<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Behöver du stärka ditt företags likviditet?

Rönnbär ‹ Tillbaka till artiklarna

Många företag är påverkade av det som nu händer både i Sverige och globalt. Det är därför viktigare än på länge att ha koll på kassaflödet men även att göra regelbundna prognoser för resultatet. Här kan du läsa tips om hur du förbättrar företagets betalningsförmåga på kort och lång sikt.

Det är viktigt att skilja på resultat och likviditet, även om det är väsentligt att alltid ha kontroll på båda. Resultatet visar skillnaden mellan intäkter och kostnader medan likviditet visar skillnaden mellan vad som strömmar in och ut från bolaget, det vill säga ditt företags betalningsförmåga. En tillfällig svacka i likviditeten, till exempel på grund av obetalda fakturor eller investeringar i tillgångar, behöver inte vara konstigt eller tecken på att bolaget går dåligt. Det viktigaste är att få kontroll på vilka in- och utbetalningar bolaget har framför sig för att inte hamna i likviditetsbrist.

Läs också: Kontrollera företagets likviditet – några tips!

Att inte betala företagets fakturor i tid kan bli dyrt

Alla har någon gång missat att betala en faktura men det kan bli kostsamt om du inte agerar snabbt när en betalningspåminnelse kommer.

Läs också: Företaget har fått inkassokrav – vad gör jag?

Tips på hur du kan skapa dig en rättvis bild av ett företags resultaträkning

I en resultaträkning sammanställer du företagets samtliga intäkter och kostnader under en viss period, ofta årsvis. Men du behöver även analysera resultatet för att se vilka belopp som kan anses vara bestående och vilka som verkar vara mer extraordinära. Är beloppet rimligt eller vad kan tänkas ligga bakom avvikelsen? Samtidigt bör du även göra en prognos för framtida intäkter och kostnader, finns det varningsklockor som du behöver ta höjd för?

Läs också: Så analyserar du företagets resultat

När ska en kontrollbalansräkning upprättas?

Om företagets egna kapital än mindre än det registrerade aktiekapitalet ska en kontrollbalansräkning genast upprättas. Detta är en lagstadgad skyldighet för alla aktiebolag. Läs om varför en kontrollbalansräkning behövs och hur du upprättar den.

Läs också: Då behövs en kontrollbalansräkning

Scenarioplanering för framtida utveckling

Att kunna förutse hur olika scenarier kommer att påverka företagets ekonomiska situation är viktigt. Ta del av PwC:s guide i hur du analyserar scenarier i en osäker tid.

11 vägar till bättre likviditet

 1. Upprätta en likviditetsplan – en noggrann budget över kommande in- och utbetalningar ger dig möjlighet att i förväg planera för framtida kapitalbehov.
 2. Utvärdera alla nya kunder och dess betalningsförmåga, gör en kreditupplysning.
 3. Fakturering i tid – spara inte faktureringen till slutet av månaden, försök fakturera så fort jobbet är klart. Se över möjligheterna att förskottsfakturera en del av arbetet eller den sålda varan, framför allt om du känner dig osäker på dina kunders betalningsförmåga.
 4. Bevaka inbetalningar – var aktiv och bevaka förfallna fordringar, ha för vana att påminna kunder som inte betalar i tid. Factoring (en tjänst som innebär att ditt företag säljer eller belånar fakturor hos en bank) kan vara ett alternativ. Men kom ihåg att det också är förbundet med en kostnad.
 5. Kundernas betalningsvillkor – sträva efter att ge dina kunder så kort kredittid som möjligt. Ju längre tid en betalning uteblir, desto större är risken för en kreditförlust.
 6. Prisbild – se över marginalen och säkerställ att du tar rätt betalt av dina kunder. Förhandla eventuella prishöjningar för att få täckning för dina ökade kostnader.
 7. Leverantörskrediter – försök förhandla dig till längre kredittider från dina leverantörer. Förhandla med dina leverantörer på samma sätt som dina kunder förhandlar med dig. Det finns många aktörer som vill ha just dig som kund, dra nytta av det!
 8. Var kostnadsmedveten – gå igenom dina kostnader och identifiera det som går att skala bort eller de avtal som går att omförhandla.
 9. Köpa eller leasa? Att hyra maskiner och inventarier kan vara särskilt bra i uppstartsfasen. Trots att leasing ofta är dyrare, finns det en vinning i att inte binda kapitalet.
 10. Checkkredit – när det svänger i likviditeten kan det vara bra att ha kreditmöjlighet hos banken. Tänk på vad som passar ditt företag, även en outnyttjad kredit kan kosta pengar.
 11. Bevaka preliminärskatten – du betalar skatt utifrån ditt förväntade resultat för året. Finns det anledning att tro att du inte kommer nå det resultatet skickar du en uppdaterad preliminär självdeklaration till Skatteverket och får antingen överskottet återbetalt eller längre framtida preliminärinbetalningar.

Se över möjligheten att få investeringsbidrag

För att kunna fortsätta växa, utvecklas och förbättra företagets resultat behövs även investeringar. I det sammanhanget finns många investeringsbidrag och lån att ansöka om, bland annat via:

Fatih Özcelik & My Lidén

Fatih Özcelik & My Lidén

My Lidén och Fatih Özcelik arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Sundsvall. My arbetar med revision och rådgivning till entreprenörs-, familje- och ägarledda bolag. Fatih arbetar med revision och rådgivning till entreprenörsledda och privatägda bolag.
My: 070-929 28 92, my.liden@pwc.com
Fatih: 010-212 90 49, fatih.ozcelik@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Hur går man från idé till verklighet i sin AI-transformation?

Med AI förväntas en revolution inom branscher och arbetsmetoder över hela världen, vilket i sin tur skapar en ökad efterfrågan på nya ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sju tips för att lyckas som ny CFO

Att vara ny i rollen som CFO är ett prestigefyllt och spännande uppdrag. Som CFO har du en central roll i företagets ledningsgrupp och i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regelverk ökar kraven på företagens arbete med mänskliga rättigheter

Ny internationell hållbarhetslagstiftning med fokus på mänskliga rättigheter ställer rigorösa krav på svenska bolag. Här redogör vi för ...

Läs artikeln