<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bli partner eller delägare i etablerat bolag – så kan upplägget se ut

Framåtlutad kvinna på kontorsmöte ‹ Tillbaka till artiklarna

Att bli partner eller delägare i ett redan etablerat företag och få det att fungera på ett bra sätt kan vara en utmaning. Hur ska upplägget se ut? Här listar jag några alternativ på upplägg och vad som kan vara bra att tänka på.

Köp in dig i bolaget

Du kan erbjudas att köpa aktier i bolaget, vilket kan ske på två sätt. En befintlig ägare säljer aktier till dig eller bolaget genomför en nyemission. I båda fallen måste du köpa aktierna till marknadsvärde, för att mellanskillnaden inte ska beskattas som tjänst.

Fördelar: Du får mer inflytande i bolaget, hur stort beror på hur stor ägare du blir. Du får också rätt till utdelning och du får pengar om bolaget säljs.

Nackdelar: Du förbinder dig att betala direkt, vilket kan bli ett problem om du inte sitter på den summa som krävs. Ett sätt att lösa det är genom en revers, det betyder att en befintlig ägare lånar ut summan som du behöver betala för aktierna mot ränta.

Tänk också på att du kommer in i bolaget i två olika roller, dels som aktieägare och dels som anställd. Det betyder att du måste ha koll på aktieägaravtalet. Det kan innehålla villkor som påverkar din anställning, till exempel kommande löneökningar.

Läs också: Hur vet man vad ett företag är värt?

Teckna optioner

Ett annat sätt är att teckna optioner i bolaget. Det innebär en rätt att köpa aktier i bolaget i framtiden till ett förutbestämt pris. Det är viktigt att veta att du först köper själva optionerna till ett pris, och därefter får du köpa själva aktierna till ett förutbestämt pris. Det finns olika typer av optioner, bland annat tecknings- köp- samt personaloptioner. Vilken lösning som passar bäst är individuell.

Läs också: Skattelättnader för incitamentsprogram i nystartade företag

Fördelar: Du skjuter upp tidpunkten då du måste göra den stora betalningen samt att du kan välja om du ska köpa in dig eller inte. Om bolaget har gått dåligt kan du välja att avstå från att köpa aktierna.

Nackdelar: En nackdel är att du inte får vara med på bolagsstämman och du har inte samma möjlighet att påverka bolaget som om du vore aktieägare.

Starta gemensamt bolag

Istället för att köpa in sig i bolaget kan ni starta ett gemensamt bolag där ni driver den gemensamma verksamheten.

Fördelar: Du står endast risken som rör det nystartade bolaget och inte förpliktelser som kan finnas i det ursprungliga bolaget.

Nackdelar: Du har inte bestämmande i det ursprungliga bolaget.

Läs också: Starta aktiebolag – 10 vanliga frågor och svar!

Fakturera via eget bolag

En annan samarbetsmöjlighet är att fakturera via eget bolag.

För att din verksamhet ska bedömas som näringsverksamhet av Skatteverket måste tre kriterier beaktas för bedömningen om verksamheten bedrivs självständigt:

  • vad som avtalats med uppdragsgivaren,
  • i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren, samt
  • i vilken omfattning uppdragstagaren är inordnad i uppdragsgivarens verksamhet.

Genom att i förväg få hjälp att bedöma om din tänkta verksamhet kan ses som näringsverksamhet – och genom att du upprättar ett uppdragsavtal som är utformat på rätt sätt – kan du undvika många onödiga tvistefrågor. Det spar i längden både tid och pengar.

Fördelar: Du kan själv fatta alla beslut, och risken är endast knuten till det specifika uppdraget.

Nackdelar: Du har inget inflytande över den andra verksamheten.

Har du en fråga om affärsutveckling? Ställ den här! 

Anders Svenson

Anders Svenson

Anders arbetar som skatterådgivare på kontoret i Västerås.
Kontakt: 010 2125101, anders.svenson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Ny visselblåsarlag - det här gäller för företagare

En visselblåsarfunktion underlättar för organisationer att upptäcka missförhållanden och den är avgörande för att förebygga och bekämpa ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sverige fortsatt i topp på entreprenörsklimat inom EU

Även i år rankas Sverige högst inom EU när det gäller förutsättningarna för privat företagande och entreprenörskap. Dessutom har Sverige ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Än hinner du se över ditt löneuttag för 2023

För dig som äger andelar i ett fåmansbolag är det hög tid se över om tillräcklig lön har betalats ut till dig under 2023. För att få räkna ...

Läs artikeln