<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Aktiebolag eller enskild firma? Så ska du välja!

TM_illis_dator ‹ Tillbaka till artiklarna

Ett av de val du står inför när du ska starta eget är om du ska bilda aktiebolag eller enskild firma. Läs vår guide innan du tar beslutet!

Du har bestämt dig för att starta eget – grattis! Ett av de beslut du måste ta direkt är vilken bolagsform du ska välja. Ett bra sätt att komma igång är att ställa sig själv ett antal frågor: Vilken typ av verksamhet ska bedrivas i företaget och i vilken omfattning? Startar jag ensam eller tillsammans med andra? Hur ser jag på framtiden – vill jag att företaget ska växa snabbt eller kanske inte alls?

Läs också: 10 vanliga frågor om att starta aktiebolag – och svaren! 

Aktiebolag är en företagsform för dig som ensam eller tillsammans med andra vill starta företag. I ett aktiebolag är delägarna inte personligt ansvariga för företagets skulder. Bolaget är en juridisk person som kan ingå avtal och det är bolaget själv som ansvarar för skulderna. Enskild firma startas av en ensam person som personligen ansvarar för de avtal som hen sluter. En viktig detalj är också att du som privatperson står för företagets skulder.

Du behöver kapital för att starta aktiebolag

För att starta ett aktiebolag krävs att du kan lägga in ett aktiekapital på minst 25 000 kronor. Aktiekapitalet kan du betala kontant eller genom att låta företaget äga egendomar som bilar, fastigheter, patent, maskiner eller varulager till ett motsvarande värde. Om du startar enskild firma behöver du inte någon kapitalinsats.

5 vanliga fällor för dig som är nyföretagare! 

Aktiebolag måste ha styrelse

När du startar ett aktiebolag måste du tillsätta en styrelse. Det här kan låta större än vad det är, i privata aktiebolag ska styrelsen som lägst bestå av en eller två ledamöter med minst en suppleant. I praktiken innebär det här du själv kan vara ledamot och en familjemedlem suppleant. I takt med att aktiebolaget växer kan det vara läge att utöka styrelsen med personer som har viktiga kompetenser att bidra med.

Registrering och namnskydd

Ett aktiebolag ska registreras hos Bolagsverket och har namnskydd över hela landet. En enskild firma registreras däremot hos Skatteverket och eventuellt även hos Bolagsverket. Namnet får då skydd i det län där den enskilda firman är registrerad.

Läs också: Därför ska du ombilda till aktiebolag – helst innan årsskiftet

Du kan välja revisor

Efter varje räkenskapsår ska aktiebolaget upprätta och skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket. Detta gäller oavsett om företaget har drivit verksamhet eller varit vilande. Små aktiebolag kan välja att inte ha revisor. Att du kan välja bort revisor innebär inte att du ska göra det, särskilt om du har ambitionen att skala upp verksamheten. Att ha en revisor ger bolaget en kvalitetsstämpel som är viktig gentemot finansiärer, leverantörer, kunder och andra som du vill samarbeta med. Revisorn fungerar också som ett bollplank och en kunnig rådgivare som kan hjälpa dig att ta viktiga beslut. Om du väljer enskild firma är administrationen något enklare – du behöver göra ett årsbokslut varje år.

Aktiebolag eller enskild firma – plus och minuslistan

  • Aktiebolag ger vissa skattefördelar framför enskild firma (till exempel att du kan ta ut vinsten som lågbeskattad utdelning), däremot är bokföringen krångligare och du behöver ha 25000 kronor i aktiekapital.
  • I en enskild firma står du som privatperson för ekonomin – om företaget får skulder drabbas du personligen av betalningsanmärkningar. Om du har ett aktiebolag som går i konkurs förlorar du normalt sett bara ditt aktiekapital, men din privatekonomi drabbas inte.
  • Aktiebolagsägaren har högre sociala avgifter än den som bedriver enskild firma.
  • I en enskild firma behöver du inte hålla strikt koll på gränsen mellan ditt företags pengar och din privata ekonomi – i ett aktiebolag får inte bolaget låna ut pengar till ägarna.
  • Aktiebolag värderas högre av vissa intressenter – det kan vara bra för dina affärer att ha ett AB i namnet.

5 vanliga fällor för dig som är nyföretagare! 

PwC

PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Utvecklingsutgifter i startups – tillgång eller kostnad?

Är en utgift alltid en kostnad? Utvecklingsutgifterna i en startup kan ju bli en tillgång som kommer generera intäkter längre fram. Men vad ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Bli partner eller delägare i etablerat bolag – så kan upplägget se ut

Att bli partner eller delägare i ett redan etablerat företag och få det att fungera på ett bra sätt kan vara en utmaning. Hur ska upplägget ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stockholm rankad som drömstad för startups

Stockholm är en attraktiv stad för startups. Det visar PwC:s globala undersökning PwC Startup Survey där hela 100 procent av de tillfrågade ...

Läs artikeln