<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Sju tips för att lyckas som ny CFO

Att vara ny i rollen som CFO är ett prestigefyllt och spännande uppdrag. Som CFO har du en central roll i företagets ledningsgrupp och i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Chief Financial Officer - det här ingår i rollen!

Utöver redovisning och rapportering har du som Chief Financial Officer (CFO) ofta ansvar för fler områden. De snabba förändringar som sker ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ekonomifunktionen i förändring

Ny teknik skapar förutsättningar för ekonomifunktionen att bidra med mer än traditionell redovisning och rapportering. Här beskriver vi fem ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Är du som CFO redo för era interna förändringar?

Som CFO eller ekonomiansvarig har du ett ansvar för omvärldsbevakning och att företaget är rätt rustat för morgondagen ur ett finansiellt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

CFO:ns utmaningar och möjligheter i dagens ekonomiska läge

De senaste årens turbulens i omvärlden har lett till att de ekonomiska förutsättningarna drastiskt har förändrats för många företag. Här ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Så skapar du rätt förutsättningar för ökad lönsamhet

En uthållig och stabil lönsamhet är nyckeln till ett företags överlevnad. Utan bra lönsamhet kommer det saknas resurser till nödvändig ...

Läs artikeln
Dela