Kontrollera företagets likviditet med hjälp av kassacykeln

‹ Tillbaka till artiklarna

I kristider hamnar många företag i oprövade situationer, där de normala leveranskedjorna slutar fungera som de brukar. Tillgången till ekonomiska resurser i form av likvida medel är då avgörande. Ett sätt att påverka likviditeten är att arbeta med optimering av sin kassacykel vilket ger ökad effektivitet och stabilare kassaflöden. Här redogör vi för vad en kassacykel är och ger konkreta tips för en förbättrad likviditet.

Vad är likviditet?

Likviditeten är ett mått på företagets betalningsförmåga på kort sikt, det är skillnaden mellan det som kommer in och betalas ut från företaget. Till exempel kan ditt företag få försämrad likviditet om du är sen med att få iväg kundfakturor medan leverantörsfakturorna måste betalas. Det kan också handla om att du har gjort investeringar under en period, men inte tjänat in motsvarande. Likvida medel är de pengar du har på banken eller i kassan.

Läs även: Förstå din position i branschen med hjälp av nyckeltal

Vad är en kassacykel?

En kassacykel är tidsperioden uttryckt i antalet dagar mellan inköp av råmaterial och erhållen betalning för slutprodukten. Med andra ord visar en kassacykel hur effektivt en verksamhet använder omsättningstillgångar och skulder för att generera kassaflöden.

Likviditet – så påverkas den

Ju mindre kassacykel desto kortare tid har företaget bundit sitt kapital. Genom att få betalt snabbt av sina kunder och samtidigt erhålla lång kredittid till sina leverantörer och lyckas uppnå en hög omsättningshastighet på sitt lager, då behålls likvida medel under en längre period i bolaget vilket ger en bättre likviditet.

Läs också: Så höjer du likviditeten - 10 smarta tips

Förbättra likviditeten genom kassacykelns tre nyckeltal

Kassacykeln innehåller tre komponenter = lagringstid + kundkredittid leverantörskredittid. Nedan presenteras nyckeltalen samt hur dessa kan bidra till att optimera likviditeten.

1. Lagringstid

Lagringstid

Lagringstiden ska eftersträvas att vara så kort som möjligt. Poängen är att varorna ska förvaras så kort tid som möjligt i lagret för att uppnå en snabbare försäljningsprocess – en högre effektivitet genom snabbare omsättningshastighet av lagret. 

2. Kundkredittid

Kundkredittid

Nyckeltalet effektiviseras genom att hålla kundkredittiden så kort som möjligt, det vill säga att företaget snabbare får betalt av sina kunder. Att aggressivt förkorta sin kundkredittid är däremot förknippat med risken att tappa kunder, därför bör detta hanteras med försiktighet.

3. Leverantörskredittid

Leverantörskredittid

Effektivisering utifrån detta nyckeltal går ut på att förlänga leverantörskredittiden så mycket som möjligt. På så sätt får företaget behålla likvida medel längre, vilket förbättrar likviditeten samtidigt som det möjliggör andra investeringar.

Analysera likviditeten med hjälp av kassacykeln

  • Trendanalys
    En analys av kassacykeln ger värde genom att analysera nyckeltalen och dess påverkan på likviditeten över tid. Anledningen är att utvecklingstrender kan säga mer än kassacykeln för en enskild period. Avser analysen enskilda perioder bör den jämföras med motsvarande period hos konkurrenter för att ge relevanta resultat.
  • Jämförelse mellan konkurrenter och i investeringsbedömning
    En kort kassacykel tyder exempelvis på ett stabilt företag som kan kontrollera sina kassaflöden och har sannolikt en god likviditet. Därmed kan analysen även underlätta konkurrentanalyser och investeringsbeslut, exempelvis vid uppköpssituationer.
  • Kan användas oavsett industri
    Kassacykeln är användbar för att analysera likviditeten oavsett industri, men är mest central för återförsäljare och andra liknande verksamheter. En grundläggande förutsättning är dock att företaget köper och säljer på kredit.

Håll extra koll i osäkra tider

 

Se hur vi hjälper entreprenörer

PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Så kan startups få erfarna styrelseledamöter genom kvalificerade personaloptioner

Sedan den 1 januari 2022 gäller utvidgade regler för beskattning av kvalificerade personaloptioner. Detta ska underlätta för startups med ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Följ med på Kunskapsdagen 2022

Drygt 2 000 hade anmält sig till Kunskapsdagen 2022 som sändes torsdagen den 24 november. Utifrån temat “Utveckla, förvalta och bygga ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ta kontroll över ditt företags IT-säkerhet

De senaste tre åren har vart fjärde företag råkat ut för cyberattacker som kostat dem minst en miljon dollar. Det visar en global ...

Läs artikeln