Så lyckas du som världsförbättrande entreprenör

Tove ‹ Tillbaka till artiklarna

Vi ser allt fler växande företag med en tydlig vilja att lösa utmaningar i världen genom sina affärsidéer. Men vad krävs av ett företag för att lyckas med ett hållbart värdeskapande? Tove Larsson, General Partner på Norrsken VC, ger här sina råd.

I Agenda 2030 och FN:s 17 globala utvecklingsmål, lyfts näringslivets roll för en hållbar framtid fram som oerhört viktig. Vad krävs av ett företag för att lyckas med ett hållbart värdeskapande? Vi har ställt några frågor till Tove Larsson, General Partner på Norrsken VC som investerar i världsförbättrande entreprenörsföretag. Norrsken VC är sprunget ur stiftelsen Norrsken Foundation som PwC har ett partnerskap med.

Läs även: Så kan Agenda 2030 ge nya affärsmöjligheter

Här delar Tove med sig av några värdefulla råd

Norrsken Foundation investerar i företag som vill ha en positiv påverkan på världen. Vad letar ni efter och får er att vilja investera i ett visst företag?

– Vår vision är en värld som är optimerad för människor och miljö, därför letar vi efter bolag vars kärnverksamhet ger en starkt positiv effekt på just människor eller miljö. Eftersom vi strävar efter att möjliggöra en "impact unicorn", alltså ett bolag som förbättrar livet för en miljard människor, så är skalbarheten enormt viktig, och där spelar tekniken en stor roll. Vi har valt att leta brett när det gäller sektorer och utmaningar och har hittills investerat i lösningar inom till exempel digital hälsa, matsvinn, jordbruk och cirkulär ekonomi.

Läs även: Cirkulär ekonomi - övergången till en smartare affärsmodell

– Med en bred ansats har vi möjlighet att fokusera på att hitta de absolut bästa lösningarna och entreprenörerna, som har störst chans att lyckas lösa de utmaningar de valt att ta sig an. I det tidiga skede vi går in är entreprenörerna och teamet direkt avgörande. Det finns massor av människor som har grymma idéer, men relativt få har allt som krävs för att faktiskt genomföra dem och lyckas.

Läs också: Vad kännetecknar entreprenörsdriven företagsutveckling?

Hur utvecklas bäst en hållbar affärsidé så att företaget både åstadkommer positiv påverkan på världen och samtidigt tjänar pengar?

Entreprenörskap handlar ju mycket om att identifiera ett problem och skapa en lösning på detta. Den här typen av nästa generations affärsidéer handlar om att hitta lösningar på vår tids stora samhälls- och miljöutmaningar, och vi är övertygade om att med dessa stora utmaningar kommer också stora affärsmöjligheter. Det viktigaste när det kommer till att låta positiv påverkan och finansiell avkastning gå hand i hand, är att bygga en affär där den positiva effekten verkligen är en del av kärnan i verksamheten, så att man för varje såld enhet både skapar nytta och tjänar pengar. Då hamnar man inte i situationer där man behöver välja det ena eller det andra.

Vad skulle du säga är viktigt att inte missa om du vill lyckas som världsförbättrande entreprenör?

Se till att verkligen definiera vilken samhälls- eller miljöutmaning det är du vill lösa och tänk igenom, testa och mät på vilket sätt din lösning adresserar detta. Var sedan noga med att berätta om detta för investerare, kunder och potentiella medarbetare. Vi tror verkligen att den "impact" du som världsförbättrande entreprenör genererar är en sorts superkraft som i allt större utsträckning krävs för att kunna attrahera kapital, konsumenter och humankapital. Det är viktigt att det finns en underliggande affärsmodell som gör att du faktiskt har förutsättningar att bygga något som kan finnas länge och bli stort, för först då kan man verkligen göra stor skillnad.

Tove Larssons tre bästa tips för att lyckas som världsförbättrande entreprenör:

1. Tänk på affären. Det kan inte nog understrykas. Det finns fantastiska möjligheter att testa, bygga och validera din lösning genom olika former av bidrag/projektfinansiering och kanske med hjälp av finansiering av vänner, familj och affärsänglar. Men genom att tänka på affärsmodellen och tidigt testa den på den tänkta kundgruppen så säkrar du att du bygger något som kan verkligen kan göra skillnad i stor skala och på lång sikt.

2. Mät på flera dimensioner. Mät och rapportera "impact" precis som du gör med dina finansiella och operativa KPI:er. Den positiva effekten blir då något tydligt och mätbart som alla i verksamheten kan sträva mot, och den riskerar inte att hamna "vid sidan av".

Läs också: Mäta effekten av hållbarhetsarbete - så funkar det

3. Bygg ett starkt team. Som i all form av entreprenörskap så är det viktigt att identifiera dina styrkor och var du behöver förstärkning, samt vilka nyckelkompetenser som kommer behövas. Är du till exempel expert på samhällsutmaningen du försöker lösa, kanske du behöver en partner som är mer affärsdriven och vice versa. Se till att nyckelpersoner får ägarskap i bolaget så att ni har samma incitament.

Vad kännetecknar entreprenörsdrivet företagande?
Daniel Johansson Stattin

Daniel Johansson Stattin

Daniel Johansson Stattin arbetar på PwC i Stockholm med rådgivning kring hållbar affärsutveckling för entreprenörer i små och medelstora företag.

Kontakt: 010-213 28 20, daniel.stattin@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Hög tid att lyfta upp skatt på ESG-agendan - gör så här!

Skatt är inte ännu en självklar del av företagens och organisationernas hållbarhetsarbete. Detta trots de senaste årens ökade krav på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vilka är företagarnas viktigaste framtidsfrågor? CEO Survey har svaren

Hur ser företagsledare i Sverige och världen på framtidsfrågor som klimat, investeringar och digitalisering? För tjugofjärde året i rad ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Villkorat och ovillkorat aktieägartillskott – vad är skillnaden?

Om ditt bolag har kapitalbehov kan en lösning vara att aktieägare bidrar med kapital genom ett villkorat eller ovillkorat ...

Läs artikeln