<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Starta företag – ordning och reda från dag ett

starta eget_ordning och reda fran dag ett.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

starta eget_ordning och reda fran dag ett.jpgMånga småföretagare tycker att bokföringen är baksidan av att driva eget och får problem när de inte sköter den ordentligt. Här är några tips på hur du får ordning och reda i bokföringen redan från starten så att du kan fokusera på att få igång och driva din verksamhet.

Varför måste vi egentligen bokföra?

När du startar din verksamhet blir du bokföringsskyldig enligt lag. Det gäller alla företagsformer och storlekar. Bokföringen ger dig upplysningar om företagets affärshändelser, ekonomiska ställning och lönsamhet, samt att det är en kontrollfunktion som utgör underlag för beskattning. Det ger dig också ett bra beslutsunderlag i många frågor som rör företagets verksamhet.

Hur kommer man då igång?

Det gäller att du skapar rutiner från början. Det första du behöver göra är att bestämma dig för ett redovisningsprogram.

Läs också: 5 saker att tänka på när du väljer bokföringsprogram

Nästa steg är att sätta upp rutiner för:

  • Bokföring – hur ofta du ska bokföra beror lite på hur stor omsättning du har och hur ofta du ska redovisa in moms till Skatteverket. Men ju oftare du bokför desto mer rutin får du, vilket kommer göra det enklare med tiden.
  • Fakturering – sätt upp enkla rutiner för hur du fakturerar dina kunder. Det är viktigt att du inte släpar efter med faktureringen, då kommer ju även inbetalningarna att släpa efter.
  • Kund- och leverantörsreskontra – läs mer om vad det är och varför du ska ha det: Vad är en reskontra?
  • Löner/kontrolluppgifter – har du anställda är det viktigt att se till att de får rätt lön i rätt tid. Här kan ett löneprogram vara till stor hjälp: Därför ska du ha ett löneprogram
  • Arbetsgivar- och mervärdeskattedeklarationer – med rutiner missar du inte någon skattedeklaration och du får in korrekta siffror till Skatteverket.
  • Regelbundna avstämningar – se till att stämma av din bokföring varje månad. Du upptäcker då om du har gjort några fel som behöver korrigeras och du kan vara trygg med att du har ett korrekt underlag för att ta beslut.

Ha koll på dina kvitton och fakturor

Ett annat bra råd för ordning och reda är att ha en pärm med månadsregister. Även om många vill ha allt digitalt är bokföringslagen inte riktigt där än. Att skaffa en pärm du kan sortera in kvitton, fakturor och andra underlag i är därför att rekommendera.

Enligt bokföringslagen måste affärshändelser som sker i bolaget bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbok) och systematisk ordning (huvudbok). Affärshändelser omfattar alla förändringar av ett företags förmögenhet, exempelvis in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder, samt överföringar. Det ska gå att kontrollera fullständigheten, det vill säga att det finns ett korrekt underlag till den affärshändelse som skett, samt att överblicka förlopp, ställning och resultat.

Det här innebär att du som företagare har en skyldighet att hantera dina kvitton, fakturor och andra underlag på ett sätt som gör att utomstående kan kontrollera giltigheten och resultaten i din bokföring.

Läs också: Bokföring – hur svårt är det?

Två tips för ordning och reda:

  1. Bokför löpande – din redovisning måste vara uppdaterad för att du ska kunna använda den som ett styrmedel till att fatta rätt beslut för verksamheten och följa ditt företags utveckling.
  2. Lägg upp enkla rutiner för din ekonomiadministration – det sparar mycket tid i längden.

Lycka till!

Företagarbloggen

Företagarbloggen

Har du frågor om redovisning eller lönehantering? PwC har valt att sälja affärsområdet för dessa tjänster och istället fokusera på revision och affärsrådgivning.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Snart bokslut: Har du förberett årets nedskrivningstest?

Bokslutet närmar sig och årets nedskrivningsprövning står för dörren. Många företag betraktar detta som en administrativ formalitet. Andra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tips inför årsskiftet för dig som företagare

Vi närmar oss slutet av 2023. Med ett bra avslut kan du enklare planera och välkomna ett nytt år med nya möjligheter. Cybersäkerhet, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny visselblåsarlag - det här gäller för företagare

En visselblåsarfunktion underlättar för organisationer att upptäcka missförhållanden och den är avgörande för att förebygga och bekämpa ...

Läs artikeln