<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

CSRD - utökade krav på transparens och hållbarhetsrapportering

Ann Rickard Nilsson, PwC, på ett kontor ‹ Tillbaka till artiklarna

För att bidra till att uppnå målen i EU:s gröna giv och höja kvaliteten på företags hållbarhetsinformation till samma nivå och omfattning som finansiell information har direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) lanserats. Initialt berörs stora företag men även övriga företag bör redan nu börja sätta sig in i vad direktivet innebär för dem och vilka förberedelser de bör göra.

Det nya direktivet implementeras successivt från och med räkenskapsåret 2024 och ersätter då NFRD (Non Financial Reporting Directive) och därmed Årsredovisningslagens krav på hållbarhetsrapportering. I korthet innebär CSRD att

 • Fler bolag ska hållbarhetsrapportera
 • Kraven på innehåll blir mer omfattande och ska göras enligt en ny rapporteringsstandard
 • Rapporterna ska granskas av extern part
 • Dessutom ställer det nya direktivet ännu högre krav på formalia, kvalitet och transparens.

Redo för CSRD? Se vårt enkla verktyg

Vad ska ingå i hållbarhetsrapporten?

Rapporten ska bland annat innehålla:

 • Beskrivning av hur företagets verksamhet påverkar omgivningen och vice versa.
 • Mål, policies och risker för företagen kopplade till olika hållbarhetsfrågor
 • Styrelsens ansvar, arbete och sammansättning
 • Förutbestämda hållbarhetsindikatorer enligt obligatoriska rapporteringsstandarder
 • Beskrivning av den due diligence-process som genomförts avseende hållbarhetsfrågor, faktiskt eller potentiell negativ påverkan från företaget samt värdekedja och åtgärder för att förhindra, minska och återställa denna påverkan
 • De KPI:er som krävs från EU:s taxonomiförordning

Vilka företag omfattas av CSRD?

Stora svenska företag omfattas redan av årsredovisningslagen (ÅRL), men med CSRD införs alltså nya regler för ytterligare företag och koncerner samt vad hållbarhetsrapporten ska innehålla.

När full implementering skett omfattas nedan bolag för kraven på rapportering:

 • Stora företag och koncerner
 • Små och medelstora företag och koncerner noterade på en reglerad marknad

Storlekskriterierna kan utläsas av nedan tabell

  Antal anställda Omsättning Balansomslutning
Stora Fler än 250 Över 50 miljoner euro  Över 25 miljoner euro 
Medel Färre än 250 Under 50 miljoner euro  Under 25 miljoner euro 
Små Färre än 50 Under 10 miljoner euro  Under 5 miljoner euro 
Micro Färre än 10 Under 900 000 euro  Under 450 000 euro 

Vänligen notera att storlekskriterierna för omsättning och balansomslutning ovan är en höjning med 25 procent i och med ett delegerat direktiv som höjer gränsvärdena i Redovisningsdirektivet.

 

Även vissa företag med säte utanför EU omfattas om de har filialer eller dotterbolag inom EU, samt vissa försäkringsbolag och andra bolagstyper. Notera dock att även om företag inte har kraven direkt på rapportering så är det stor chans att kunder, investerare eller andra intressenter kommer ställa krav på hållbarhetsprofil eller hållbarhetsinformation. Sverige har tagit fram ett förslag på införlivande av direktivet i svensk lagstiftning som går att läsa i sin helhet här.

Få svar på fler frågor om CSRD

Ladda ner pdf:en och få svar på de vanligaste frågorna om CSRD

Vill du veta mer?

Jennifer Lalehzar & Emelie Söderlund

Jennifer Lalehzar & Emelie Söderlund

Jennifer Lalehzar och Emelie Söderlund arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Jennifer är specialiserad på hållbarhetsfrågor med fokus på rådgivning och rapportering inom främst CSRD och ESRS. Emelie är specialiserad på hållbarhetsfrågor med fokus på rådgivning och rapportering inom framförallt CSRD och EU:s taxonomiförordning.

Jennifer: 073-860 18 60, jennifer.lalehzar@pwc.com
Emelie: 010-212 70 03, emelie.soderlund@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Hur går man från idé till verklighet i sin AI-transformation?

Med AI förväntas en revolution inom branscher och arbetsmetoder över hela världen, vilket i sin tur skapar en ökad efterfrågan på nya ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sju tips för att lyckas som ny CFO

Att vara ny i rollen som CFO är ett prestigefyllt och spännande uppdrag. Som CFO har du en central roll i företagets ledningsgrupp och i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regelverk ökar kraven på företagens arbete med mänskliga rättigheter

Ny internationell hållbarhetslagstiftning med fokus på mänskliga rättigheter ställer rigorösa krav på svenska bolag. Här redogör vi för ...

Läs artikeln