<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

CSRD Lookbook - din guide till att utforma en hållbarhetsrapport

Isabelle Hammarström och Mikael Scheja, rådgivare inom hållbarhet på PwC ‹ Tillbaka till artiklarna

Vi får många olika frågor från företag om CSRD-direktivet. Det kan handla om hur regelverket ska tolkas men också praktiska frågor om rapporteringen - var ska rapporten placeras och hur lång och omfattande ska den vara? Därför har vi tagit fram en guide som diskuterar detta och ger olika förslag på hur en rapport kan struktureras och utformas. Vi kallar den CSRD Lookbook. Här får du veta vad den innehåller och vem den är till för.

I takt med att företag ställs inför nya krav och förväntningar kring hållbarhet, har behovet av tydliga riktlinjer och strukturer för att skapa hållbarhetsrapporter blivit alltmer påtagligt. Därför finns nu ett nytt direktiv inom EU för hållbarhetsrapportering, CSRD. Men det är inte helt lätt att förstå hur hållbarhetsrapporten ska utformas. Det är här PwC:s CSRD Lookbook kommer in i bilden. Guiden har tagits fram för att hjälpa företag att navigera genom det nya regelverkets regler om utformningen av en rapport och ge förslag på hur en rapport kan struktureras för att göra den läsvärd. 

Vad innehåller CSRD Lookbook?

En av de stora utmaningarna för företag är att förstå och tolka det nya regelverket, bland annat avseende hur en hållbarhetsrapport ska se ut. CSRD Lookbook ger en introduktion och en överblick över hur företag kan tänka när rapporten ska utformas. Den ger ett förslag på en generell struktur för innehållet i hållbarhetsrapporten och beskriver vilka olika delar som bör inkluderas och i vilken ordning de bör och kan presenteras. Detta är särskilt viktigt eftersom hållbarhetsrapporten blir en integrerad del av årsredovisningen i förvaltningsberättelsen. Vi får ibland frågor om den behöver vara integrerad i årsredovisningen eller om den kan ligga utanför, om man kan använda noter, om den måste vara inom förvaltningsberättelsen etcetera. CSRD Lookbook är sammanfattningsvis en strukturerad guide som ger företag en tydlig struktur och vägledning för att skapa hållbarhetsrapporter enligt kommande krav. 

Läs mer om CSRD Lookbook

Vilka är CSRD Lookbook till för?

För att skapa en hållbarhetsrapport som uppfyller kraven i det nya direktivet, behöver företag visa hur man kopplar samman hållbarhet med finansiella aspekter, affärsstrategi och affärsmodell. CSRD Lookbook är utformad för att hjälpa företag att göra just detta. Den är avsedd för en bred målgrupp och riktar sig inte bara till hållbarhetsavdelningar eller hållbarhetsansvariga, utan även till de som arbetar med årsredovisningar, såsom CFO:er, controllers och styrelseledamöter.

Vad är finessen med CSRD Lookbook?

CSRD Lookbook är utformad som ett vanligt PDF-dokument som kan laddas ner kostnadsfritt här nedan. Den är till för alla som är involverade i skapandet och läsandet av hållbarhetsrapporter. Den är inte bara till nytta för dem som ansvarar för att skapa rapporten, utan också för dem som läser årsredovisningen och förvaltningsberättelsen och vill förstå företagets hållbarhetsarbete och dess koppling till affärsstrategin. Genom att använda CSRD Lookbook kan företag skapa en hållbarhetsrapport som är både informativ och engagerande för alla intressenter.

Beställ CSRD Lookbook här

Fyll i dina uppgifter och få länk till nedladdning av dokumentet.

Läs mer om CSRD Lookbook
Isabelle Hammarström & Mikael Scheja

Isabelle Hammarström & Mikael Scheja

Isabelle Hammarstöm och Mikael Scheja arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Isabelle är specialist inom hållbarhetsrapportering, taxonomi och granskning. Mikael är redovisningsspecialist.
Isabelle: 010-213 39 37, isabelle.hammarstrom@pwc.com
Mikael: 010-213 30 38, mikael.scheja@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Arbetsgivaravgifter för dina anställda – detta gäller

Utöver lön till dina anställda betalar du som arbetsgivare även arbetsgivaravgifter. Men vad går pengarna till och hur mycket ska du ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Delägare i fåmansföretag - så deklarerar du

Som delägare i fåmansföretag har du en del att tänka på inför inlämning av den privata deklarationen. Förutom att blanketten K10 ska följa ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ökad global trend: ESG i incitamentsprogram

Med en stigande global medvetenhet kring ESG och hållbarhetsfrågor ser vi hur företag världen över i allt större utsträckning implementerar ...

Läs artikeln