läs artikeln

5 vanliga frågor kring räkenskapsår

Vad ska man tänka på när man väljer räkenskapsår? Går det att förlänga eller förkorta och när måste inkomstdeklarationen lämnas in? Anders ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tjänstebil och bilförmån – så funkar det

Tjänstebilarna som rullar på vägarna blir fler och fler men vad är egentligen en tjänstebil och när räknas det som en bilförmån? Här reder ...

Läs artikeln