<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vad är cirkulär ekonomi?

Kvinna-med-papper-och-mobil ‹ Tillbaka till artiklarna

Cirkulär ekonomi handlar kort och gott om att använda, och återanvända, våra resurser på ett smartare sätt. Det kan tyckas självklart både ur ett ekonomiskt och ett miljömässigt perspektiv, men trots det fastnar många företag i linjära flöden som inte är hållbara över tid. Så hur gör du för att skapa en affärsmodell som är hållbar under lång tid framöver?

Många företag funderar på hur de bäst kan återanvända resurser, minimera spill och kanske till och med se på sitt erbjudande som en tjänst snarare än en produkt. Man börjar alltså att utforma cirkulära affärsmodeller och ompröva sina befintliga flöden för att bli mer hållbar och för att möta nya förväntningar från kunder.

Olika sätt att utveckla en framgångsrik cirkulär affärsmodell

Det finns olika sätt att utveckla en framgångsrik cirkulär affärsmodell men målet är alltid att sluta cirkeln så tidigt som möjligt. Vi kan dela in cirkulära modeller i fem olika nivåer beroende på när i flödet cirkeln sluts:

Minskad produktion genom delningsekonomi

Den första nivån för cirkularitet är att använda tillgångar optimalt genom att till exempel dela på dem. Istället för att erbjuda ägandeskap erbjuder du tillgång. Airbnb och bilpooler är exempel på verksamheter som har delningsekonomi som affärsmodell.

Förläng produktens livstid

Nästa nivå handlar om att förlänga livstiden på en produkt genom underhåll eller varför inte erbjuda produkter som tjänster. Philips har testat konceptet att sälja ljus istället för lampor och företaget åtar sig då att se till att det finns ljus på en viss plats, vilket sätter fokus på livslängd snarare än försäljning av produkter.    

Läs även: Formulera en relevant strategi - så gör du!

Återanvändning av befintliga produkter

Den tredje nivån är att sluta cirkeln genom att återanvända befintliga produkter. Second hand är ett klassiskt exempel men det kan även röra sig om till exempel affärsmodeller där man restaurerar produkter som tidigare betraktats som osäljbara.

Renovering eller återtillverkning

Den fjärde nivån tas i beaktande om det behövs mer omfattande insatser för att ta tillvara på den gamla produkten när den inte längre är användbar som den är. Genom utbyte av delar eller genom att ta tillvara på komponenter i nytillverkning kan resurser användas effektivt.

Återvinning av material  

Fungerar ingen av de fyra första nivåerna så är den sista nivån i ett cirkulärt flöde återvinning. De förbrukade delarna kan bli till nya material eller komma till nytta på annat sätt.

Hur går jag från en linjär till en cirkulär affärsmodell?

Linjära affärsmodeller är ett modernt påhitt som bara funnits sedan den industriella revolutionen uppfann avfall. Affärsmodellerna kommer inte att bli långlivade, helt enkelt för att de inte är särskilt smarta. Resursbrist, tekniska genombrott och ändrade konsumentbeteenden (vi föredrar tillgång framför ägandeskap) driver idag snabbt på återgången till cirkulär ekonomi och därmed utvecklingen av cirkulära affärsmodeller. Så hur kan du förbereda dig på övergången till en cirkulär affärsmodell? Här är ett antal frågor att arbeta med för att företagets affärsmodell ska hänga med i återgången till en cirkulär ekonomi:

1. Hur ser marknaden ut?

Ser jag någon förändring i kundernas förväntningar och efterfrågan? Levererar andra aktörer i vår bransch varor eller tjänster på ett annat sätt än tidigare? Hur marknaden ser ut påverkar hur enkelt det kommer vara att påbörja det cirkulära tänket. Nya cirkulära affärsidéer skapar möjligheter att uppnå konkurrensfördelar och bryta ny mark.

2. Hur cirkulär är vår affärsmodell idag?

Är vårt företag redan en del av cirkulära flöden? Använder vi resurser på bästa sätt? Kan vi ta steg för att använda resurser ännu smartare? Kanske finner du lågt hängande frukter där du relativt enkelt kan växla från linjärt till cirkulärt.

3. Hur ser hela livscykeln för våra produkter ut?

Sker produktionen på sådant sätt att det underlättar för cirkularitet? Vad händer med produkterna när de är färdiganvända av köparna? Fundera på om affärsmodellen går att utveckla på ett naturligt sätt, till exempel genom att börja med uthyrning istället för försäljning.

4. Använder vi rätt material från rätt leverantör?

Kan vi spara pengar genom att använda andra material? Kan vi använda återvinningsbart material? Vilka material din produkt består av är förstås väsentligt ur ett hållbarhetsperspektiv. Se över vilka alternativ som finns och hur materialet skulle kunna förbättra livslängden och/eller minska miljöpåverkan.

Läs även: 5 tips för att förbättra hållbarhetsrapporten

De här frågorna kommer behöva hänga med oss under en tid framöver. Omvärlden förändras ständigt och nya möjligheter dyker upp. Fortsätt därför att utmana dina flöden. För miljön, din fortsatta lönsamhet och för att möta kundernas behov. Oavsett vilka lösningar som passar just ditt företag, så måste vi alla bli mer effektiva i vår resursanvändning för att klara de utmaningar samhället står inför.
Jag vill veta mer om hållbar affärsutveckling

PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar