Kontrollera företagets likviditet – några tips!

Likviditet ‹ Tillbaka till artiklarna

Ett sätt att påverka likviditeten är att arbeta med optimering av sin kassacykel, vilket ger ökad effektivitet, stabilare kassaflöden och därigenom ökat välmående. I detta inlägg redogör vi för vad en kassacykel är, dess innehåll samt konkreta tips för en förbättrad likviditet.

Vad är likviditet?

Likviditeten är ett mått på företagets betalningsförmåga på kort sikt, det är skillnaden mellan det som kommer in och betalas ut från företaget. Till exempel kan ditt företag få försämrad likviditet om du är sen med att få iväg kundfakturor medan leverantörsfakturorna måste betalas. Det kan också handla om att du har gjort investeringar under en period, men inte tjänat in motsvarande. Likvida medel är de pengar du har på banken eller i kassan.

Läs även: Förstå din position i branschen med hjälp av nyckeltal

Vad är en kassacykel?

En kassacykel är tidsperioden uttryckt i antalet dagar mellan inköp av råmaterial och erhållen betalning för slutprodukten. Med andra ord visar en kassacykel hur effektivt en verksamhet använder omsättningstillgångar och skulder för att generera kassaflöden.

Likviditet – så påverkas den

Ju mindre kassacykel desto kortare tid har företaget bundit sitt kapital. Genom att få betalt snabbt av sina kunder och samtidigt erhålla lång kredittid till sina leverantörer och lyckas uppnå en hög omsättningshastighet på sitt lager, då behålls likvida medel under en längre period i bolaget vilket ger en bättre likviditet.

Läs också: Så höjer du likviditeten - 10 smarta tips

Förbättra likviditeten genom kassacykelns tre nyckeltal

Kassacykeln innehåller tre komponenter = lagringstid + kundkredittid leverantörskredittid. Nedan presenteras nyckeltalen samt hur dessa kan bidra till att optimera likviditeten.

1. Lagringstid

Lagringstid

Lagringstiden ska eftersträvas att vara så kort som möjligt. Poängen är att varorna ska förvaras så kort tid som möjligt i lagret för att uppnå en snabbare försäljningsprocess – en högre effektivitet genom snabbare omsättningshastighet av lagret. 

2. Kundkredittid

Kundkredittid

Nyckeltalet effektiviseras genom att hålla kundkredittiden så kort som möjligt, det vill säga att företaget snabbare får betalt av sina kunder. Att aggressivt förkorta sin kundkredittid är däremot förknippat med risken att tappa kunder, därför bör detta hanteras med försiktighet.

3. Leverantörskredittid

Leverantörskredittid

Effektivisering utifrån detta nyckeltal går ut på att förlänga leverantörskredittiden så mycket som möjligt. På så sätt får företaget behålla likvida medel längre, vilket förbättrar likviditeten samtidigt som det möjliggör andra investeringar.

Analysera likviditeten med hjälp av kassacykeln

 • Trendanalys
  En analys av kassacykeln ger värde genom att analysera nyckeltalen och dess påverkan på likviditeten över tid. Anledningen är att utvecklingstrender kan säga mer än kassacykeln för en enskild period. Avser analysen enskilda perioder bör den jämföras med motsvarande period hos konkurrenter för att ge relevanta resultat.
 • Jämförelse mellan konkurrenter och i investeringsbedömning
  En kort kassacykel tyder exempelvis på ett stabilt företag som kan kontrollera sina kassaflöden och har sannolikt en god likviditet. Därmed kan analysen även underlätta konkurrentanalyser och investeringsbeslut, exempelvis vid uppköpssituationer.

  Kombinera också med ROE och ROA för att få en bredare och skarpare bild om företagets effektivitet.
 • Kan användas oavsett industri
  Kassacykeln är användbar för att analysera likviditeten oavsett industri, men är mest central för återförsäljare och andra liknande verksamheter. En grundläggande förutsättning är dock att företaget köper och säljer på kredit.

Har du en fråga om affärsutveckling? Ställ den här! 

PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Svenska företag drabbas av flest cyberattacker i Norden

Svenska företag är mer utsatta  för cyberattacker än företag i Norge och Danmark. Det visar PwC:s färska undersökning om cybersäkerheten i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Brexit är här - men vad betyder det?

Brexit är här och med det lämnade Storbritannien EU den 31 januari 2020. Men vad är det som blir annorlunda? Vi reder ut vad som har hänt - ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Rusta ditt företag för klimatförändringar – 3 viktiga åtgärder

På nyheterna kan vi regelbundet följa de effekter klimatförändringarna har på vår omvärld. Men hur påverkar det svenska företag som är ...

Läs artikeln