<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Är ditt företag redo för klimatförändringar – tre viktiga åtgärder

Marcus Sundberg, PwC, i kontorsmiljö ‹ Tillbaka till artiklarna

På nyheterna kan vi regelbundet följa de effekter klimatförändringarna har på vår omvärld. Men hur påverkar det svenska företag som är beroende av handel med andra länder?

Tyvärr går arbetet med att begränsa den globala uppvärmningen alldeles för långsamt och åtgärderna är otillräckliga. Samtidigt finns enorma möjligheter som kan fångas av svenska företag. I en tidigare PwC-undersökning framgick det att tre av fyra svenska företagsledare tror att initiativ inom klimatområdet kommer att leda till möjligheter när det gäller nya tjänster och produkter för den egna verksamheten.

Redo för CSRD? Se vårt enkla verktyg

Tre viktiga åtgärder för klimatet

Här är tre viktiga åtgärder som du som driver företag med import/export-verksamhet kan vidta för att rusta dig för klimatförändringarna.

1. Kartlägg risker i din värdekedja

Det finns två typer av klimatrelaterade risker som företag måste förhålla sig till - omställningsrisker och fysiska risker. Omställningsrisker innefattar risker som uppstår när samhället ställer om för att hindra klimatförändringar. Det kan vara ny lagstiftning som införs eller en förändrad efterfrågan som påverkar marknadsförutsättningarna.

Den andra risktypen du ska kartlägga är fysiska risker. De kan vara kroniska som till exempel risker kopplat till vattenhöjning eller risker förknippade med väderhändelser som stormar eller värmeböljor. Värdera alla risker och säkerställ att du bevakar även risker vars sannolikhet och konsekvenser ökar först på längre sikt. Vi på PwC rekommenderar företag att implementera Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) så snart som möjligt. TCFD ger förutsättningar att förstå hur ditt bolag påverkas av ett förändrat klimat och ger en grund för att kartlägga risker, möjligheter och skapar också en transparens mot investerare och andra intressenter.

2. Bevaka kunskapsläget

Håll koll på forskning om klimatförändringar och dess effekter och bevaka de områden som är mest relevanta för ditt företag. Har du ett mindre företag? Se då till att följa vad dina branschkollegor gör, hur kunder agerar och inte minst vad större företag rapporterar om i sina hållbarhetsrapporter. Alla påverkas naturligtvis även av regleringar som införs för att bromsa klimatutsläppen, det är viktigt att man som företagare ser hur det påverkar och styr för att begränsa kostnadseffekterna av detta.

3. Arbeta aktivt för att uppnå Net Zero!

Du har säkert hört uttrycket Net Zero vid det här laget. Net Zero innebär att antropogena utsläpp (det vill säga utsläpp orsakade av människan) av växthusgaser till atmosfären balanseras av antropogena upptag av detsamma under en specifik period. För ett bolag innebär detta ett tillstånd där aktiviteterna i dess värdekedja inte resulterar i någon nettopåverkan på klimatet från utsläpp av växthusgaser. Att inte arbeta med att nå Net Zero kan leda till stora omställningsrisker för bolag.

Vi ser idag omfattande lagförändringar för att främja omställningen från koldioxidintensiva verksamheter till mer klimatsmarta alternativ. Vidare utvecklas kraven på redovisning av hållbarhetsrelaterade information i snabb takt. Bolagens prestation ur ett Net Zero-perspektiv får också allt mer betydelse för investerare, som nu lägger större vikt kring hanteringen av ekonomiska risker till följd av klimatförändringarna. Detta märks inte minst i det ökade trycket från investerare på bolag att rapportera enligt TCFD. Alla konsumenttrender pekar även mot en allt högre medvetenhet kring hållbarhet. Detta leder till disruption av traditionella affärsmodeller och skapar nya möjligheter för de bolag som fokuserar på hållbarhet.

Kontakta oss om du vill diskutera hur du kan arbeta med klimatförändringarna!

Du kanske också är intresserad av:

Thea Brorson och Johan Jacobsson

Thea Brorson och Johan Jacobsson

Thea Brorson och Johan Jacobsson arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Stockholm. Thea är ESG-rådgivare specialiserad på klimat med arbetsområden som klimatberäkningar, TCFD, klimatrelaterade risker och möjligheter, Net Zero, redovisning och granskning av klimatrelaterad information. Johan är rådgivare och ansvarig för rådgivning inom klimatområdet.
Thea: 072-880 94 05, thea.brorson@pwc.com
Johan: 070-929 40 27, johan.jacobsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

CSRD Lookbook: din guide för att utforma en hållbarhetsrapport

Vi får många olika frågor från företag om CSRD-direktivet. Det kan handla om hur regelverket ska tolkas men också praktiska frågor om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vad kan vi lära oss av världens bästa pensionssystem?

Sveriges pensionssystem har tappat ytterligare en placering i konsultbolaget Mercers globala pensionsstudie och hamnar på nionde plats av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny rapport: Valdeltagandet i EU-valet synliggör klyftor i samhället

PwC:s och Järvaveckan Researchs rapport om valdeltagandet i EU-valet 2019 synliggör att det finns stora klyftor i samhället i vilken ...

Läs artikeln