Förslag om förbättrade skatteregler vid generationsskifte

cyberrisker-640x360 ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen har presenterat ett efterlängtat regelförslag om nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag. Vi förklarar vad förslaget går ut på och varför det är bra för dig som ägare i familjeföretag.

Dagens regelverk innebär i vissa fall att det blir sämre skattemässiga villkor för ägare av fåmansföretag att generationsväxla företaget till någon närstående jämfört med att sälja företaget till en extern part. För att komma till rätta med det har man nu föreslagit nya skatteregler vid ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag. Lagförslaget innebär att generationsskiften, under vissa förutsättningar, inkomstskattemässigt ska behandlas på samma sätt som vid försäljning till externa parter.

En efterlängtad proposition för delägare till fåmansföretag

Något förenklat så innebär lagförslaget att generationsskifte av fåmansföretag ska kunna genomföras på samma skattemässiga villkor vid en överlåtelse av ett fåmansföretag till en närstående som till en extern part.

I skattebloggen Tax matters har man tidigare skrivit att det i vissa fall är mer skatteeffektivt för en delägare i ett familjeföretag att sälja företaget via bolag till en extern part, eller till och med helt lägga ner näringsverksamheten, istället för att sälja familjeföretaget till någon närstående. Förslaget är alltså mycket efterlängtat av ägare i fåmansföretag.

Höga krav på god planering för familjeföretag

En förutsättning enligt lagförslaget verkar däremot fortfarande vara att den tidigare delägaren har upphört att vara verksam i familjeföretaget. Det är alltså fortfarande en viss asymmetri mellan generationsskiften och försäljning till extern part eftersom ett sådant passivitetskrav inte finns i den sistnämnda situationen. Lagförslaget ställer alltså höga krav på familjeföretag att i god tid planera för sitt generationsskifte.

Lagförslaget omfattar inte heller tidigare genomförda generationsskiften av fåmansföretag.

Kommer förslaget att röstas igenom?

Det är glädjande att den asymmetri i det svenska skattesystemet som missgynnar alternativet att överlåta företaget till nästa generation delvis ändras. Lagförslaget måste såklart även röstas igenom i riksdagen innan det blir verklighet. En majoritet av riksdagens partier har tidigare meddelat att de vill underlätta för generationsskiften för familjeföretag. Goda förutsättningar för att lagförslaget faktiskt röstas igenom i riksdagen verkar därför finnas denna gång.

Ta reda på mer PwC:s seminarium

Med anledning av det nya förslaget bjuder PwC in till seminarium för genomgång och diskussion. 

Se orter och tider för seminarium

I Tax matters senaste blogginlägg om regeländringen hittar du mer djupgående information om vad lagförslaget innebär.

Fredrik Richter och Andreas Stranne

Fredrik Richter och Andreas Stranne

Fredrik Richter och Andreas Stranne arbetar på PwC:s kontor i Jönköping respektive Göteborg. Fredrik arbetar primärt med omstruktureringar av och beskattningseffekter vid försäljning av s.k. fåmansföretag, fastigheter, bolagsbeskattning samt internationell beskattning. Andreas arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.
Fredrik: 010-212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Fredrik Richter and Andreas Stranne works at PwC’s office in Jönköping and Gothenburg and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Fredrik: +46 10 212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Andreas: +46 10 213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Presentkort – så gör du med momsen!

Momsreglerna för presentkort eller vouchers är beroende av vilka rättigheter som presentkortet/vouchern ger innehavaren. Här förklarar vi ...

Läs artikeln
Läs artikeln

5 vanliga frågor kring räkenskapsår

Vad ska man tänka på när man väljer räkenskapsår? Går det att förlänga eller förkorta och när måste inkomstdeklarationen lämnas in? Anders ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tjänstebil och bilförmån – så funkar det

Tjänstebilarna som rullar på vägarna blir fler och fler men vad är egentligen en tjänstebil och när räknas det som en bilförmån? Här reder ...

Läs artikeln