<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nya arbetssätt bra för effektiviteten - se upp med utmaningarna!

Kontor mötesrum ‹ Tillbaka till artiklarna

Många företag har blivit mer effektiva under det senaste året tack vare nya arbetssätt. Samtidigt brottas många verksamheter med frågor om bristande förtroende mellan medarbetare och chefer, samt problem med att identifiera behov av framtida kompetens. Det här visar en ny rapport från PwC där närmare 4 000 chefer och HR-medarbetare har medverkat.

Det finns en rad positiva effekter av distans- och hybridarbete. 57 procent av företagen i undersökningen uppger att deras medarbetare presterat bättre och fler mål har uppnåtts under de senaste tolv månaderna. Bara fyra procent är av motsatt åsikt och menar att deras företag presterat betydligt sämre under det här året.

Men samtidigt som ett ökat distans- och hybridarbete har resulterat i ökad produktivitet på många arbetsplatser, så finns det utmaningar att hantera när det gäller företagskultur och ledarskap. Till exempel är det bara 31 procent som är övertygade om att de är bra på att bygga förtroende mellan medarbetare och chefer. I det nya arbetsliv som växer fram kan vi se att det krävs att ledarskap och kulturfrågor hamnar än mer i centrum. Medarbetares förväntningar och den hårda konkurrensen om kompetens gör att ledarskap blir allt mer viktigt och inte minst då i den flexibla arbetssituation som vi har idag.

Läs även Att leda när företaget växer

Andra intressanta resultat i undersökningen är:

  • Företagen letar efter rätt kompetens. Enligt undersökningen så kommer digitaliseringen att vara högprioriterad på företagsledningarnas agendor framöver och teknikutvecklingen kommer att kräva nya former av kompetens. Att identifiera vilken kompetens som behövs till följd av ny teknik blir en av de viktigaste utmaningarna framöver. Samtidigt är det oroande att bara 26 procent är säkra på att de kan identifiera just den kompetens som deras verksamhet kommer att behöva i framtiden till följd av ny teknik.
  • Osäkerhet om konsekvenserna när tekniken ersätter människan. Resultaten visar även att det finns en bristande förståelse för de risker som kan uppstå när tekniken ersätter människan. Endast 21 procent är övertygade om att de kan identifiera de potentiella riskerna som kan uppstå när mänsklig arbetskraft ersätts med teknik. Dessutom är det bara 25 procent som är säkra på att de kommunicerar tydligt och konsekvent till anställda och andra intressenter om effekterna av automatisering och AI.
  • Att planera för framtidens arbetsstruktur. Ett område som undersökningen har fokuserat särskilt på är datadriven planering av arbetskraft. Det är bara en knapp tredjedel av de undersökta verksamheterna som använder sig av den här formen av strukturering idag, men hos de organisationerna märks en tydlig effekt. Vi ser att de här arbetsgivarna har 30 procentenheters större sannolikhet att nå eller överträffa sina finansiella mål. Jag är övertygad om att fler arbetsgivare måste bli bättre på planering som är datadriven, dynamisk och scenariobaserad. Det här skapar helt andra möjligheter att långsiktigt strukturera organisationens behov av kompetens och anpassa behovet efter händelser i omvärlden.

Se hur vi hjälper entreprenörer

Om PwC:s undersökning Future of Work

I rapporten Future of Work har PwC intervjuat 3 937 chefer och HR-medarbetare från 26 länder och verksamma inom sammanlagt 28 olika branscher. Undersökningen ägde rum i september 2021.
Ladda ner rapporten här.

Alexandra Fürst

Alexandra Fürst

Alexandra Fürst arbetar på PwC i Malmö. Alexandra är ansvarig för People & Organisation på Consulting och arbetar med rådgivning kopplat till transformation av HR-funktionen och medarbetarupplevelsen. People & Organisation stöttar även våra kunder med förändringsledning och organisationsutveckling.

Kontakt: 072-584 92 55, alexandra.furst@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Ny visselblåsarlag - det här gäller för företagare

En visselblåsarfunktion underlättar för organisationer att upptäcka missförhållanden och den är avgörande för att förebygga och bekämpa ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sverige fortsatt i topp på entreprenörsklimat inom EU

Även i år rankas Sverige högst inom EU när det gäller förutsättningarna för privat företagande och entreprenörskap. Dessutom har Sverige ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Än hinner du se över ditt löneuttag för 2023

För dig som äger andelar i ett fåmansbolag är det hög tid se över om tillräcklig lön har betalats ut till dig under 2023. För att få räkna ...

Läs artikeln