<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Arbetsrum hemma - så funkar det att hyra ut eller göra avdrag!

Man arbetar hemifrån ‹ Tillbaka till artiklarna

Företagare som arbetar hemifrån, visst kan du ta ut hyra från ditt bolag - men inte hur som helst. Det finns också i vissa fall möjligheter att göra avdrag i deklarationen. Här går vi igenom vad gäller för dig som har enskild firma och aktiebolag.     

Allt fler arbetar hemifrån. Beroende på om du har aktiebolag eller enskild firma ser möjligheterna till att ta ut hyra eller göra avdrag för arbetsrum lite olika ut. 

Hyra ut kontorsrum till bolaget

För dig som är anställd i ditt eget aktiebolag (eller har annan arbetsgivare) kan det vara svårt att få göra avdrag för arbetsrum. Alternativet kan vara att istället ta ut en hyra från bolaget. Det du behöver göra är att kunna ange rummets läge och storlek när du hyr ut det. Precis som du skulle göra om du hyrde ut till en extern aktör. En grundläggande förutsättning för att du ska få göra det här avdraget är att ditt företag verkligen har behov av utrymmet, det vill säga att bolaget inte har någon annan liknande lokal för sin verksamhet. Det är också viktigt att du upprättar ett hyresavtal där hyresvillkoren framgår. Tänk på att om du och din make/maka/partner äger bostaden tillsammans ska båda två stå som hyresvärdar. 

När du ser över möjligheterna att hyra ut en del av hemmet till bolaget måste du se över vilken nivå hyran ska ligga på. Här lönar det sig att göra en del research på din ort, du måste nämligen sätta en hyra som är marknadsmässig. Med marknadsmässig menas den hyra som bolaget skulle få betala för en liknande lokal på din ort. En hyra som överstiger en marknadsmässig hyra, så kallad överhyra, kommer att beskattas som lön. Du kommer med andra ord inte att vinna på att ta ut en hyra som inte är skälig.

Bolaget får avdrag för hyreskostnaden och du som hyresvärd kapitalbeskattas med 30 procent. När uthyrning sker till eget bolag/arbetsgivare finns ingen skattefri del, så som vid annan uthyrning av din bostad. Avdrag får enbart göras för de ökade kostnader du fått för exempelvis el, uppvärmning, slitage och liknande som uppkommit på  grund av uthyrningen. Merkostnaden för uthyrning av ett kontorsrum brukar normalt bli ungefär 1 000–3 000 kronor per år.

Avdrag för arbetsrum

Aktiebolagsägare – avdrag i privata deklarationen

Du som äger ett aktiebolag och är anställd i bolaget har inte samma rätt till avdrag för arbetsrum som den som driver enskild firma. För att du ska få avdrag i din privata deklaration krävs att arbetsrummet inte kan anses ingå i bostadsutrymmet eller att det blivit inrett på sådant sätt att det inte längre kan användas för bostadsändamål. Även om du har ett avskilt arbetsutrymme får du inte göra avdrag för den andel av de fasta kostnaderna i form av el, uppvärmning etc, men du kan göra avdrag för faktiska merkostnader för exempelvis ökad elförbrukning. För arbetsrum i en hyreslägenhet kan du även få avdrag för en viss del av hyran. Tänk på att eftersom avdraget är för övriga utgifter kan avdrag bara medges till den del de överstiger 5 000 kronor. Om bolaget betalar dina privata merkostnader, kan en situation uppstå där du anses ha en skattepliktig förmån.

Läs också: Avdrag för arbetsrum hemma – aktiebolag

Enskild firma – schablonavdrag för arbetsrum hemma

Har du en enskild firma finns under vissa förutsättningar möjligheten att göra ett schablonavdrag för arbetsrum i din bostad. Du måste jobba minst 800 timmar om året hemma för att få göra avdraget. Det måste också vara motiverat att jobba hemifrån, vilket kan vara svårare om firman också har ett kontor på annan plats. Avdrag får göras med 2 000 kronor per år din bostad finns på din eller din makes egen privatbostadsfastighet och med 4 000 kronor i annat fall. Tänk på att du utöver denna kostnad INTE kan göra avdrag för andra kostnader som värme eller el. De kostnaderna ingår i schablonavdraget. 

Skulle du ha en särskilt inrättad del i bostaden där du enbart jobbar får du i stället göra avdrag för en skälig del av utgifterna för hyra, värme mm. För att få göra avdrag för elen krävs dock en särskild elmätare som mäter den elektricitet som förbrukas i näringsverksamheten.

Läs också: Avdrag för arbetsrum hemma – enskild firma

Har du frågor om skatt? Kontakta oss så hjälper vi dig >>

PwC

PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Hur företag och medarbetare kan använda AI för ökad produktivitet

En nyligen publicerad rapport av PwC visar att AI driver en produktivitets-boom i sektorer med hög AI-mognad, i synnerhet tjänstesektorn. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Välkommen till PwC i Almedalen!

Ta del av vårt spännande seminarieprogram och gör dig redo att utforska framtidens möjligheter tillsammans med oss i Almedalen, där vi ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Implementering av EU-direktiv om lönetransparens i svensk lagstiftning

Den 29:e maj 2024 publicerades Statens offentliga utredning (SOU 2024:40) “Genomförande av lönetransparensdirektivet” som är det första ...

Läs artikeln