<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så lyckas du som världsförbättrande entreprenör

Tove ‹ Tillbaka till artiklarna

Vi ser allt fler växande företag med en tydlig vilja att lösa utmaningar i världen genom sina affärsidéer. Men vad krävs av ett företag för att lyckas med ett hållbart värdeskapande? Tove Larsson, General Partner på Norrsken VC, ger här sina råd.

I Agenda 2030 och FN:s 17 globala utvecklingsmål, lyfts näringslivets roll för en hållbar framtid fram som oerhört viktig. Vad krävs av ett företag för att lyckas med ett hållbart värdeskapande? Vi har ställt några frågor till Tove Larsson, General Partner på Norrsken VC som investerar i världsförbättrande entreprenörsföretag. Norrsken VC är sprunget ur stiftelsen Norrsken Foundation som PwC har ett partnerskap med.

Här delar Tove med sig av några värdefulla råd

Norrsken Foundation investerar i företag som vill ha en positiv påverkan på världen. Vad letar ni efter och får er att vilja investera i ett visst företag?

– Vår vision är en värld som är optimerad för människor och miljö, därför letar vi efter bolag vars kärnverksamhet ger en starkt positiv effekt på just människor eller miljö. Eftersom vi strävar efter att möjliggöra en "impact unicorn", alltså ett bolag som förbättrar livet för en miljard människor, så är skalbarheten enormt viktig, och där spelar tekniken en stor roll. Vi har valt att leta brett när det gäller sektorer och utmaningar och har hittills investerat i lösningar inom till exempel digital hälsa, matsvinn, jordbruk och cirkulär ekonomi.

Läs även: Cirkulär ekonomi - övergången till en smartare affärsmodell

– Med en bred ansats har vi möjlighet att fokusera på att hitta de absolut bästa lösningarna och entreprenörerna, som har störst chans att lyckas lösa de utmaningar de valt att ta sig an. I det tidiga skede vi går in är entreprenörerna och teamet direkt avgörande. Det finns massor av människor som har grymma idéer, men relativt få har allt som krävs för att faktiskt genomföra dem och lyckas.

Läs också: Vad kännetecknar entreprenörsdriven företagsutveckling?

Hur utvecklas bäst en hållbar affärsidé så att företaget både åstadkommer positiv påverkan på världen och samtidigt tjänar pengar?

Entreprenörskap handlar ju mycket om att identifiera ett problem och skapa en lösning på detta. Den här typen av nästa generations affärsidéer handlar om att hitta lösningar på vår tids stora samhälls- och miljöutmaningar, och vi är övertygade om att med dessa stora utmaningar kommer också stora affärsmöjligheter. Det viktigaste när det kommer till att låta positiv påverkan och finansiell avkastning gå hand i hand, är att bygga en affär där den positiva effekten verkligen är en del av kärnan i verksamheten, så att man för varje såld enhet både skapar nytta och tjänar pengar. Då hamnar man inte i situationer där man behöver välja det ena eller det andra.

Vad skulle du säga är viktigt att inte missa om du vill lyckas som världsförbättrande entreprenör?

Se till att verkligen definiera vilken samhälls- eller miljöutmaning det är du vill lösa och tänk igenom, testa och mät på vilket sätt din lösning adresserar detta. Var sedan noga med att berätta om detta för investerare, kunder och potentiella medarbetare. Vi tror verkligen att den "impact" du som världsförbättrande entreprenör genererar är en sorts superkraft som i allt större utsträckning krävs för att kunna attrahera kapital, konsumenter och humankapital. Det är viktigt att det finns en underliggande affärsmodell som gör att du faktiskt har förutsättningar att bygga något som kan finnas länge och bli stort, för först då kan man verkligen göra stor skillnad.

Tove Larssons tre bästa tips för att lyckas som världsförbättrande entreprenör:

1. Tänk på affären. Det kan inte nog understrykas. Det finns fantastiska möjligheter att testa, bygga och validera din lösning genom olika former av bidrag/projektfinansiering och kanske med hjälp av finansiering av vänner, familj och affärsänglar. Men genom att tänka på affärsmodellen och tidigt testa den på den tänkta kundgruppen så säkrar du att du bygger något som kan verkligen kan göra skillnad i stor skala och på lång sikt.

2. Mät på flera dimensioner. Mät och rapportera "impact" precis som du gör med dina finansiella och operativa KPI:er. Den positiva effekten blir då något tydligt och mätbart som alla i verksamheten kan sträva mot, och den riskerar inte att hamna "vid sidan av".

Läs också: Mäta effekten av hållbarhetsarbete - så funkar det

3. Bygg ett starkt team. Som i all form av entreprenörskap så är det viktigt att identifiera dina styrkor och var du behöver förstärkning, samt vilka nyckelkompetenser som kommer behövas. Är du till exempel expert på samhällsutmaningen du försöker lösa, kanske du behöver en partner som är mer affärsdriven och vice versa. Se till att nyckelpersoner får ägarskap i bolaget så att ni har samma incitament.

Vad kännetecknar entreprenörsdrivet företagande?
PwC

PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Välkommen till PwC i Almedalen!

Ta del av vårt spännande seminarieprogram och gör dig redo att utforska framtidens möjligheter tillsammans med oss i Almedalen, där vi ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Implementering av EU-direktiv om lönetransparens i svensk lagstiftning

Den 29:e maj 2024 publicerades Statens offentliga utredning (SOU 2024:40) “Genomförande av lönetransparensdirektivet” som är det första ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny rapport: Svenska företag vill arbeta mer för ökad inkludering

Rapporten ”Näringslivet: Mångfald & inkludering”, som PwC Sverige tagit fram i samarbete med Järvaveckan Research, visar att hälften av ...

Läs artikeln