<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Är du som CFO redo för era interna förändringar?

Som CFO eller ekonomiansvarig har du ett ansvar för omvärldsbevakning och att företaget är rätt rustat för morgondagen ur ett finansiellt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

CFO:ns utmaningar och möjligheter i dagens ekonomiska läge

De senaste årens turbulens i omvärlden har lett till att de ekonomiska förutsättningarna drastiskt har förändrats för många företag. Detta ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ekonomifunktionen i förändring

Ny teknik skapar förutsättningar för ekonomifunktionen att bidra med mer än traditionell redovisning och rapportering. Detta är det andra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Chief Financial Officer - det här ingår i rollen!

Du som Chief Financial Officer (CFO) har ofta ansvar inom flera olika områden utöver att hantera redovisning och rapportering. Förändringar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Så skapar du rätt förutsättningar för ökad lönsamhet

En uthållig och stabil lönsamhet är nyckeln till ett företags överlevnad. Utan bra lönsamhet kommer det saknas resurser till nödvändig ...

Läs artikeln
Dela